Tervezőknek

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. célja – a világ számos nagyvárosához hasonlóan – az egységes, rendezett arculat megteremtése, valamint a funkcionális, műszaki és esztétikai követelmények teljesítése. Az alábbiakban az egységes forgalmi modell mellett az ügyfélközpontok, villamos- és autóbusz-megállók, valamint a gyalogos-aluljárók rendezésének és felújításának tervezési útmutatójával ismerkedhettek meg, amelyekkel kapcsolatban örömmel várjuk visszajelzéseiteket.

 

Tervezés illusztráció

 

Szerte a világon számos nagyváros rendelkezik arculati kézikönyvvel, mely rögzíti a közterületek kialakításával kapcsolatos elvárásokat, összegzi a nemzeti és európai szabványokat, jogszabályi előírásokat, kezelői-üzemeltetői elvárásokat és utasításokat. Célja, hogy a megrendelő és a tervezők számára is segítsen a különböző létesítmények műszaki megoldásait összehangolni, ösztönözve a funkcionálisan és megjelenésében is egységes közterületi arculat kialakítását.

A BKK – mint a fővárosi tulajdonú közutak és közlekedési műtárgyak kezelője, illetve a közösségi közlekedés szervezője – a felelősségi körébe tartozó beruházások egységesítése érdekében olyan segédletek létrehozásáról döntött, amelyek tematikusan tárgyalják az egyes részterületekhez tartozó szempontrendszert.

A tervezési útmutatók tartalmát igyekszünk folyamatosan fejleszteni, és nagyra értékeljük, ha szakmai észrevételeiteket és javaslataitokat megosztjátok velünk az ugyfelszolgalatbkk.hu e-mail-címen. Hozzájárulhattok ezzel az épített környezet színvonalának emeléséhez.

 

Egységes forgalmi modell

Egységes forgalmi modell - Letölthető PDF-formátumban (0,2 MB)

A BKK Zrt. – a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0025 projekt keretében, a FŐMTERV Zrt., a Közlekedés Kft. és a TRENECON COWI Kft. által alkotott Modell Tercett Konzorciummal – elkészíttette a jövőbeni fővárosi és agglomerációs közlekedési beruházások vizsgálatára alkalmas egységes forgalmi modellt. Az integrált közlekedési modell egy önálló, folyamatosan karbantartott, rendszeresen frissülő döntéstámogató eszköz, mely biztosítja a jövőben induló projektek stabil szakmai megalapozását, áttekinthetőségét és a modellezési munkarészek egységességét.

 

Ügyfélközpontok

BKK Ügyfélközpontok tervezési útmutatójaLetölthető: PDF-formátumban (9 MB)

Az útmutató célja, hogy általánosságban meghatározza az ügyfélközpontok funkcionális, műszaki és esztétikai követelményeit, és hogy a további létesítmények tervezésekor praktikus segédlet legyen a tervezők számára. Összeállításakor a korábbi és helyszínenként egyedi tervek alapján megvalósult ügyfélközpontok tapasztalataira támaszkodtunk.

A tervezési útmutatóban foglaltakat a BKK Zrt. hatáskörében megvalósuló ügyfélközpont-építéseknél kötelezően be kell tartani. A kötetben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az ágazati szabványok szerint kell eljárni.

 

Villamos- és autóbuszmegállók

Villamos- és autóbusz-megállók tervezési útmutatójaLetölthető PDF formátumban (10 MB)

A kötet célja, hogy általánosságban meghatározza a felszíni közösségi közlekedés megállóinak funkcionális, műszaki és esztétikai követelményeit. A gyakorlatban ez a villamos-, a trolibusz- és az autóbusz-megállókat jelenti, mivel a zárt jellegű metró- és HÉV-üzemeknek sajátos, erős jogszabályi követelményeknek kell megfelelniük.

A tervezési útmutatóban foglaltakat a BKK Zrt. hatáskörében megvalósuló villamos- és autóbusz-megállók építésekor kötelező betartani. Jelen kötetben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó jogszabályok és az ágazati szabványok szerint kell eljárni.

 

Gyalogos aluljárók rendezése és felújítása

Gyalogos aluljárók rendezésének és felújításának tervezési útmutatója Letölthető PDF formátumban (13 MB)

Az útmutató célja, hogy általánosságban meghatározza a gyalogos-aluljárók rekonstrukciója, építése során támasztott funkcionális, műszaki és esztétikai követelményeket.

Az építészetileg átgondolt, időtálló műszaki megoldások és a magasabb szolgáltatási színvonal az aluljárók komplex rendezését teszi szükségessé. Cél az egységes, rendezett arculat megteremtése, az üzletek kulturált megjelenésének biztosítása, az azonos típusú és átlátható utastájékoztatás kialakítása, a közbiztonság feltételeleinek javítása, az akadálymentesítés. Nagyon fontos a meglévő és az újonnan kialakított szerkezetek állagának védelme is.

Az útmutató az egységes szemléletű megvalósítás érdekében rögzíti a főbb alapelveket és elvárásokat. Azonban az adott helyszínek eltérő adottságai és sajátosságai miatt eltérések lehetnek, amelyekről minden esetben egyeztetni szükséges.

Letölthető dokumentumok(4)

Gyalogos aluljárók rendezésének és felújításának tervezési útmutatójapdf12.27 mb2020.09.26. 09:33

Villamos- és autóbusz-megállók tervezési útmutatójapdf10.84 mb2020.09.26. 09:33

BKK Ügyfélközpontok tervezési útmutatójapdf8.79 mb2020.09.26. 09:33

Egységes forgalmi modellpdf114.14 kb2020.09.26. 09:33