Kisgyerekes bérletigazolvány

A bérletigazolvány mindhárom megjelenési formája érvényes, a korábbi készletek folyamatosan kerülnek kifuttatásra.

A bérletigazolvány kiváltásához egy darab sima hátterű – más célra még nem használt -, 3,5 x 4,5 cm-es, jó minőségű igazolványkép szükséges, mely készülhet nyomtatóval is fotópapírra. A képen más személy(ek) vagy tárgy(ak) nem lehet(nek). A tulajdonos kinézetében történt jelentős változás esetén javasolt a bérletigazolványt kicserélni. Amennyiben olyan módon megrongálódott a bérletigazolvány, hogy utazásra nem használható, mert a tulajdonosa nem felismerhető, illetve az érvényessége nem állapítható meg, új bérletigazolványt kell készíttetni. A bérletigazolvány kiállítása és érvényességi idejének meghosszabbítása a BKK bérletpénztáraiban és ügyfélközpontjaiban lehetséges – ezek megtalálhatók a térképes értékesítésipont-keresőben. Bérletvásárlás során meg kell adni a bérletigazolvány számát - ez a QR kód mellett (jobbra) nyomtatott 9 számjegy.

A kisgyerekes bérletigazolványra és a kisgyerekes bérlet használatára a lakcímet igazoló hatósági igazolvány szerint az a budapesti lakcímmel rendelkező személy jogosult, aki gyermekgondozást segítő ellátás (GYES), gyermeknevelési támogatás (GYET), gyermekgondozási díj (GYED) vagy csecsemőgondozási díj (CSED) folyósításában részesül. A bérletigazolvány kiállításához, érvényességi idejének meghosszabbításához személyi azonosításra alkalmas okmányt is be kell mutatni.

A kisgyerekes bérletigazolvány érvényességi idejét új bérletigazolvány kiállítása esetén a kiállítás napjától, meglévő bérletigazolvány érvényességi idejének meghosszabbítása esetén a hosszabbítás napjától kell számítani. Az érvényességi idő az alábbi 3 határidő közül a legközelebbi. A kisgyerekes bérletigazolvány érvényességi ideje legfeljebb

 • 6 hónap lehet;
 • a juttatás folyósításának várható határidejéig terjedhet;
 • a lakcímbejegyzésnél szereplő érvényességi időig tarthat, amennyiben a budapesti lakcím tartózkodási helyként érvényességi idővel került feltüntetésre.

 

A juttatás folyósításának várható határidejét a GYES, GYET, GYED vagy CSED folyósítását megállapító határozatból (ha az nem tartalmazza a várható határidőt) az alábbiak szerint kell megállapítani:

 • Alapesetben a GYES a gyermek 3. életévének betöltéséig jár. Az ellátás megállapításakor nem lehet egy olyan konkrét időpontot megjelölni, ameddig az ellátás minden körülmények között folyósításra kerül. A kisgyerekes bérletre a jogosultság határidejét a gyermek születési dátumából kell meghatározni, mely adat a megállapító határozatban szerepel. A születési dátumhoz 3 évet hozzáadva és 1 napot levonva adódik az igazolvány érvényesítésének legkésőbbi időpontja. Például egy 2006. április 20-án született gyermek után 2009. április 19-ét kell figyelembe venni.
 • Ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének a végéig állapítható meg a jogosultság. Például ha 2009-ben válnak tankötelessé a gyermekek, akkor 2009. december 31-ig. (A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, legkésőbb az azt követő évben tankötelessé válik – szakértői bizottság javaslata alapján korábban vagy további egy évvel később is kezdhető a tankötelezettség teljesítése.)
 • Tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek esetében a gyermek 10. életévének betöltéséig jár a GYES. Ha a megállapító határozat tartalmazza a betegséget illetve fogyatékosságot, akkor ez a határidő az irányadó.
 • A gyermeknevelési támogatásra (GYET) a jogosultság három vagy több kiskorú gyermek esetében állapítható meg, a támogatás a legfiatalabb gyermek 3. életévének betöltésétől 8. életévének betöltéséig jár.
 • A gyermekgondozási díj (GYED) legfeljebb a gyermek 2. életévének betöltéséig jár.
 • A csecsemőgondozási díj (CSED) a szülési szabadságnak megfelelő időtartamra jár, ami 168 nap.

 

A kifizetőhely által kiadott igazolások jellemzően már tartalmazzák a folyósítás várható határidejét, így ha határozat helyett ezt mutatják be, akkor az ebben szereplő dátum az irányadó. Az igazolvány a lejáratkor a jogosultság fennállása esetén meghosszabbítható, amelyhez a jogosultság ismételt igazolása szükséges.

 

Budapesti lakcímnek az alábbiak tekinthetők:

 • Budapesti állandó lakhely
 • Budapesti tartózkodási hely (“ideiglenes lakcím”)
 • Lakcímként csak “Budapest” szerepel, vagy feltüntetésre kerül valamely kerület száma is (például kisgyerekkel anyaotthonban lakók esetében), de konkrét utca és házszám nélkül.

A kisgyerekes bérletre való jogosultságot (budapesti lakcím mellett) a juttatásokról a kifizetőhelytől kapott eredeti igazolás vagy megállapító határozat bemutatásával lehet igazolni. Az elektronikus formában készült határozatot, folyósítási igazolást, hatósági bizonyítványt a kisgyerekes bérletigazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéshez ki kell nyomtatni, papír alapon mutathatók be.

 

1. Igazolások GYES vagy GYET ellátások esetén:

Az adott ellátásról a megállapító határozatot vagy a folyósítási igazolást a fővárosi vagy megyei kormányhivatal vagy az ellátást folyósító családtámogatási kifizetőhely adja ki. Ezek az igazolások a kiállításuk keltétől számított legfeljebb 6 hónapig mutathatók be.

A külön jogszabály alapján, kisgyerekes bérletkedvezményre való jogosultság igazolására kiadott érvényes, nem visszavont hatósági bizonyítvány a kiállítás keltétől függetlenül (a rajta szereplő folyósítási határidőig) mutatható be.

 

2. Igazolások GYED vagy CSED ellátások esetén, ha azokat a foglalkoztatók mellett működő társadalombiztosítási kifizetőhely adja ki:

Az adott ellátásról a megállapító határozat vagy a folyósítási igazolás mutatható be a kiállítása keltétől számított legfeljebb 6 hónapig.

Minden kifizetőhelynek rendelkeznie kell egy olyan bélyegzővel, amin a cég neve, nyilvántartási és/vagy adószáma, továbbá az szerepel, hogy társadalombiztosítási kifizetőhely. Minden cégnek más alakú, de a kötelező adatok (sorrendben):

 • Társadalombiztosítási Kifizetőhely;
 • Cég neve, címe;
 • Nyilvántartási és/vagy adószáma.

 

Ezen bélyegző nélkül nem fogadható el az igazolás, nem adható ki, illetve nem érvényesíthető a kisgyerekes bérletigazolvány.

 

3. Igazolások GYED vagy CSED ellátások esetén, ha azokat a fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási szervei adják ki:

Az adott ellátásról a megállapító határozat vagy a folyósítási igazolás mutatható be a kiállítása keltétől számított legfeljebb 6 hónapig.


Az Igazolásban szerepel

 • az illetékes kormányhivatal neve;
 • az igazolást kiállító osztály megjelölése;
 • a kérelmező neve és adatai, az igazolás érdemi része arra vonatkozóan, hogy mikortól előreláthatóan meddig folyósítanak ellátást;
 • dátum, vezetői aláírás és a kiállító szervezeti egység körbélyegzője.