Közérdekű adatok

Figyelem, arhivált tartalom!
Ez az oldal a közzétételi lista 2021.10.25 napján látható állapotát mutatja. Az itt látható adatok módosulhattak.
Az aktuális közzétételi lista megtekintéséhez kattintson ide!

I. Általános közzétételi lista - Gazdálkodási adatok

I/77 A BKK Zrt. 2020. évi éves beszámolója

BKK Zrt. 2020. Beszámoló.pdfBKK Zrt. 2020. Kieg_mell_és_Üzleti_jelentés.pdfBKK [email protected]özzétételes jelentés_EY.pdf
2021.09.08

I/25 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

2020.11.04

I/26 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának eredménykimutatása

A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának eredménykimutatása
2020.11.04

I/27 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának mérlege

A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának mérlege
2020.11.04

I/28 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete
2020.11.04

I/29 A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2010. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése
2020.11.04

I/30 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/31 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete
2020.11.04

I/32 A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2011. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése
2020.11.04

I/33 A BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2012. évi éves beszámolója
2020.11.04

I/34 A BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2013. évi éves beszámolója
2020.11.04

I/35 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/36 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete
2020.11.04

I/37 A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2014. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/38 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/39 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete
2020.11.04

I/40 A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2015. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/41 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/42 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/43 A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2016. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/44 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolója

A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolója.pdf
2020.11.04

I/45 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/46 A BKK Zrt. 2016. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2016. évi összevont beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/47 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/48 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/49 A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2017. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/50 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója

A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdf
2020.11.04

I/51 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2017. évi összevont beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/52 A BKK Zrt. 2017. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2017. évi összevont beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/53 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/54 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/55 A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2018. évi éves beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/56 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója

A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolója.pdf
2020.11.04

I/57 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete

A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának kiegészítő melléklete.pdf
2020.11.04

I/58 A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése

A BKK Zrt. 2018. évi összevont (konszolidált) beszámolójának könyvvizsgálói jelentése.pdf
2020.11.04

I/59 A BKK Zrt. 2019. évi éves beszámolója

A BKK Zrt. 2019. évi éves beszámolója.pdf
2020.11.04

I/60 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2020 Q2 BKK_negyedéves adatok.pdf
2020.11.04

I/61 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2021 Q3 BKK_210707_végleges.pdf
2021.07.08

I/62 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

szerződések.pdf
2020.11.04

I/63 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatásmegrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra,

vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke; a határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai és a minősített adatok kivételével.

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

teljesitesigazolas.pdf
2020.11.04

I/64 BKK közlekedésszervezői, illetékes hatóságként meghozott döntése a BKV indokolt költségei tárgyában

BKK közlekedésszervezői, illetékes hatóságként meghozott döntése a BKV indokolt költségei tárgyában.pdf
2020.11.04

I/65 Közzétételi táblázat 2019.05.31.

kozzeteteli_20190531.pdf
2021.05.18

I/66 Közzétételi táblázat 2019.07.31.

kozzeteteli_20190731.pdf
2021.05.18

I/67 Közzétételi táblázat 2019.09.30.

kozzeteteli_20190930.pdf
2021.05.18

I/69 Közzétételi táblázat 2020.01.31.

kozzeteteli_20200131.pdf
2020.11.04

I/70 közzétételi táblázat 2020.04.31.

kozzeteteli_20200430.pdf
2020.11.04

I/71 közzétételi táblázat 2020.07.31.

kozzeteteli_20200731.pdf
2020.11.04

I/72 Közzétételi Táblázat 2021.01.31.

közzététel_20210131.pdf
2021.02.23

I/73

közzététel_202106.pdf
2021.09.08

I/74

Közzététel 202107.pdf
2021.09.08

I/75

Közzététel 202108.pdf
2021.09.08

I/76 A 2009. évi CXXII. törvény "A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről" 2.§ (3-5 ) bekezdései alapján a BKK Zrt. közzéteszi a törvény hatálya alá tartozó közpénzek felhasználásával kapcsolatos szerződéseit ( 2021.01.01- )

A közzétételi lista a 2021. január 31. és március 31. között megkötött, közzétételi kötelezettség alá tartozó szerződések állományát tartalmazza. Az ezt megelőzően megkötött szerződéseket az I/72 alatti táblázat tartalmazza.

közzététel_20210331.pdf
2021.09.08

I/78 BKK cégcsoport 2020. üzleti évéről szóló konszolidált számviteli beszámoló

BFÖ_Határozat BKK konszolidált_beszámoló_2020.pdfBKK Zrt._Összevont (konszolidált) éves beszámoló_2020 12 31_FY21.pdf
2021.09.08
Arhívum:
2022.01.312022.05.022022.10.192022.10.23