Méltányossági kérelem

Ha úgy gondolod, pótdíjazásod során nem vettünk figyelembe valamilyen méltányolható körülményt, vagy nem igazságosan pótdíjaztunk, nyújts be méltányossági kérelmet. Ehhez használhatod formanyomtatványunkat is: töltsd ki és küldd el nekünk

 • e-mailben a bkkbkk.hu címre,
 • postai levélként a 1241 Budapest, Pf. 200 címre,
 • vagy hozd be személyesen ügyfélközpontjaink egyikébe.

A kérelmet a pótdíjfizetésre kötelezett utas vagy hiteles meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja, kiskorú pótdíjazott esetében a törvényes képviselője nyújthatja be a pótdíjazást vagy a fizetési felszólítást követő három hónapon belül.

 

A felhasználó méltányossági kérelmet ír a laptopján

 

Formai követelmények

Bármilyen módon is juttatod el hozzánk méltányossági kérelmedet, minden adatott meg kell adnod benne, amit a formanyomtatványban is kérünk: szerepeljen benne

 • a neved (születési neved),
 • lakcímed,
 • az értesítési címed,
 • születési adataid (hely, idő),
 • édesanyád neve,
 • a személyazonosító igazolványod száma,
 • a lakcímet igazoló hatósági igazolványod száma,
 • a pótdíjazás napja, napjai,
 • a pótdíjazás azonosítószáma (azonosítószám vagy iktatószám),
 • pótdíjtartozásod összege,
 • telefonszámod, amelyen elérünk,
 • méltányossági kérelmed – hitelt érdemlő dokumentumokkal is alátámasztott – indoka,
 • a részletfizetés számodra vállalható időtartama.

 

Hogyan döntünk a kérelmedről?

Méltányossági kérelmed beadásával együtt tudomásul veszed, hogy kérelmed elfogadásáról a BKK arra illetékes döntéshozója határoz a pótdíjazással kapcsolatos valamennyi dokumentum megvizsgálásával, az összes körülmény és a hatályos előírások figyelembevételével. Tartozásod összegét pontosíthatjuk a BKK pótdíj-nyilvántartása alapján. Kérelmed elbírálásáról tértivevényes postai küldeményben értesítünk, a levelünkben közölt feltételek hivatalos megállapodásnak tekinthetők.

Fontos tudnod, hogy méltányossági kérelmed benyújtása nem jelenti a kérelem benyújtásának időpontjában esedékes pótdíjad összegének befizetése alóli automatikus mentességet, sem fizetési haladékot. Ha kérelmedet elutasítjuk, akkor az elutasítás időpontjában esedékes pótdíjösszeg befizetése lesz számodra kötelező.

Érdemes tudnod azt is, hogy ha a kérelmed elbírálásában rögzített fizetési határidőket nem tartod be, akkor a pótdíj-nyilvántartási rendszerben lévő jogos követelések behajtása érdekében – az üzletszabályzatunkban rögzítettek szerint – fizetési meghagyás kibocsátását fogjuk kérni. Jogerős fizetési meghagyással vagy bírósági döntéssel érintett pótdíjazások és végrehajtásra adott pótdíjkövetelések esetén nem gyakorolhatunk további méltányosságot.

A méltányossági kérelem és a reklamáció elbírálására, illetve a válasz kiküldésére a bejelentéstől számított 30 nap áll a BKK rendelkezésre. Amennyiben a kérelem elbírálása és megválaszolása a 30 napos határidőn belül nem lehetséges, arról a határidő lejártát megelőzően levélben tájékoztatunk, ezzel a válaszadási határidő további, legfeljebb hatvan naptári nappal meghosszabbítható.

Letölthető dokumentumok (2)

Méltányossági kérelempdf • 175.39 kb • 2020.09.24. 15:46

Leniency Request for Penalty Fare Settlementpdf • 381.06 kb • 2020.10.28. 11:19