Szemeszterre szóló Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak

szemeszterre szóló Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak minta szemeszterre szóló Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak minta

 

Mire érvényes?

Az érvényességi idején belül korlátlan számú utazásra jogosít.

A bérletet nappali vagy esti munkarend szerinti oktatásban tanuló általános és középiskolás diákok használhatják diákigazolvánnyal, továbbá 14. életéve betöltése napjáig bárki használhatja személyazonosításra alkalmas okmánnyal (jelen esetben: személyazonosító igazolvány, útlevél, születési dátumot is tartalmazó diákigazolvány, „Magyar igazolvány”, „Magyar hozzátartozói igazolvány”).

Nemzetközi (EU-, EGT-tagállami vagy svájci) diákigazolvány esetén szükséges az EU-, EGT-tagállami vagy svájci állampolgárság is. Magyar diákigazolvány bármilyen állampolgársággal használható.

 

Hol érvényes?

Budapest közigazgatási határán belül szinte minden BKK járatra, környéki autóbuszra (az 1-99, 101-299, 900-999, M1, M2, M3, M4, D14 vonalakon) és HÉV-re (H5, H6, H7, H8, H9 vonalakon), a MÁV-START vonatain másodosztályon (kivéve feláras vonatok, ha azonban az utazás kizárólag Budapesten belül történik, feláras vonat is igénybe vehető, és helyjegyet sem kell megfizetni) és a VOLÁNBUSZ kijelölt elővárosi járatain érvényes. Ez a bérlet nem érvényes a 100E Repülőtéri Expressz járatain.

 

Érvényesítés papír alapú bérlet esetén

Megvásárlás után külön érvényesítést nem igényel.

 

Érvényesítés digitális bérlet esetén

A metróbejáratnál és az első ajtós felszállásnál ellenőrzéskor olvasd be a QR kódot vagy a BudapestGO alkalmazás használata esetén tartsd a telefonodat az NFC matrica elé. A beolvasást követően megjelenő animált ábrát kell bemutatni a személyzetnek, a jegyellenőr kérésére pedig kattints a bérlet részleteire, és az ott található kódot mutasd fel. A bérletek használatáról további információ és bemutató videó itt érhető el, az egylépéses jegyérvényesítésről pedig itt érhető el.

 

ábra a digitális bérlet használatáról

Meddig érvényes?

A bérleten feltüntetett (első féléves változatnál szeptember 1-következő év január 31., második féléves változatnál február 1-június 30.) időszakban az első napon 0 órától (de legkorábban a vásárlás időpontjától), az utolsó napot követő nap 02 óráig

 

Milyen hivatalos okmánnyal érvényes?

14. életéve betöltése napjáig bárki használhatja személyazonosításra alkalmas okmánnyal (jelen esetben: személyazonosító igazolvány, útlevél, születési dátumot is tartalmazó diákigazolvány, „Magyar igazolvány”, „Magyar hozzátartozói igazolvány”). Életkortól függetlenül a „További tudnivalók” pontban részletesen leírt igazolványok egyikével használható a bérlet. A vásárláskor megadott, eredeti igazolvánnyal együtt használható.

 

Átruházható-e?

A bérlet más személyre nem ruházható át.

 

Hol vásárolható meg?

Töltsd le ingyenesen a BudapestGO vagy egyéb mobiljegyet forgalmazó applikációt és vásárold meg a mobiljegyedet online. A további vásárlási lehetőségeket megtalálod a BKK értesítésipont-keresőben.

 

Visszaválthatóság

Az érvényesség kezdete előtt váltható vissza (részletes szabályozás)

 

További tudnivalók

A bérletet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy kérésére át kell adni. Mobiljegy formában vásárolt bérlet használatakor a jegyérvényesítésről leírtak szerint kell felmutatni az animált ábrát vagy a kódot.

A papír alapú bérletet, ha az megsérült vagy az igazolvány száma változott, kezelési díj ellenében azonos típusú és érvényességű új szelvényre cseréljük a kijelölt helyen, a részletekről itt tájékozódhatsz. A vonalkódot és a sorszámot tartalmazó részt a bérletszelvényről eltávolítani tilos! A bérletszelvényt elvesztés esetén nem pótoljuk!

Mobiljegy formában a bérlet a sikeres vásárlást követően legkorábban 2 perccel használható utazásra. A mobiljegy csak aktív internetkapcsolattal vehető igénybe.

Az elővételi szabályokról itt olvashatsz, a bérleteken feltüntetett érvényességi időkről itt tájékozódhatsz.

A bérletek érvényességi határairól, az igénybe vehető MÁV-START vonatokról, VOLÁNBUSZ autóbuszokról itt olvashatsz.

Használható diákigazolványok:

  • érvényes magyar diákigazolvány, illetve diákigazolvánnyal nem rendelkezők esetében a tanintézmény által az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint kiadott, QR kódos igazolás (az igazolás 14. életév betöltésétől személyi azonosításra alkalmas okmánnyal érvényes),
  • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozóknál "Magyar igazolvány" és "Magyar hozzátartozói igazolvány", ha a mellékletében vagy pótfüzetében az adott tanévre be van ragasztva az érvényesítő matrica,
  • Magyarországon kívüli EU, EGT tagállam és Svájc állampolgára (és a „családtag” felirattal kiadott tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező személy) esetében, aki ezen államok tanintézményeinek diákja: az érintett államokban rendszeresített diákigazolvány, nemzetközi diákigazolvány (ISIC). Magyarországi tanintézménnyel fennálló tanulói jogviszony igazolására kizárólag magyar diákigazolványok használhatók. A nemzetközi diákigazolvány nem lehet egyben bankkártya is.

A nem magyar diákigazolványok használatának fő szabályai, minimális elvárások:

  • Papír alapú vagy kártya formátumú okmány, amit utazás során eredetiben kell felmutatni (fénykép vagy másolat nem fogadható el!), és amiből kiderül, hogy az egy diákigazolvány (nem pedig könyvtári vagy kollégiumi belépő, stb.) A külföldi diákigazolványok készülhetnek bankkártyaként vagy egyéb társkártyaként is, a nemzetközi diákigazolvány (ISIC) azonban nem, ez csak önálló kártyaokmányként fogadható el, és csak abban az esetben, ha nem magyarországi székhelyű iskola neve szerepel rajta.
  • Tartalmazzon fényképet és egyedi azonosítószámot – ezek hiányában a diákigazolvány mellé személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányt is fel kell mutatni.
  • Tartalmazza a diák és az iskola nevét.
  • Érvényességi idő, érvényesítő matrica vagy kibocsátási idő szerepeljen rajta.

A tanuló utazási kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de tanévre vagy II. félévre érvényesített diákigazolványnál legkésőbb a tárgyév októberi kezdőnappal, míg I. félévre érvényesített diákigazolványnál legkésőbb a márciusi kezdőnappal rendelkező havibérlet érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe.

Az iskola által az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint, diákigazolvány helyett kiadott igazolás 14. életévét betöltött személy esetében csak személyi azonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.

A megfelelő külföldi és a nemzetközi diákigazolványok a rajtuk feltüntetett érvényességi idő alatt használhatók, az érvényességi idő alatt kezdődő érvényességi idejű tanuló bérlettel pedig legkésőbb az adott diákigazolvány érvényességi idejének utolsó napjától számított egy hónapig lehet utazni. Ha az érvényességi időt csak évvel és hónappal jelölik, akkor az úgy kell tekinteni, hogy az adott hónap utolsó napjáig tart. Ha az adott külföldi diákigazolványon nincs lejárati dátum (vagy tanév, félév nyomtatással, matricázással, egyéb módon) jelölve, akkor azt a diák azon tanévet követő október 31-éig használhatja, amely tanévben a 16. életévét betölti. Ezt követően lejárat nélküli diákigazolványok a kiállítás idejétől függően használhatóak: ha a diákigazolványon a kiállítás dátuma van (pl.: 2019.09.01.), akkor a diákigazolvány az attól számított egy évig használható (a példában 2020.08.31.), míg ha a diákigazolványon a kiállítás tanéve van (pl.: 2019/2020.), akkor a diákigazolvány a tanévet követő október 31. napjáig használható (a példában 2020.10.31.) Az előző határidők alapján már nem használható diákigazolványok abban az esetben sem fogadhatók el utazás során, ha hozzájuk tartozó bérletszelvény érvényességi ideje még nem járt volna le. Ha kibocsátás dátuma (tanéve) sincs jelölve, akkor az adott igazolvány nem tekinthető diákigazolványnak.

Ha a megfelelő külföldi diákigazolványon nincs sorszám vagy fénykép, de a feltüntetett adatok alapján egyértelműen hozzárendelhető a diák személyi azonosításra alkalmas okmányához, akkor ez utóbbival együtt fogadható el. Sorszám hiányában a személyi azonosításra alkalmas okmány sorszámát kell vásárláskor megadni. A nemzetközi diákigazolvány csak önálló okmányként fogadható el abban az értelemben, hogy nem lehet bankkártyára, egyéb üzleti vállalkozás kártyájára nyomtatva.