Az utazási feltételek megszegése, pótdíjazás

A BKK Zrt. Üzletszabályzatának hatályos Díjszabás melléklete alapján 16 000 forint pótdíjat köteles fizetni a pótdíjazást követő 30 napon belül az, aki

  • jegy nélkül, érvénytelen (jegykezelő készülékkel nem érvényesített, lejárt érvényességű vagy többször kezelt) vagy kezeletlen jeggyel, érvénytelen bérlettel, érvénytelen igazolvánnyal utazik, illetve valamilyen kedvezményt jogosulatlanul vesz igénybe, a kedvezmény igénybevételének jogosságát az ellenőrzés időpontjában érvényes igazolvánnyal igazolni nem tudja;
  • olyan bérlettel vagy diákigazolvánnyal, úti okmánnyal utazik, amelyhez tartozó értékszelvényen nem szerepel az igazolvány sorszáma, a diákigazolvány oktatási azonosítója vagy a diákigazolvány sorszáma, egyéb okmány esetén annak sorszáma, vagy az nem a Díjszabás 3.3. pontjának előírása szerinti, vagy a bérletigazolvány vagy diákigazolvány nincs kitöltve, illetve érvényesítve, a kiindulási és a célállomás nincs feltüntetve;
  • az 5/30 BKK napijegy szelvényein nem az előírások szerint jelölte az érvényességi idő kezdetét, vagy azt eltávolítható módon jelölte, javította, vagy egyéb okból egyértelműen meg nem állapítható érvényességi idejű 5/30 BKK napijeggyel utazik;
  • más nevére szóló hetijeggyel utazik;
  • kutyát, kerékpárt vagy túlméretes tárgyat az előírt díj fizetése nélkül szállít, vagy a megváltható jegyekkel, bérletekkel visszaél, a kerékpárbérleten szereplő sorszámú igazolványt vagy a díjmentes utazásra jogosító igazolást, igazolványt, továbbá – díjmentes utazásra nem jogosultak esetében – a személyszállításban használt bérletet nem tudja felmutatni;
  • kerékpárt vagy túlméretes tárgyat olyan járművön szállít, amelyen annak szállítása nem megengedett;
  • csomagként, kézipoggyászként vagy túlméretes tárgyként sem szállítható tárgyat visz a járművön;
  • saját maga vagy az általa szállított kézipoggyász, túlméretes tárgy vagy élő állat bepiszkítja a járművet;
  • a vészjelzőt indokolatlanul működésbe hozza;
  • az utazási feltételekben rögzítetteket nem tartja be.

 

 

A pótdíj helyszíni kiegyenlítésekor a 16 000 forint 8 000 forintra mérséklődik. A pótdíj helyszíni megfizetéséről a jegyellenőr minden esetben pótdíjelismervényt köteles adni. A helyszínen a jegyellenőrnél a pótdíj megfizetése készpénzben, illetve ha a jegyellenőr rendelkezik terminállal, bankkártyával is lehetséges.

A helyszíni pótdíj összegének utólagos megfizetésére – készpénzzel vagy bankkártyával – a pótdíjazást követő 2 munkanapon belül az Ügyfélközpont menüpont alatt feltüntetett kijelölt BKK Ügyfélközpontokban, illetve banki átutalással van lehetőség.

Ha az utas a pótdíjat a helyszínen – készpénzben, illetve bankkártyával – nem rendezi, a jegyellenőr (a halasztott fizetés lehetőségét biztosítva) pótdíjazási eljárást kezdeményez. Ez úgy történik, hogy elkéri az utas pótdíjazáshoz szükséges személyazonosító adatait (név, anyja neve, születési helye és ideje), valamint a lakcímét. Ezek alapján adatfelvételi lapot, „Pótdíjazást elismerő nyilatkozatot” állít ki. Ha az utas megtagadja személyi adatainak közlését, az ellenőr a helyszínen hatósági személy segítségét kérheti.

A jegyellenőr a pótdíj összegéről csekket ad át, valamint egy tájékoztatót a pótdíjrendezés lehetőségeiről. Az utas aláírásával igazolja a csekk és a tájékoztató átvételét, illetve személyi adatai közlésének elismerését. Az aláírás és a csekk átvételének megtagadása nem mentesíti az utast a pótdíjazás következményei alól. 

Amennyiben az utas a vonatkozó kormányrendelet alapján ingyenes utazásra jogosult, és jegyellenőrzéskor azt nem tudja igazolni, de 5 munkanapon belül bemutatja a jogosultságot igazoló, a pótdíjazás időpontjában érvényes eredeti iratokat, a pótdíjfolyamat eljárási díj ellenében megszűnik.. Az eljárási díj mértéke naptári évenként az első két alkalommal 1000-1000 forint, minden további esetben 2000 forint. Az összeget befizetni az Ügyfélközpontok menüpont alatt feltüntetett kijelölt BKK Ügyfélközpontok egyikében lehet.

Amennyiben pótdíjazáskor a jegyellenőr a bérletszelvényt és/vagy a bérletigazolványt bevonja, a bérletbemutatásra nincs lehetőség.

Aki tartozását 30 napon belül nem egyenlíti ki, az a 16 000 forint alappótdíjon felül 16 000 forint késedelmi díjat és 500 forint eljárási díjat (összesen 32 500 forintot) köteles fizetni.

Ha a 30 napon túli pótdíjösszeget sem rendezik, a jogos követelések behajtása érdekében a BKK Zrt. fizetési meghagyás kibocsátását kezdeményezi. A fizetési meghagyással szemben tett ellentmondás esetén az eljárás peres eljárássá alakul. A jogerős fizetési meghagyás, illetőleg a peres eljárás eredményeként hozott, az utast elmarasztaló bírósági jogerős döntés alapján a BKK Zrt. végrehajtási eljárást is kezdeményezhet.

A BKK Zrt. jogosult arra, hogy a pótdíjkövetelések kezelésébe, a pótdíjkövetelések behajtásába harmadik személy közreműködőket vonjon be, akik a pótdíjkövetelések érvényesítésében a BKK Zrt. nevében és helyett eljárnak. A BKK Zrt. fenntartja a jogot arra, hogy a jogos pótdíjköveteléseit a jelenleg hatályos Polgári törvénykönyv engedményezésről szóló Ptk. 6:193–201. § rendelkezései, illetve a korábbi Ptk. 328–330. § alapján a Kötelezettel szemben fennálló követelését másra ruházhatja át. 

Az utas a hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben a BKK Zrt. a vele szembeni pótdíjkövetelését harmadik személyre engedményezi, vagy akár engedményezés nélkül a pótdíjkövetelés érvényesítésének, behajtásának folyamatába harmadik személy közreműködőt von be, a BKK Zrt. által kezelt utasadatokat a Társaság átadhassa az engedményesnek, vagy a pótdíjkövetelés érvényesítésébe, behajtásába bevont harmadik személyeknek.

A pótdíj megfizetésének elmaradásakor a BKK Zrt. jogosult az utasra hárítani a pótdíj összegén kívül a pótdíj behajtásával kapcsolatban az összes költséget (eljárási díj, ügyvédi munkadíj, postaköltség és a kifizetés napjáig járó kamat).