Gyakran ismételt kérdések

Miért kell fizetnem, ha bemutatom az érvényes bérletemet és a hozzá tartozó igazolványt?

A közösségi közlekedés használatához nem elég, ha megveszed a bérletedet, azt ellenőrzéskor a hatályos üzletszabályzatban meghatározott igazolvánnyal együtt (bérletigazolvánnyal, diákigazolvánnyal vagy személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel, kártyaformátumú vezetői engedéllyel, magyar hatóság által kiállított tartózkodási engedély okmánnyal – állandó tartózkodási kártya, tartózkodási kártya, letelepedési engedély, bevándorlási engedély, humanitárius célú tartózkodási engedély) fel kell tudnod mutatni az ellenőrzést végző személynek. Ha a bérleted és az igazolványodat nem tudod felmutatni, jogosan pótdíjazunk. Ugyanakkor lehetőséget biztosítunk utólag, a pótdíjazástól számított öt munkanapon belül arra, hogy a kijelölt ügyfélközpontjaink egyikében – az eljárási díj kifizetése és az előírt feltételek együttes teljesítésével – kedvezményesen rendezd pótdíjazásodat.

 

Mit tegyek, ha a kedvezmény igénybevételét alátámasztó igazolványt az utólagos bérletbemutatás határidején belül nem tudom beszerezni, érvényesíttetni?

Az utólagos bérletbemutatás olyan dokumentumokkal (érvényes bérletszelvény és érvényes, fényképes igazolvány, ingyenes utazásra jogosító igazolvány) teljesíthető, amelyek az ellenőrzés időpontjában már tulajdonodban vannak, azonban a pótdíjazáskor nem tudtad felmutatni. A szabályozás szándéka szerint az utólagos bérletbemutatásra rendelkezésre álló határidő – a pótdíjazást követő öt munkanap – nem a hiányzó dokumentumok pótlására, beszerzésére szolgál.

 

Mi történik, ha nem foglalkozom a felszólító levelekkel?

Nem érdemes figyelmen kívül hagyni a felszólító leveleket, hiszen ez nem akadályozza a további behajtási lépéseink elindítását. Mindenképp érdemes reagálnod, hogy elkerüld a tartozásod összegének növekedését és a további jogkövetkezményeket. Ha a felszólításunk ellenére nem teljesíted a befizetést, a jogos pótdíjkövetelések kiegyenlítése, behajtása érdekében fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezzük, ha szükségesnek látjuk, végrehajtóhoz fordulunk. Ebben az esetben a pótdíjkövetelésen felüli költségek (eljárási díj, ügyvédi munkadíj, postaköltség és a kifizetés napjáig járó kamat) megfizetése is téged terhel majd.

A fizetési meghagyások kibocsátását a Magyar Országos Közjegyzői Kamarán keresztül elektronikus úton kezdeményezzük, a rendszer az eljáró közjegyző kijelölését az adós lakhelyétől függetlenül végzi. A végrehajtási eljárások esetében az eljáró bírósági végrehajtót az adós lakóhelye szerinti illetékesség alapján határozzák meg.

Amennyiben a fizetési felszólítást nem veszed át, úgy a hivatalos iratok kézbesítésére alkalmazott kézbesítési vélelem áll be, vagyis úgy vesszük, mintha megkaptad, átvetted, tehát elolvastad volna, ami alapján elindulnak a további behajtási lépések. Egy jogi eljárásban pótdíjfizetésre kötelezettként nem hivatkozhatsz arra, hogy magatartásod, saját mulasztásod miatt nem vetted át a felszólítási kézbesítést.

Ha a követelés behajtását már átadtuk a behajtást ellátó szervezetnek, egyeztetésre és a pótdíjtartozás kiegyenlítésére alapvetően ott van lehetőséged.

 

Miért nem tudok telefonon minden adatot egyeztetni? Miért nem tudom más adatait lekérdezni?

Személyes adataid védelmében – az adatvédelmi törvény előírásainak figyelembevételével – telefonos tájékoztatásra csak az érdeklődő személy illetékességének személyes adatok alapján történő egyértelmű azonosítása esetén van lehetőség.

 

Mit csináljak, ha a pótdíjazott már nem lakik ott, ahol én, és nem tudom, hol tartózkodik?

A felszólítóleveleket a pótdíjazott által megadott címre vagy a Belügyminisztériumnál nyilvántartott lakcímre tudjuk küldeni. Ha a fizetésre kötelezett már nem lakik a megadott címen, kérjük, hogy írásban jelezd nekünk az utolsó ismert lakcímét. Végső esetben lehetőség van kényszerkijelentés alkalmazására, vagy okirattal történő visszaélés miatt rendőrségi feljelentést tehetsz.

 

Mit tegyek, ha ellopták, elhagytam az irataimat és/vagy visszaélnek az adataimmal?

A pótdíjazás körülményeinek ismeretében javasolhatjuk, hogy fordulj a rendőrséghez személyes adatokkal és/vagy személyes okmányokkal történő visszaélés miatt, majd a feljelentés másolati példányát küldd el társaságunknak

 

 

Nem volt pótdíjazásom, visszaélnek adataimmal, vétlen vagyok. Miért én rohangáljak a saját igazam után, miért én járjak a rendőrségre?

Ha a pótdíjazáskor a személyes adataiddal, az irataiddal visszaéltek, a személyes adatok alapján a pótdíjkövetelésünk veled szemben áll fenn. A személyes adatokkal történő visszaélés bűncselekmény, amit az adataidat sajátjaként megadó személy a sérelmedre követett el. Ennek megfelelően feljelentést is csak te tehetsz annak érdekében, hogy tisztázd magad. Lehetőségeinkhez mérten segítünk ebben, azonban harmadik személy nevében eljárni nincs lehetőségünk.

 

Nem kaptam felszólítólevelet, küldenek?

Már a pótdíjazás során – első felszólításként – olyan csekket és tájékoztatót kapsz ellenőr kollégáinktól, amelyen részletesen megtalálhatók a pótdíj rendezésének szabályai és a rendezés elmaradásának következményei. A felszólítólevelet az önkéntes pótdíjrendezésre biztosított 30 nap után küldjük ki. A hatályos díjszabás szerint ekkor az alappótdíj helyett már egy magasabb öszegű késedelmi pótdíjat kell fizetni. A felszólítólevelet társaságunk, illetve a társaságunkkal szerződéses kapcsolatban álló megbízottjaink (behajtásban részt vevő ügyvédi irodák, követeléskezelő cégek) is küldhetik.

 

Megbüntettek, elismerem, de anyagi lehetőségeim szűkösek. Kérhetek méltányosságot?

Igen, kérhetsz. A méltányossági kérelemmel kapcsolatos feltételeket és részleteket ide kattintva találod meg. Felhívjuk a figyelmedet arra, hogy kérelmed befogadása nem jelenti annak pozitív elbírálását. Az elbírálás egyedileg, de egységes elvek és mértékek alapján történik. Alapvetően a pótdíjtartozás részletekben történő teljesítésével vagy fizetési haladék biztosításával tudjuk a fizetési kötelezettség terhét csökkenteni. A kérelem indokoltságát megalapozó dokumentumokat célszerű rögtön a beadáskor csatolni a beadványhoz.

Amennyiben már fizetési meghagyást kaptál, de az még nem emelkedett jogerőre, lehetőséged van az ügyben eljáróhoz részletfizetési kérelmet benyújtani. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követően indokolt esetben a részletfizetési kérelmet a követelés jogosultjának, a BKK-nak nyújthatod be.

Végrehajtási szakban lévő követelés esetében részletfizetési igényeddel az illetékes bírósági végrehajtót kell keresned.

 

Kiskorú gyerek pótdíjazása esetén a szülő kapja a felszólítólevelet?

Álláspontunk szerint amennyiben a kiskorú a törvényes képviselő döntése alapján már önállóan veheti igénybe társaságunk szolgáltatását, akkor az utazási feltételek megszegése esetén pótdíjazható is. Társaságunk feltételezi a szülő és gyermeke közötti bizalomra épülő viszonyt, tehát ha pótdíjazzák, a kiskorú tájékoztatja törvényes képviselőjét a keletkezett fizetési kötelezettségről, átadja a pótdíjfizetés kötelezettségéről és annak lehetőségeiről szóló írásos tájékoztatót és csekket, ezzel elősegíti, hogy a pótdíjat mielőbb és minél alacsonyabb költséggel rendezze törvényes képviselője. Az ellenőr pótdíjazáskor csak a gyermek adatait tudja felvenni, mert ő a pótdíjazott. A kiskorúnál nincs olyan okirat, amellyel hitelt érdemlően igazolhatná törvényes képviselője pontos nevét és címét. A felszólítást csak a kiskorú pótdíjazott törvényes képviselőjének címezve küldhetjük. Fizetési felszólítást a törvényes képviselőnek az alappótdíj rendezésére biztosított 30 napot követően küldünk, azonban ekkor már már egy magasabb öszegű késedelmi pótdíjat kell fizetni.

 

Fizetési meghagyás esetén miből tevődik össze a fizetendő összeg, és hogyan rendezhető a tartozás?

Jogerős fizetési meghagyás esetén már a jogszabályban rögzítettek szerinti járulékos díjakat, költségeket is neked kell megfizetned. A fizetési meghagyás alapján fizetendő összeg a pótdíjkövetelésből (30 napon túli késedelmi pótdíj), továbbá a társaságunk által megelőlegezett eljárási díjból, jogtanácsosi vagy ügyvédi munkadíjból és a kifizetés napjáig járó, Ptk. szerinti késedelmi kamatból tevődik össze. A fizetési meghagyás a kamat kivételével tételesen és összegszerűen tartalmazza a fizetési kötelezettséget. A fizetendő kamat összege a fő követelés összegéből, a követelés lejárati és a megfizetési dátumából számítható ki.

A fizetési meghagyáson megtalálható a BKK pótdíjbefizetésekre elkülönített bankszámlaszáma, ahová a befizetést teljesítheted. Közleményként a kötelezett nevét és a fizetési meghagyás ügyszámát mindenképpen tüntesd fel.

 

Hány éves kortól kell érvényesítőmatrica a diákigazolványra?

Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 37. paragrafus (1) bekezdése szerint a tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítőmatrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31. napjáig, amelyik tanévben a tanuló a 16. életévét betölti.

 

Honnan tudhattam volna, hogy mit kell csinálnom a pótdíjazás után?

Jegyellenőr kollégáink a pótdíjazáskor élőszóban mindenképpen tájékoztatnak. Továbbá a tőlük kapott, pótdíjbefizetési csekkhez is tartozik egy részletes írásos tájékoztató a pótdíjrendezés lehetőségeiről (utólagos bérletbemutatás, csekkes befizetés, átutalás, a kijelölt ügyfélközpontokban történő befizetés).

 

Hol és hogyan tehetek a pótdíjazással kapcsolatban panaszt?

A pótdíjazással kapcsolatos panaszt

  •  
  • benyújthatod e-mailben a bkkbkk.hu címre,

  • telefonon a +36 1 3255 255-ös telefonszámon,

  • postai levélben a BKK Zrt., 1241 Budapest, Pf. 200 címen,

  • vagy személyesen az ügyfélközpontjainkban.

 

Miért nem büntetik a hajléktalanokat?

Természetesen jegyellenőreink a jogosulatlanul utazó és az utazási feltételeknek meg nem felelő utasokkal szemben is kötelesek intézkedni. Azonban a hajléktalankérdés és egyéb szociális kérdések kezelése nem a BKK kötelessége, hanem az önkormányzaté. Az 1999. évi LXIII. törvény 2010. december 06-án elfogadott módosítása alapján a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság közterület-felügyelői védik a tömegközlekedési eszközök állagát, illetve segítik (jogilag legitimmé teszik) a közfeladatot ellátó jegyellenőreink intézkedéseit (személyi adatok felvétele, jogosulatlanul utazók kizárása az utazásból).

 

Adatkezelési tájékoztató

A BKK Zrt. adatkezelési tájékoztatója a pótdíjazásról ide kattintva érhető el.