Közérdekű adatok

I. Általános közzétételi lista - Gazdálkodási adatok

I/78 A BKK Zrt. 2020. évi éves beszámolója

BKK Zrt. 2020. Beszámoló.pdfBKK Zrt. 2020. Kieg_mell_és_Üzleti_jelentés.pdfBKK [email protected]özzétételes jelentés_EY.pdf
2021.11.23

I/25 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2020.11.04

I/26 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának eredménykimutatása

A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának eredménykimutatása
2020.11.04

I/27 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának mérlege

A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának mérlege
2020.11.04

I/28 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete
2020.11.04

I/29 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése
2020.11.04

I/30 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/31 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete
2020.11.04

I/32 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése
2020.11.04

I/33 A BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolója
2020.11.04

I/34 A BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolója
2020.11.04

I/35 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/36 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete
2020.11.04

I/37 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/38 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/39 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete
2020.11.04

I/40 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/41 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/42 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/43 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/44 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója

A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolója.pdf
2020.11.04

I/45 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/46 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/47 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/48 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/49 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/50 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója

A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdf
2020.11.04

I/51 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2017. évi összevont beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/52 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2017. évi összevont beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/53 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/54 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/55 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/56 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója

A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdf
2020.11.04

I/57 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/58 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/59 A BKK Zrt. 2019. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2019. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/60 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023 Q1 BKK_negyedéves adatok.pdf
2023.04.17

I/61 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

20230401_BKK_vezető állású juttatás.pdf
2023.04.17

I/62 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

szerződések.pdf
2020.11.04

I/63 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,

vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke; a határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

teljesitesigazolas.pdf
2020.11.04

I/64 BKK közlekedésszervezői, illetékes hatóságként meghozott döntése a BKV indokolt költségei tárgyában

BKK közlekedésszervezői, illetékes hatóságként meghozott döntése a BKV indokolt költségei tárgyában.pdf
2020.11.04

I/65 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzeteteli_20190531.pdf
2021.11.23

I/66 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzeteteli_20190731.pdf
2021.11.23

I/67 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzeteteli_20190930.pdf
2021.11.23

I/68 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzeteteli_20191130.pdf
2021.11.23

I/69 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzeteteli_20200131.pdf
2021.11.23

I/70 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzeteteli_20200430.pdf
2021.11.23

I/71 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzeteteli_20200731.pdf
2021.11.23

I/72 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

közzététel_20210131.pdf
2021.11.23

I/73 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzetetel_202103311.pdf
2021.11.23

I/74 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzetetel_202106.pdf
2021.11.23

I/75 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzetetel202107.pdf
2021.11.23

I/76 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

kozzetetel202108.pdf
2021.11.23

I/77 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3-5 ) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit ( 2021.01.01- )

Közzététel 202109.pdf
2021.11.23

I/79 BKK cégcsoport 2020. üzleti évéről szóló konszolidált számviteli beszámoló

BFÖ_Határozat BKK konszolidált_beszámoló_2020.pdfBKK Zrt._Összevont (konszolidált) éves beszámoló_2020 12 31_FY21.pdf
2021.11.23

I/80 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit.

Közzététel 202110.pdf
2021.11.23

I/81 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről

Közzététel202111.pdf
2021.12.13

I/82 A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről

Közzététel_202112.pdf
2022.01.21

I/83 A 2009. évi CXXII. törvény „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről

Közzététel_2022 január-március.pdf
2022.03.25

I/84 A 2009. évi CXXII. törvény „A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről

közzététel 2022 04-06.pdf
2022.07.05

I/85 A BKK Zrt. 2021. évi összevont (konszolidált) beszámolója

BKK_Konszolidalt eves beszamolo.pdf
2022.08.09

I/86 A BKK Zrt. 2021. évi éves beszámolója

BKK Zrt._Éves beszámoló_2021 12 31_FY22.pdf
2022.08.09

I/87 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2. § (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzététele a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződésekről

Közzététel 2022 07-10.pdf
2022.11.07

I/88 A "2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2. § (3)-(5) bekezdései alapján a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződések közzététele (2022.01.01- )

kozzetetel202212-31_mod.pdf
2023.06.01

I/89 A "2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2. § (3)-(5) bekezdései alapján a BKK Zrt. a következőkben teszi közzé a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit (2023. 01. 01. – )

Közzététel 2023 01-05.pdf
2023.05.18
Arhívum:
2022.10.192022.10.232022.12.182023.01.222023.02.132023.04.162023.05.31