Gyakran ismételt kérdések – parkolási pótdíjak

Milyen parkolási pótdíjakat kezel a BKK?

A Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Kft. 2022. március hó 31-én a BKK-ra ruházta át a parkolási pótdíj jogcímén fennálló követeléseit. Az engedményezési szerződés alapján a követelések jogosultja a BKK Zrt. lett. Ezzel egyidejűleg a tartozással rendelkező pótdíjazottak azonosításához szükséges személyes adatokat (név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve) és a tartozás adatait a BKK, mint a követelés új tulajdonosa részére a Ptk. 6:193. §-a, 6:194. § (2) bekezdése és 6:196 §-a alapján átadták. A követelések kezelése, behajtása keretében kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatás ide kattintva olvasható el.

 

Milyen módon rendezhető a tartozás?

A parkolási pótdíjtartozás rendezhető banki átutalással a BKK Zrt. CIB banknál vezetett 10700024-67032082-60900009 számlaszámra vagy az ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó felé.