Gyakran feltett kérdések

Miért kell fizetnem, ha bemutatom az érvényes bérletemet és a hozzá tartozó igazolványt?

Szolgáltatásunk igénybevételéhez nem elégséges a bérletszelvény megvásárlása, azt ellenőrzéskor – a viteldíj megfizetésének igazolásaként – a hatályos Díjszabásban meghatározott igazolvánnyal (bérletigazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, kártyaformátumú vezetői engedéllyel) fel kell mutatni, át kell adni az ellenőrzést végző személynek.

Amennyiben az utazáskor a bérletszelvényt és/vagy a kapcsolódó igazolványt nem tudtad kollégánknak bemutatni, jogosan pótdíjaztak. Lehetőséget biztosítunk azonban utólag, a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül, hogy az Ügyfélközpontok menüpont alatt feltüntetett kijelölt BKK Ügyfélközpontban a hatályos Díjszabásban rögzített eljárási díj kifizetése és az előírt feltételek együttes teljesülésekor kedvezményesen rendezd pótdíjazásodat. Az eljárási díj megfizetése kötelező, mivel a pótdíjazás munkafolyamatai költséget generálnak társaságunk számára.

 

Mit tegyek, ha a kedvezmény igénybevételét igazoló igazolványt az utólagos bérletbemutatás határidején belül nem tudom beszerezni, érvényesíttetni?

Az utólagos bérletbemutatás olyan dokumentumokkal (időben érvényes bérletszelvény és érvényes, fényképes igazolvány, ingyenes utazásra jogosító igazolvány) teljesíthető, amelyek az ellenőrzés időpontjában már a pótdíjazott tulajdonában vannak, azonban a helyszínen felmutatni nem tudja. A szabályozás szándéka szerint az utólagos bérletbemutatásra rendelkezésre álló határidő – a pótdíjazást követő 5 munkanap – nem a hiányzó dokumentumok pótlására, beszerzésére szolgál.

 

Mi történik, ha nem foglalkozom a felszólító levelekkel?

Egy esetleges passzív magatartás a további behajtási lépések elindítását nem akadályozza. A tartozás összege növekedésének és a további jogkövetkezmények elkerülésének érdekében a fizetési felszólításokra mindenképpen célszerű reagálni, a levelet küldőt megkeresni. Ha a felszólítás ellenére a befizetés nem teljesül, a jogos pótdíjkövetelések kiegyenlítése, behajtása érdekében a BKK Zrt. fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi, szükség szerint végrehajtóhoz fordul. Ebben az esetben a pótdíjkövetelésen felüli költségek (eljárási díj, ügyvédi munkadíj, postaköltség és a kifizetés napjáig járó kamat) megfizetése is a pótdíjazottat terheli.

A fizetési meghagyások kibocsátását a Magyar Országos Közjegyzői Kamarán keresztül elektronikus úton kezdeményezzük, a rendszer az eljáró közjegyző kijelölését az adós lakhelyétől függetlenül végzi. A végrehajtási eljárások esetében az eljáró bírósági végrehajtót az adós lakóhelye szerinti illetékesség alapján határozzák meg.

Amennyiben a fizetési felszólítást a címzett nem veszi át, úgy a hivatalos iratok kézbesítésére alkalmazandó kézbesítési vélelem áll be (vagyis úgy vesszük, mintha megkaptad, átvetted, tehát elolvastad volna), ami alapján elindulnak a további behajtási lépések. Egy jogi eljárásban pótdíjfizetésre kötelezettként nem hivatkozhatsz arra, hogy magatartásod, saját mulasztásod miatt nem vetted át a felszólítási kézbesítést.

Ha a követelés behajtását a BKK Zrt. már átadta a behajtást ellátó szervezetnek, egyeztetésre és a pótdíjtartozás kiegyenlítésére alapvetően ott van lehetőséged.

 

Miért nem tudok telefonon minden adatot egyeztetni? Miért nem tudom más adatait lekérdezni?

Személyes adataid védelmében (az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével) telefonos tájékoztatásra csak az érdeklődő személy illetékességének személyes adatok alapján történő egyértelmű azonosítása esetén van lehetőség.

 

Mit csináljak, ha a pótdíjazott már nem lakik ott, ahol én, és nem tudom, hol tartózkodik?

A felszólítóleveleket a pótdíjazott által megadott vagy a KEKKH-nál nyilvántartott lakcímre tudjuk küldeni. Ha a fizetésre kötelezett már nem lakik a megadott címen, kérjük, hogy írásban jelezd nekünk az utolsó ismert lakcímét. Végső esetben lehetőség van kényszerkijelentés alkalmazására, vagy okirattal történő visszaélés miatt rendőrségi feljelentést tehetsz.

 

Mit tegyek, ha ellopták (elhagytam) az irataimat és/vagy visszaélnek az adataimmal?

A pótdíjazás körülményeinek ismeretében javasolhatjuk, hogy fordulj a rendőrséghez személyes adatokkal és/vagy személyes okmányokkal történő visszaélés miatt, majd a feljelentés másolati példányát küldd el társaságunknak (postán: BKK Zrt. 1241 Budapest, Pf. 200 vagy elektronikus úton a [email protected] e-mail-címre).

 

Nem volt pótdíjazásom, visszaélnek adataimmal, vétlen vagyok. Miért én rohangáljak a saját igazam után, miért én járjak a rendőrségre?

Ha a pótdíjazáskor a személyes adataiddal (irataiddal) visszaéltek, a személyes adatok alapján a pótdíjkövetelésünk Veled szemben áll fenn. A személyes adatokkal történő visszaélés bűncselekmény, amit az adataidat sajátjaként megadó személy a sérelmedre követett el. Ennek megfelelően feljelentést is csak Te tehetsz annak érdekében, hogy tisztázd magad. Lehetőségeinkhez mérten segítünk ebben, azonban harmadik személy nevében eljárni nincs lehetőségünk.

 

Nem kaptam felszólítólevelet, küldenek?

Már a pótdíjazás során – első felszólításként – olyan csekket és tájékoztatót kapsz ellenőr kollégáinktól, amelyen részletesen megtalálhatók a pótdíj rendezésének szabályai és a rendezés elmaradásának következményei. A felszólítólevelet az önkéntes pótdíjrendezésre biztosított 30 nap után küldjük ki. A pótdíjtartozás összege a hatályos Díjszabás szerint ekkor már változik: késedelmi és eljárási díjjal emelkedik. A felszólítólevelet társaságunk, illetve a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló megbízottjaink (behajtásban részt vevő ügyvédi irodák, követeléskezelő cégek) is küldhetik.

 

Megbüntettek, elismerem, de anyagi lehetőségeim szűkösek. Kérhetek méltányosságot?

A hatályos Üzletszabályzatban részletesen leírt feltételek teljesülése esetén igen. Felhívjuk azonban a figyelmedet arra, hogy a kérelem befogadása nem jelenti annak pozitív elbírálását. Az elbírálás egyedileg, de egységes elvek és mértékek alapján történik. Alapvetően a pótdíjtartozás részletekben történő teljesítésével vagy fizetési haladék biztosításával tudjuk a fizetési kötelezettség terhét csökkenteni. A kérelem indokoltságát megalapozó dokumentumokat célszerű rögtön a beadáskor csatolni a beadványhoz.

Amennyiben már fizetési meghagyást kaptál, de az még nem emelkedett jogerőre, lehetőséged van az ügyben eljáróhoz részletfizetési kérelmet benyújtani. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően indokolt esetben a részletfizetési kérelmet a követelés jogosultjának, a BKK Zrt.-nak nyújthatod be. Tekintettel arra, hogy a BKK Zrt. pótdíjköveteléseinek ügykezelésével kapcsolatos tevékenységet a BÖK Kft. látja el, a gyorsabb ügyintézés érdekében kérelmeddel közvetlenül a BÖK Kft.-hez fordulj.

Végrehajtási szakban lévő követelés esetében részletfizetési igényeddel az illetékes bírósági végrehajtót kell keresned.

 

Kiskorú gyerek pótdíjazása esetén a szülő kapja a felszólítólevelet?

Álláspontunk szerint, amennyiben a kiskorú a törvényes képviselő döntése alapján már önállóan veheti igénybe társaságunk szolgáltatását, akkor az Utazási feltételek megszegése esetén pótdíjazható is. Társaságunk feltételezi a szülő és gyermeke közötti bizalomra épülő viszonyt. Tehát ha pótdíjazzák, a kiskorú tájékoztatja törvényes képviselőjét a keletkezett fizetési kötelezettségről, átadja a pótdíjfizetés kötelezettségéről és annak lehetőségeiről szóló írásos tájékoztatót és csekket, ezzel elősegíti, hogy a pótdíjat mielőbb és minél alacsonyabb költséggel rendezze törvényes képviselője.

Az ellenőr pótdíjazáskor csak a gyermek adatait tudja felvenni, mert ő a pótdíjazott. A kiskorúnál nincs olyan okirat, amellyel hitelt érdemlően igazolhatná törvényes képviselője pontos nevét és címét. A felszólítást csak a kiskorú pótdíjazott törvényes képviselőjének címezve küldhetjük. Fizetési felszólítást a törvényes képviselőnek az alappótdíj rendezésére biztosított 30 napot követően küldünk, azonban ekkor már a késedelmi és eljárási díjjal növelt összeggel.

 

Fizetési meghagyás esetén miből tevődik össze a fizetendő összeg, és hogyan rendezhető a tartozás?

Jogerős fizetési meghagyás esetén már a jogszabályban rögzítettek szerinti járulékos díjakat, költségeket is neked kell megfizetned. A fizetési meghagyás alapján fizetendő összeg a pótdíjkövetelésből (alappótdíj, késedelmi és eljárási díj), továbbá a társaságunk által megelőlegezett eljárási díjból, jogtanácsosi vagy ügyvédi munkadíjból és a kifizetés napjáig járó, Ptk. szerinti késedelmi kamatból tevődik össze. A fizetési meghagyás a kamat kivételével tételesen és összegszerűen tartalmazza a fizetési kötelezettséget. A fizetendő kamat összege a fő követelés összegéből, a követelés lejárati és a megfizetési dátumából számítható ki.

A fizetési meghagyáson megtalálható a BKK Zrt. pótdíjbefizetésekre elkülönített bankszámlaszáma, ahová a befizetést teljesítheted. Közleményben a kötelezett nevét és a fizetési meghagyás ügyszámát mindenképpen tüntesd fel.

 

Hány éves kortól kell érvényesítőmatrica a diákigazolványra?

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. paragrafus (1) bekezdése szerint a tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítőmatrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyik tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti. A tanköteles kor felső határát a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (3) és 97. § (1) bekezdése határozza meg.

 

Honnan tudhattam volna, hogy mit kell csinálnom a pótdíjazás után?

Jegyellenőr kollégáink a pótdíjazáskor élőszóban mindenképpen tájékoztatnak. Továbbá a tőlük kapott, pótdíjbefizetési csekkhez is tartozik egy részletes írásos tájékoztató a pótdíjrendezés lehetőségeiről (utólagos bérletbemutatás, csekkes befizetés, átutalás, az Ügyfélközpontok menüpont alatt kijelölt BKK Ügyfélközpontokban történő befizetés).

 

Hol és hogyan tehetek a pótdíjazással kapcsolatban panaszt, adhatok be méltányossági kérelmet?

A pótdíjtartozás rendezése érdekében fizetési halasztást vagy részletfizetést kérni írásban lehet, a BKK Zrt. honlapjáról is letölthető formanyomtatvány kitöltését követően postai úton, illetve elektronikus úton küldött levélben. A kérelmet továbbá benyújthatod az Ügyfélközpontok menüpont alatt feltüntetett kijelölt BKK Ügyfélközpontban, illetve a BÖK Kft. ügyfélszolgálatán.

Ezenkívül a pótdíjazással kapcsolatos panaszt és méltányossági kérelmet benyújthatod írásban az Ügyfélközpontok menüpont alatt feltüntetett elérhetőségeken postán, illetve elektronikus levelezési címre küldve is.

 

Miért nem büntetjük a hajléktalanokat?

Természetesen jegyellenőreink a jogosulatlanul utazó és az utazási feltételeknek meg nem felelő hajléktalan utasokkal szemben is kötelesek intézkedni. Azonban a hajléktalankérdés és egyéb szociális kérdések kezelése nem a BKK kötelessége, hanem az önkormányzaté. Az 1999. évi LXIII. törvény 2010. december 06-án elfogadott módosítása alapján a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői védik a tömegközlekedési eszközök állagát, illetve segítik (jogilag legitimmé teszik) a közfeladatot ellátó jegyellenőreink intézkedéseit (személyi adatok felvétele, jogosulatlanul utazók kizárása az utazásból).

 

Adatkezelési tájékoztató

A BKK Zrt. adatkezelési tájékoztatója a pótdíjazásról a honlapon érhető el.