Miért pótdíjaztak?

Amikor egy ügyfelünk megszegi a Budapesti Közlekedési Központ utazási feltételeit, ellenőreink pótdíjazhatják. Az üzletszabályzat és a díjszabás alapján 25.000 forint pótdíjat köteles fizetni a pótdíj kiszabását követő 30 naptári napon belül az az ügyfél, aki

 • jegy nélkül, érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal utazik, nem rendelkezik egyéb utazásra jogosító érvényes okmánnyal, valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, illetve a kedvezmény igénybevételének jogosságát igazolni nem tudja;
 • olyan bérletigazolvánnyal vagy diákigazolvánnyal utazik, amelyhez tartozó bérleten vagy napijegy típusú elektronikus utazási okmányon a bérletigazolvány vagy diákigazolvány sorszáma (vagy az oktatási azonosítószám) nincs vagy nem az előírások szerint van feltüntetve, a bérletigazolvány vagy a diákigazolvány nincs megfelelően érvényesítve;
 • a kerékpárbérleten szereplő sorszámú igazolványt vagy díjmentes utazásra jogosító igazolását, igazolvány, továbbá – díjmentes utazásra nem jogosultak esetében – a személyszállításban használt bérletet nem tudja felmutatni;
 • az elektronikus utazási okmányához rendelt személyazonosításra alkalmas igazolványát nem tudja felmutatni;
 • olyan jeggyel vagy bérletszelvénnyel, illetve utazásra jogosító egyéb dokumentummal utazik,
  • amelyet hamisítottak,
  • amelynek a hozzá tartozó arcképes igazolvánnyal nem tudja igazolni saját tulajdonjogát;
 • jogszerűtlen magatartásával utastársai egészségét veszélyezteti;
 • kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az előírt díj fizetése nélkül szállít, vagy a megváltható jegyekkel, bérletekkel visszaél; kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan járművön szállít, amelyen annak szállítása nem megengedett, függetlenül attól, hogy rendelkezik-e a kerékpárszállításhoz érvényes jeggyel vagy bérlettel;
 • csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes tárgyként nem szállítható tárgyat visz a járművön;
 • saját maga vagy az általa szállított kézipoggyász, túlméretes tárgy vagy élő állat bepiszkítja a járművet;
 • a vészjelzőt, vészféket vagy ajtóvésznyitót indokolatlanul működésbe hozza;
 • az utazási feltételekben rögzített egyéb szabályokat nem tartja be.

 

BKK-ellenőr próbajeggyel ellenőrzi a jegyérvényesítő működését

 

 

Érdemes a helyszínen kifizetni a pótdíjat

A 25 000 forintos pótdíj mértéke 12 000 forintra mérséklődik, ha a pótdíjazás során a helyszínen kiegyenlíted. Erről a jegyellenőr minden esetben pótdíjelismervényt köteles átadni. A jegyellenőrnél készpénzzel mindig fizethetsz, amennyiben pedig az ellenőr rendelkezik kártyaterminállal, bankkártyával is lehetséges a pótdíj kiegyenlítése.

A 12 000 forintos helyszíni pótdíjat a pótdíjazást követő két munkanapon belül kijelölt ügyfélközpontjaink egyikében is befizetheted. Készpénzzel és bankkártyával is fizethetsz.

 

👉 Melyek ezek az ügyfélközpontok? Az ügyfélközpontokban elérhető szolgáltatásokról itt találsz információt.

 

A 12 000 forintos helyszíni pótdíjat a pótdíjazást követő két munkanapon belül átutalással is rendezheted. Az átutalást a Budapesti Közlekedési Központ részére indítsd a CIB Banknál vezetett 10700024-67032082-52200005 számlaszámra. Ahhoz, hogy be tudjunk azonosítani, a közlemény rovatban tüntesd fel a nevedet és az alábbi azonosítószámok egyikét: csekkszám, hivatkozási szám, azonosítószám, a levelezés iktatószáma, fizetési meghagyás ügyszáma, felszólító levél azonosítója, vagy a pótdíjazás dátuma.

 

Ha nem a helyszínen fizeted ki a pótdíjat

Ha a helyszínen nem fizeted ki a pótdíjat, a jegyellenőr (a halasztott fizetés lehetőségét biztosítva) pótdíjazási eljárást kezdeményez. Ebben az esetben elkéri az ügyfél pótdíjazáshoz szükséges személyazonosító adatait (név, anyja neve, születési helye és ideje), valamint a lakcímét. Ezek alapján adatfelvételi lapot, úgynevezett „pótdíjazást elismerő nyilatkozatot” állít ki. Nem érdemes megtagadni a személyes adatok közlését, mert az ellenőr a helyszínen hatósági személy segítségét kérheti.

A jegyellenőr átadja a pótdíj összegéről szóló csekket és a tájékoztatót a pótdíjrendezés lehetőségeiről. Ezek átvételét, illetve személyi adataid közlésének elismerését az aláírásoddal kell igazolnod. Érdemes tudnod, hogy ha ezt megtagadod, az nem mentesít a pótdíjazás következményei alól.

 

Mi történik, ha nem fizeted ki a pótdíjat?

Nem érdemes halogatni a pótdíjtartozás kifizetését, mert minél később rendezed, annál nagyobb lesz az összeg.

Ha a tartozásodat a pótdíjazást követő harminc naptári napon belül nem egyenlíted ki, a 25.000 forintos alappótdíj helyett 50.000 forint késedelmi pótdíjat vagy köteles fizetni.

Ha a 30 napon túli pótdíjösszeget sem rendezed, a jogos követelések behajtása érdekében fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezzük. A fizetési meghagyással szemben tett ellentmondás esetén az eljárás peres eljárássá alakul. A jogerős fizetési meghagyás, illetőleg a peres eljárás eredményeként hozott, az ügyfelet elmarasztaló bírósági jogerős döntés alapján végrehajtási eljárást is kezdeményezhetünk.

A pótdíjkövetelések kezelésébe, behajtásába jogosultak vagyunk közreműködőket is bevonni, akik a BKK nevében és helyett eljárva hatékonyan érvényesítik a pótdíjkövetelést. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a jogos pótdíjköveteléseinket a jelenleg hatályos Polgári törvénykönyv engedményezésről szóló Ptk. 6:193–201. § rendelkezései, illetve a korábbi Ptk. 328–330. § alapján másra is átruházhatjuk. Amennyiben pótdíjkövetelésünk érvényesítésére közreműködőt vonunk be, az általunk kezelt adatokat átadjuk az engedményesnek, vagy a pótdíjkövetelés érvényesítésébe, behajtásába bevont harmadik személynek. Pótdíjbefizetés elmaradása esetén jogosultak vagyunk az ügyfélre hárítani a pótdíj összegén kívül a pótdíj behajtásával kapcsolatos összes költséget: az eljárási díjat, az ügyvédi munkadíjat, a postaköltségeket és a kifizetés napjáig járó kamatot.