Közérdekű adatok

1.számú melléklet a 2011. évi CXII. tv. 26.§.-hoz

A közérdekű adatok megismerésére vonatkozó kötelezően nyilvános adatbázis


Általános közzétételi lista

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AdatFeltöltés/frissítés dátuma

I/1 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei


Letölthető tartalom:Általános adatok_202011.pdfÜgyfélszolgálati adatok.pdf
2024.03.27

I/2 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése a szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataival


Letölthető tartalom:2_2024_VIG_MTF_3_Ugyrend_bkk.hu.pdf8_2024_VIG_MTF_1_SZMSZ_bkk.hu.pdfSzervezeti_abra_2024.06.01.pdf
2024.06.03

I/3 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)


Letölthető tartalom:20240630_BKK_vezetők elérhetősége.pdf
2024.07.12

I/4 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend


Letölthető tartalom:Ügyfélszolgálati adatok.pdf
2024.03.27

I/5 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.21

I/6 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, valamint az 1. pontban meghatározott adatai


Letölthető tartalom:A BKK Zrt. irányítása és felügyelete alatt álló, más közfeladatot ellátó szervre vonatkozó adatok
2023.07.21

I/7 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke


Letölthető tartalom:A BKK Zrt. többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezetekre vonatkozó adatok
2020.11.04

I/8 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.21

I/9 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.21

I/10 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A Társaságnál ilyen adat nem áll rendelkezésre.

2023.07.21

I/11 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

2023.07.21

Egységes közadatkereső