Felhasználhatóság, csere és visszaváltás

A cserével és visszaváltással kapcsolatos általános szabályok

A jegyeket és a bérleteket kizárólag akkor tudjuk kicserélni vagy visszaváltani, ha azokról egyértelműen megállapítható, hogy

 • eredetiek,
 • pontosan (sorszámot is beleértve) milyen jegy- vagy bérletfajta van az adott papírra nyomtatva, továbbá azokból nem hiányzik lényeges rész (például nem szakadt le a hologram) és
 • a vonaljegy típusú jegyeket kezelték-e.

Ha a jegy- és bérletkiadó automata hibásan nyomtatta ki a jegyet vagy bérletet, és emiatt az nem egyértelműen azonosítható, akkor az ügyfélközpontokban kérheted a jegyzőkönyv vagy a méltányossági kérelem felvételét, az eset kivizsgálását és a visszatérítést.

 

Vonaljegyek

 

Vonaljegyek visszaváltása

Az utazásra még fel nem használt vonaljegy típusú jegyek – 300 Ft-os kezelési díj ellenében – visszaválthatók az ügyfélközpontokban. Erre addig van lehetőség, amíg a jegyre nyomtatott ár van érvényben, illetve annak változása után még 15 hónapig. 10 darabos gyűjtőjegy visszaváltása csak akkor lehetséges, ha rendelkezésre áll mind a 10 (sorszámozás szerint összetartozó) utazásra még nem érvényesített jegyszelvény.


Vonaljegyek cseréje

Az utazásra még fel nem használt vonaljegy típusú sérült, megrongálódott jegyeket 300 forint kezelési díj ellenében, a jegy- és bérletkiadó automata hibásan nyomtatott vagy megfakult jegyeidet kezelési díj nélkül becserélheted azonos típusú jegyekre. Erre addig van lehetőség, amíg a jegyre nyomtatott ár van érvényben, illetve annak változása után még 15 hónapig (utóbbi időszakban viszont az árkülönbséget meg kell fizetni). A csere az ügyfélközpontokban lehetséges.

 

Vonaljegyek felhasználhatósága

A kinegramos jegyeket a rajtuk feltüntetett ár érvényességi ideje alatt és az ezt közvetlenül követő (árváltozás utáni) átmeneti időszakban használhatod fel az utazásaid során. Az átmeneti időszak az árváltozást követő 1 év. Az átmeneti időszak után még egy 3 hónapos csereidőszakban a fel nem használt jegyeket értékben becserélheted a csereidőszakban érvényes áron forgalmazott kinegramos jegyekre.

Esetleges árváltozás esetén a csere az árváltozással kapcsolatos tájékoztatókban megjelölt helyeken, kezelési díj felszámítása nélkül történik. A cserénél az alábbiakra figyelj:

 • Csere esetén a visszahozott jegyek összértéke nem haladhatja meg az új jegyek összértékét. 
 • Gyűjtőjegy csak a borítóval együtt cserélhető, a beszámításra kerülő érték a borítón feltüntetett ár tizedének és a még fel nem használt szelvények számának szorzata. 
 • A jegyek cseréjére csak a csereidőszakban van lehetőség, az átmeneti időszakot követően utazásra nem használhatók.

A 2013-tól kezdve váltott, kinegrammal vagy biztonsági fémszállal védett, egyszeri utazásra érvényes, vonaljegy típusú jegyek (vonaljegy, helyszínen váltott vonaljegy, 10 darabos gyűjtőjegy, repülőtéri vonaljegy, hajó vonaljegyek, rév jegyek, nosztalgia vonaljegyek) az áruk változásáig, majd ezt követően még egy évig felhasználhatók.

 

Repülőtéri vonaljegy árváltozása, metrószakaszjegy, átszállójegy megszűnése

A papír alapon 1500 forintos áron megvásárolt repülőtéri vonaljegyek 2024. március 31-ig használhatók fel utazásra, a 2024. április 1-június 30. időszakban kezelési díj nélkül, de az árkülönbözet megfizetésével cserélhetők az aktuális áron forgalmazott vonaljegy típusú jegyekre. 2024. június 30-ig kezelési díj megfizetésével visszaváltásra is van lehetőség.

Az 530 forintos áron megvásárolt átszállójegyek és a 300 forintos áron megvásárolt metrószakaszjegyek 2024. március 31-ig használhatók fel utazásra, a 2024. április 1-június 30. időszakban kezelési díj nélkül, de az árkülönbözet megfizetésével cserélhetők az aktuális áron forgalmazott vonaljegy típusú jegyekre. 2024. június 30-ig kezelési díj megfizetésével az átszállójegy esetében visszaváltásra is van lehetőség.

Ha cserélnéd, vagy visszaváltanád jegyedet, keresd fel a hozzád legközelebbi ügyfélközpontunkat.

 

Vonaljegy, helyszínen váltott vonaljegy, 10 darabos gyűjtőjegy árváltozása

A papír alapú, 350 forintos áron megvásárolt vonaljegyek 2024. augusztus 31-ig használhatók fel utazásra, a 2024. szeptember 1. és november 30. közötti időszakban kezelési díj nélkül, de az árkülönbözet megfizetésével cserélhetők az aktuális áron forgalmazott vonaljegy típusú jegyekre. 2024. november 30-ig kezelési díj megfizetésével visszaváltásra is van lehetőség.

A 450 forintos áron megvásárolt helyszínen váltott vonaljegyek 2024. augusztus 31-ig használhatók fel utazásra, a 2024. szeptember 1. és november 30. közötti időszakban kezelési díj nélkül, de az árkülönbözet megfizetésével cserélhetők az aktuális áron forgalmazott vonaljegy típusú jegyekre. 2024. november 30-ig kezelési díj megfizetésével visszaváltásra is van lehetőség.

A 3000 forintos áron megvásárolt 10 darabos gyűjtőjegyek 2024. augusztus 31-ig használhatók fel utazásra, a 2024. szeptember 1. és november 30. közötti időszakban kezelési díj nélkül, de az árkülönbözet megfizetésével cserélhetők az aktuális áron forgalmazott vonaljegy típusú jegyekre. 2024. november 30-ig kezelési díj megfizetésével visszaváltásra is van lehetőség. Az előzőekben említett cserét és visszaváltást az ügyfélközpontok végzik, ha rendelkezésre áll mind a 10 (sorszámozás szerint összetartozó) utazásra még nem érvényesített jegyszelvény. Részben felhasznált gyűjtőjegy esetén csak a cserére van lehetőség, ezt a kelenföldi ügyfélközpontban végzik munkanapokon 9-17 óra között. A beszámításra kerülő érték annyiszor 300 Ft, ahány összetartozó, kezeletlen jegyszelvény cseréje történik. 3000 Ft-os gyűjtőjegynek a következők minősülnek: amelyeknek az egyes jegyszelvényein 3000 Ft-os ár szerepel; amelyek hőpapírra lettek nyomtatva, de a jegyszelvények árat nem tartalmaznak; amelyek lila papírra, nyomdában lettek nyomtatva BKK logóval, de évszám nélkül vagy a 2013-2016. évszámok egyikével; amelyek narancssárga jegypapírra, nyomdában lettek nyomtatva, és a borítójukon 3000 Ft-os ár szerepel."

Ha cserélnéd, vagy visszaváltanád jegyedet, keresd fel a hozzád legközelebbi ügyfélközpontunkat, illetve a részben már felhasznált gyűjtőjegy maradék szelvényeinek árváltozás miatti cseréje kapcsán a fentiek szeirnt a kelenföldi ügyfélközpontot.

 


Mely vonaljegyeket NEM használhatod már fel és nem cserélheted, nem válthatod vissza?

A "Repülőtéri vonaljegy árváltozása, metrószakaszjegy, átszállójegy megszűnése" alfejezetben és a "Vonaljegy, helyszínen váltott vonaljegy, 10 darabos gyűjtőjegy árváltozása" alfejezetben írtakon kívül nem használhatók utazásra, nem cserélhetők és nem válthatók vissza a jelenleg érvényes árnál alacsonyabb áron vásárolt jegyek és a már megszűnt jegyek.

 

Több szelvényből álló jegyek és bérletek

Több szelvényből álló bérleteknél az adott időpontban érvényes szelvényt, illetve az azt követő időszakra érvényes szelvényeket is le kell adnod. A jegyeknél ugyanezt kell tenned, tehát a több szelvényből álló jegyek közül a még fel nem használtakat is le kell adnod.

 

Számlára vásárolt jegyek és bérletek

Amennyiben a cserére vagy visszaváltásra hozott jegyről, bérletről számlát kértél vásárláskor, a cseréhez vagy visszaváltáshoz be kell mutatnod az eredeti számlát. A visszaváltásról visszárubizonylat készül, az arra kerülő nevet és címet tartalmazó személyazonosításra és lakcím igazolására alkalmas fényképes okmányodat be kell mutatnod. Az arcképes igazolványhoz kötött jegyek, bérletek készpénzes visszaváltáskor a jegyhez, bérlethez tartozó igazolványt is fel kell mutatnod.

 

Mobiljegy

A mobiljegy-alkalmazásban váltott jegyeket és bérleteket nem lehet cserélni. A fel nem használt jegyeket és bérleteket (vonaljegynél, 10 darabos gyűjtújegynél, repülőtéri vonaljegynél, 30 perces jegynél, 90 perces jegynél, nosztalgia vonaljegynél a vásárlástól számított 1 évig, egyéb jegyeknél és bérleteknél az érvényességi idő kezdete előtt) visszaválthatod az applikációban. A kedvezményes éves Budapest-bérletek kivételt képeznek, ezek nem válthatók vissza az érvényességi idő kezdete előtt sem.

 

A MÁV-START, GYSEV és Volánbusz termékei

A MÁV-START Zrt., GYSEV Zrt. és a Volánbusz Zrt. saját rendszerén kiadott jegyeket, bérleteket a BKK Zrt. nem cseréli és nem váltja vissza. A cserét vagy a visszaváltást a vásárlás helyén (az értékesítőnél) kell kezdeményezned. A MÁV-alkalmazásból vásárolt jegyek és bérletek cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhatsz.

 

HÉV-jegyek, HÉV kirándulójegyek

Az utazásra még fel nem használt sérült, megrongálódott HÉV-jegyeket 300 forint, HÉV kirándulójegyeket 1000 Ft kezelési díj ellenében, a jegy- és bérletkiadó automata által hibásan kiadott vagy megfakult jegyeket kezelési díj nélkül becserélheted azonos típusú és érvényességi idejű jegyekre. A csere az ügyfélközpontokban lehetséges.

A HÉV-jegyeket, HÉV kirándulójegyeket az érvényesség kezdőnapja előtt visszaválthatod a BKK bármely bérletpénztárában, ügyfélközpontjában, ha a jegy ára meghaladja a kezelési díj (HÉV-jegyeknél 300 forint, HÉV kirándulójegyeknél 1000 Ft) összegét.

A MÁV-alkalmazásból vásárolt jegyek cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhatsz.

 

Cserélhető napijegy típusú jegyek és bérletek

 • Budapest 24 órás jegy
 • Budapest csoportos 24 órás jegy
 • Budapest 72 órás jegy
 • Nosztalgia napijegyek
 • Félhavi (15 napos), havi- (kivéve: havibérlet álláskeresőknek), negyedéves, szemeszterre szóló és különféle éves bérletek

Kétféle csere lehetséges papíralapú cikkeknél:

 1. a cserére hozott termék helyett azonos típusú és azonos érvényességű cikket kérsz. Például kimosott, megrongálódott bérlet helyett, vagy igazolványszám változása miatt azonos típusú és érvényességű új bérletet;
 2. a cserére hozott cikk helyett legalább azonos értékű (azonos árú vagy drágább) és azonos érvényességi kezdetű cikket választasz. Például havibérlet helyett – az árkülönbözet megfizetésével – negyedéves bérletet azonos érvényességi kezdettel.

A MÁV-alkalmazásból vásárolt bérletek cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhatsz.

Mobiltelefonos alkalmazásból váltott jegyek és bérletek cseréjére nincs lehetőséged.

A csere díja 1000 forint. Jegy- és bérletkiadó automata által hibásan nyomtatott, továbbá a megfakult szelvényeket az azonos típusú és érvényességi idejű cikkre kezelési díj felszámítása nélkül cserélik (ilyen esetben a fenti felsorolásban nem szereplő jegyeket és bérleteket is cserélheted).

Ha a papíralapú, igazolványhoz kötött jegy vagy bérlet cseréjekor új igazolványszámot vagy nevet kell feltüntetned, vagy a mobiljegy-alkalmazásból vásárolt jegyekhez vagy bérletekhez rendelt igazolványszámot módosítanád, az alábbi feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell:

 • fel kell mutatnod azt az igazolványt, amellyel a cserére hozott jegyet vagy bérletet eddig használtad, és azt az igazolványt is, amellyel az új jegyet vagy bérletet használni fogod (az igazolványoknak ugyanahhoz a személyhez kell tartozniuk);
 • az új igazolványt 30 napnál nem régebben állították ki;
 • a jegyen, bérleten feltüntetett igazolványszámhoz képest legfeljebb 3 karakter módosítása szükséges az új igazolvány szerint, amellyel a jegyet vagy bérletet használni fogod (az igazolványt fel is kell mutatnod).

A felsorolt cikkeknél a csere a BKK bármely bérletpénztárában, ügyfélközpontjában lehetséges, kivéve az éves bérleteket és az átutalással vásárolt cikkeket. A különféle éves bérletek, átutalással vásárolt cikkek és arckép nélküli bérletek cseréjét

 • a Baross téri ügyfélközpont,
 • a Deák téri ügyfélközpont és
 • a Kelenföld ügyfélközpont végzi.

Az átutalással vásárolt jegyek és bérletek cseréjét az internetes rendelőfelületen kezdeményezheted.

A tévedésből duplán (azonos érvényességi idővel) megvásárolt bérleteknél lehetőséged van az egyik bérlet cseréjére, és a cserét követően lesz két, egymást követő érvényességi idejű bérleted (például két, egyaránt március 1–31. érvényességi idejű bérlet esetében az egyiket kicserélheted április 1–30. érvényességűre). Az olyan bérleteknél, amelyeknek legalább egy közös érvényességi napjuk van (például március 5. – április 4. érvényességi idejű bérlet után tévedésből április 4. – május 3. érvényességi idejű), a későbbi érvényességi kezdetű bérletet cserélheted azonos típusú, az előző bérlet érvényességi idejének végét követő kezdőnapú bérletre. Cserét az érvényességi idő kezdetétől számított 7. napig kérhetsz az ügyfélközpontokban, az adott bérlettípusra vonatkozó kezelési díj megfizetésével. Amennyiben éves bérletet vagy átutalással vásárolt bérletet kell cserélned, akkor a Baross téri ügyfélközpontot, a Deák téri ügyfélközpontot  vagy a Kelenföld ügyfélközpontot keresd fel. Ha szemeszterre szóló bérletet, valamilyen éves bérletet cserélnél, vagy a csere elővételi korlátozásba ütközne, a csere helyett visszaváltjuk a terméket.

 

Visszaváltható napijegy típusú jegyek és bérletek

 • Budapest 24 órás jegy
 • Budapest csoportos 24 órás jegy
 • Kedvezményes csoportos tanulójegy
 • Nosztalgia napijegyek
 • Budapest 72 órás jegy
 • Félhavi (15 napos), havi- (kivéve: havibérlet álláskeresőknek), negyedéves, szemeszterre szóló bérletek
 • Havi árral rendelkező éves bérletek
 • Éves Budapest-bérlet cégeknek

A visszaváltás csak az érvényességi idő kezdete előtt lehetséges, kivéve a havi árral rendelkező éves bérletet és az „éves Budapest-bérlet cégeknek” nevű bérletet, amelyek év közben is visszaválthatók (kizárólag a meg nem kezdett hónapra eső árat térítjük vissza).

A papíralapú cikkek esetében a visszaváltás díja 1000 forint. A mobiljegy-alkalmazásban váltott jegyeket és bérleteket kezelési díj felszámítása nélkül váltjuk vissza.

A papíralapú termékeket a BKK bármely bérletpénztárában, ügyfélközpontjában visszaválthatod, kivéve az éves bérleteket és az átutalással vásárolt cikkeket. A különféle éves bérleteket

 • a Baross téri ügyfélközpontban,
 • a Deák téri ügyfélközpontban és
 • a Kelenföld ügyfélközpontban válthatod vissza.

Az átutalással vásárolt jegyek és bérletek visszaváltását (az ellenértéket az adott bankszámlára, kezelési díjjal csökkentve utaljuk vissza) a Deák Ferenc téri ügyfélszolgálközpontban kezdeményezheted az ehhez szükséges, kitöltött nyomtatvány és a visszaváltani kívánt cikkek leadásával. A mobiljegy alkalmazásban váltott jegyeket és bérleteket az alkalmazásban válthatod vissza.