A pótdíjfizetés lehetőségei, feltételei

1. Pótdíj a helyszínen fizetve

A pótdíj mértéke helyszíni kiegyenlítéskor 8 000 forintra mérséklődik. A pótdíj helyszíni megfizetéséről a jegyellenőr minden esetben az alábbi pótdíjelismervényt köteles átadni. A helyszínen a jegyellenőrnél a pótdíj megfizetése készpénzben, illetve amennyiben a jegyellenőr rendelkezik bankkártyaterminállal, bankkártyával is lehetséges.

 

 

2. Helyszíni pótdíj utólagos megfizetése

A helyszíni pótdíj (8000 Ft) utólagos befizetésére a pótdíjazást követő 2 munkanapon belül van lehetőséged a BKK Ügyfélközpontok menüpont alatt feltüntetett kijelölt BKK Ügyfélközpontokban. Készpénzzel vagy bankkártyával is fizethetsz, erről bevételi pénztárbizonylatot állítanak ki. A pótdíjat 2 munkanapon belül teljesített átutalással is rendezheted. 

 

3. Bérletbemutatásra és készpénzes vagy bankkártyás befizetésre a BKK Ügyfélközpontok menüpont alatt feltüntetett kijelölt BKK Ügyfélközpontokban van lehetőséged. A befizetésről bevételi pénztárbizonylatot kapsz.


Amennyiben olyan bérletszelvénnyel és a hozzá tartozó igazolvánnyal (bérletigazolvány, diákigazolvány, személyazonosító igazolvány, útlevél, kártyaformátumú vezetői engedély) vagy kerékpárbérlettel rendelkezel, amelyik a pótdíjazás időpontjában érvényes (tehát még azt megelőzően vásároltad), vagy ingyenes utazási jogosultságot igazoló dokumentumod van, de azt a jegyellenőrzésnél nem tudtad felmutatni, pótdíjazásodat 5 munkanapon belül rendezheted. Ehhez a bérletszelvény és a hozzá tartozó arcképes igazolvány utólagos bemutatására előírt feltételeknek teljesülniük kell, valamint azzal egyidőben be kell fizetned a bérletbemutatási eljárási díjat a BKK Ügyfélközpontok menüpont alatt feltüntetett kijelölt BKK Ügyfélközpontok egyikében

A bérlet bemutatásakor a pótdíjbehajtási folyamat az eljárási díj megfizetése ellenében megszűnik. Az eljárási díj éves, szemeszterre szóló, negyedéves bérletek vagy ingyenes utazási jogosultságot igazoló dokumentum bemutatásakor 1000 forint, egyéb bérleteknél 2000 forint. A lehetőséggel az utas naptári évenként legfeljebb két alkalommal élhet. A kedvezményes éves, illetve az éves összvonalas Budapest-bérletekre az évi kétszeri korlátozás nem vonatkozik. A díjmentes utazásra jogosultaknál naptári évenként az első két alkalommal 1000-1000 forint, minden további esetben 2000 forint az eljárási díj mértéke.

A pótdíjazás időpontját követően, azaz utólag vásárolt, illetve cserélt bérletszelvény nem fogadható el bemutatásra akkor sem, ha az érvényessége a pótdíjazás napján kezdődik, de az értékesítés időpontja a pótdíjazás időpontjánál későbbi.

 

A bérletbemutatáshoz szükséges dokumentumok

Általános (teljes árú) bérlet esetén:

 • az ellenőr által adott csekk
 • eredeti, érvényes arcképes igazolvány (a bérletszelvényen feltüntetett sorszámhoz tartozó igazolvány)
 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes, eredeti bérletszelvény
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya).

Kedvezményes (nyugdíjas, kisgyerekes) bérlet esetén:

 • az ellenőr által adott csekk,

 • eredeti, érvényes arcképes (nyugdíjas, kisgyerekes) bérletigazolvány,

 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes, eredeti bérletszelvény,

 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya).

Tanulóbérlet esetén:

 • az ellenőr által adott csekk;
 • érvényes diákigazolvány (állandó diákigazolvány vagy a vonatkozó kormányrendelet szerinti, ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolás). Hallgatói/tanulói jogviszony-igazolással a tanulókedvezményt nem veheted igénybe, és azt az utólagos bérletbemutatásnál sem fogadják el;
 • a pótdíjazás napjára és időpontjában érvényes eredeti bérletszelvény;
 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya).

Iskolai Igazolás minta PDF-formátumban

 

Ingyenes utazási jogosultság esetén:

 • az ellenőr által adott csekk

 • a jogosultságot igazoló, a pótdíjazás időpontjában érvényes, eredeti hatósági iratok

 • a személyazonosságot igazoló dokumentumok (pl. személyi igazolvány és lakcímkártya).

Amennyiben az utólagos bérletbemutatást nem a pótdíjazott intézi, egy meghatalmazott személy (pl. családtag, hozzátartozó stb.) eredeti és hivatalos formátumú meghatalmazással is megteheti, ha bemutatja a szükséges eredeti dokumentumokat.

A bérletbemutatási díj megfizetésekor kapott bevételi pénztárbizonylatot, kérjük, hogy 5 évig őrizd meg.

 

4. Pótdíj befizetése készpénzátutalási megbízáson, úgynevezett „sárga csekken”

4.1 A 16.000 forint alappótdíj rendezése postai befizetéssel csak a BKK által előnyomtatott, az ellenőrtől átvett készpénzátutalási megbízáson

Az ellenőrtől átvett csekkel a pótdíj befizetését 30 napon belül bármelyik postahivatalban teljesítheti. A csekk kitöltésekor a következőkre nagyon figyelj:

 • minden esetben a pótdíjazott nevét és címét kell feltüntetni a befizető adatainál

 • a pótdíj összegét – 16 000 forint – az ellenőr írja a csekkre, de az összeget több helyre és betűvel is ki kell írnod

 • az olvashatóság és a beazonosíthatóság érdekében, kérjük, nyomtatott nagybetűkkel töltsd ki a csekket.

Hibás kitöltéskor (mivel a csekket javítani nem szabad) a befizetést a BKK Ügyfélközpontok menüpont alatt feltüntetett BKK Ügyfélközpontokban vagy az 5. pontban szereplő információk alapján átutalással teljesítheted.

A pótdíjbefizetésre belföldi postautalványon, az úgynevezett „rózsaszín csekken” NINCS lehetőség.

 

 

4.2 Pótdíjrendezés a fizetési felszólításhoz mellékelt készpénzátutalási megbízáson

Pótdíjtartozásodat a fizetési felszólításban megadott határidőn belül, a felszólításhoz mellékelt, teljesen kitöltött csekk befizetésével is rendezheted bármelyik postahivatalban.

4.3 Pótdíjrendezés a fizetési megállapodáshoz biztosított készpénzátutalási megbízáson

A fizetési megállapodáshoz mellékelt csekkel a megállapodás szerinti ütemezésben teljesítheted a befizetést bármelyik postahivatalban. A csekk kitöltésekor az alábbiakra mindenképpen figyelj:

 • Minden esetben a pótdíjazott nevét és címét kell feltüntetned a befizető adatainál.

 • A fizetendő összeg már rajta van a csekken, de az összeget több helyre és betűvel is ki kell írni.

 • Az olvashatóság és a beazonosíthatóság érdekében, kérünk, nyomtatott nagybetűkkel töltsd ki a csekket.

 • Ügyelj a fizetési határidők betartására.

A pótdíjbefizetésre belföldi postautalványon, az úgynevezett „rózsaszín csekken” NINCS lehetőség.

 

5. Banki átutalással történő rendezés

A pótdíj befizetésére banki (papíralapú megbízással vagy a bankodnak internetes oldaláról indított) átutalással is lehetőséged van.

A BKK Zrt. ehhez kapcsolódó bankszámlaszáma: CIB Bank Zrt. 10700024-67032082-52200005

A beazonosítás érdekében a közlemény rovatban kérjük, tüntesd fel a pótdíjazott utas nevét és egy azonosítót (pl.: csekkszám, hivatkozási szám, azonosító szám, a pótdíjazás dátuma, levelezés iktatószáma, fizetési meghagyás ügyszáma, felszólító levél azonosítója).

 

 

5.1 A 16 000 forint alappótdíjat a pótdíjazás napjától számított 30 napon belül rendezheted. Az ellenőrtől kapott csekkről az átutalás közleményeként az azonosító számot, a pótdíjazás dátumát és a pótdíjazott nevét kell megadnod.

5.2 Amennyiben fizetési felszólítást, fizetési meghagyást vagy a pótdíjrendezésre részletfizetési lehetőséget kaptál, az abban szereplő összeget kell átutalnod a megjelölt bankszámlaszámra. Az átutalt összeg könyveléséhez, kérjük, írd a közlemény rovatába a pótdíjazott utas nevét és a levélben található azonosító számot.

 

6. Megbízott partnerek felé történő pótdíjbefizetés

A megbízott partnereknek a fizetés a partner által kiadott csekken átutalással vagy banki készpénzbefizetéssel a partner által megadott bankszámlaszámra is lehetséges. A befizetés a 4. és 5. pontban rögzítettekhez hasonló.

 

A BKK Zrt. megbízása alapján a pótdíjbehajtásban együttműködő partnerek neve és elérhetősége:

 

NÉV Budapesti Önkormányzati Követeléskezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
TELEFONSZÁM

+36 1 320 2319

+36 1 452 0005

E-MAIL-CÍM ugyfelszolgalatbokkft.hu
LEVELEZÉSI CÍM 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b
ÜGYFÉLSZOLGÁLAT CÍME 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b III. emelet
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI PÓTDÍJAK BEFIZETÉSÉRE FENNTARTOTT BANKSZÁMLASZÁM

10700024-67032082-52200005,

10700024-67032082-52600003 és

11784009-21091777

 

Ha pótdíjügyedet a BÖK Kft.-nél intéznéd, jó, ha tudod, hogy 2021. november 23-tól átmenetileg szünetel a személyes ügyfélfogadás. A kapcsolattartásra jelenleg csak telefonon a +36 1 4520-005-ös számon, e-mailben az ugyfelszolgalatbokkft.hu címen, illetve postai úton a 1134 Budapest, Angyalföldi út 5/b címen van lehetőség.