Tudnivalók számla- és nyugtaadásról

Készpénzfizetési számlával kapcsolatos tájékoztatás

A BKK Zrt. jegy- és bérletpénztárainál 1,5 millió forint összeghatár felett készpénzzel nem vásárolhatnak a jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek. Ezeket a vásárlásokat, kérjük, átutalással vagy bankkártyás fizetéssel (a bankkártyás fizetési lehetőséget biztosító bérletpénztáraink és ügyfélközpontjaink az értékesítési pont keresőben szűrhetők) szíveskedjetek rendezni [az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. § (3a) bekezdése alapján].

A BKK Zrt. bérletpénztárainál, ügyfélközpontjainál magánszemélyek készpénzzel és bankkártyával, továbbá jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek bankkártyával 3,6 millió forint összeghatárig vásárolhatnak. Ez az értékhatár az, amelyik feletti vásárláskor a Társaságunkat terhelő szigorú adminisztrációs és bejelentési kötelezettséget nem tudjuk vállalni.

Kérjük, szíveskedjetek a pénztárnál ellenőrizni a vásárolt cikkek típusát és érvényességét, a kapott nyugta vagy az egyszerűsített számla tartalmát és a visszajáró összeget.

A pénztártól távozásotok után nem tudunk reklamációt elfogadni.

 

Egyszerűsített számla kiállítása

Kérésedre haladéktalanul egyszerűsített számlát állítunk ki a számlaadási szabályok figyelembevételével.
Magánszemély vásárlása esetén számla kiállítása kötelező, ha az ellenérték a 900.000 forintot eléri, valamint ha ezt az ellenértéket nem éri el, de a magánszemély számla kiállítását kéri [az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 165. § (3) bekezdése alapján].

Jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére csak az adószám vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító szám megadásával állítható ki a számla [az Áfa tv. 169. § dc) pontja alapján].

Készpénzzel, illetve bankkártyával történő vásárlás esetén az egyszerűsített számlát haladéktalanul kiállítjuk. A pénztártól távozást követően, utólag (már aznap sem) készpénzfizetési számlát kiállítani [az Áfa tv. 163. § (2) bekezdés b) pontja alapján] nem áll módunkban.

Számlamásolatot (eredeti számla elvesztése esetén) bármely bérletpénztárunkban, ügyfélközpontunkban kérhetsz a vásárlást (számlakiállítást) követő naptól. Ehhez meg kell adnod a Vevő adatait (milyen névre, címre lett kiállítva a számla) és a vásárlás időpontját.

 

Számlafejléc-javítása

Abban az esetben, ha a vevő nevét és/vagy címét kell javítani, a javításhoz szükséges átadnod az eredeti számlát, amelyről sztornószámlát állítunk ki, és megkapod az új számlát.

 

Számlakiállításra vonatkozó egyedi szabályok

A teljes árú Budapest-bérletekkel kapcsolatos számlázási szabályok: a félhavi, havi és negyedéves bérletek vásárlásakor a nevében „cégeknek” megjelölést nem tartalmazó változatokat, továbbá a „kedvezményes éves Budapest-bérlet” nevű bérletet csak abban az esetben adhatjuk ki, ha a vásárló személy

 • nem kér számlát, vagy
 • a saját nevére kér számlát, vagy
 • egyéni vállalkozóként kér számlát (a vonatkozó jogszabály értelmében az egyéni vállalkozó természetes személynek minősül).

 

A tanuló-, nyugdíjas-, valamint egyéb jogcímen kedvezményes árú bérletek, környéki és HÉV-menetjegyek, HÉV kirándulójegyek vásárlásakor egyszerűsített számlát csak magánszemély nevére és címére állíthatunk ki, mert a kedvezményre jogosultságot kizárólag magánszemély szerezheti meg és gyakorolhatja [a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 38/2024 (II. 29.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében].

 

Az előző tilalom alól kivétel: nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézménnyel (a továbbiakban együtt: intézmény) jogviszonyban álló gyermek, tanuló részére a tankerületi központ által fenntartott nevelési oktatási intézményeknél a tankerületi központ, egyébként az intézmény vagy annak fenntartója által történő vásárlások [a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdése alapján].

A nevelési-oktatási intézmény, illetve fenntartója nyilatkozatát a kedvezményes jegy vagy bérlet vásárlásakor a vevőnek át kell adnia az eladó pénztárosa részére. A nyilatkozatban vagy annak mellékletében szerepelnie kell a körzetileg hozzá tartozó tanuló neve, lakóhelye, évfolyama, akinek az adott hónapban az iskola a jegyet vagy bérletet megvásárolja. A gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézmények, illetve fenntartóik a saját tanulóik részére a nevelési és oktatási intézmények által kiadott nyilatkozathoz hasonló tartalmú, az intézmény által kiállított nyilatkozat megléte esetén vásárolhatnak készpénzfizetési számlára kedvezményes jegyeket vagy bérleteket.

Nyilatkozatminta az oktatási és nevelési intézmények részére PDF-formátumban (18 kB)

Csak magánszemélynek, nyilatkozattal rendelkező nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézményeknek, illetve fenntartóknak adhatunk készpénzfizetési számlát az alábbi jegyekről és bérletekről:

 

Kedvezményes értékcikkek megnevezése

 • Félhavi (15 napos) Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
 • Havi Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
 • Havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak
 • Havi Budapesti-bérlet nyugdíjasoknak
 • Negyedéves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
 • Negyedéves Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak
 • Negyedéves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak
 • Szemeszterre szóló Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
 • Szemeszterre szóló Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak
 • Kedvezményes éves Budapest-bérlet közoktatásban tanulóknak
 • Kedvezményes éves Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak
 • Kedvezményes éves Budapest-bérlet nyugdíjasoknak
 • Pest vármegyebérlet kedvezményes
 • Országbérlet kedvezményes
 • HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 10 km
 • HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 15 km
 • HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 20 km
 • HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 25 km
 • HÉV-menetjegy 50%-os kedvezménnyel 30 km
 • HÉV kirándulójegy (H5) 50%-os kedvezménnyel
 • HÉV kirándulójegy (H8, H9) 50%-os kedvezménnyel

 

A kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlásakor az egyszerűsített számla csak annak az iskolának vagy fenntartónak a nevére állítható ki, amelynek neve a szabályosan kitöltött megrendelőn szerepel.

További kivételt jelent a kisgyerekesnek szóló Budapest-bérlet, valamint a hajóvonaljegyek, a rév- és nosztalgiajegyek gyermekeknek, tanulóknak és nyugdíjasoknak, amelyekről számla bárkinek kiállítható.

Amennyiben jegykiadó automatából vásárolsz jegyet vagy bérletet, számlát csak a vásárláskor, az automatából kérhetsz, ha ehhez előzetesen egy QR kódot kell igényeltél a https://bkk.hu/jegyek-es-berletek/jegyautomata oldalon. Számlamásolatot személyesen az ügyfélközpontokban, illetve az ügyfélszolgálaton igényelhetsz.

Ha mobiljegyet használsz, a számlázási rendszer működése az alkalmazás üzemeltetőjétől függ, de minden esetben biztosítják, hogy számlaigény esetén számlát is kapj a vásárlásodról az applikációban.

Ha a Budapest Pay&GO készüléken váltod meg a jegyedet, vagyis bankkártyával utazol, a www.token.switchio.com weboldalon keresztül elérhető Budapest Pay&GO ügyfélportálon tudsz számlát igényelni

A MÁV alkalmazásban vásárolt HÉV-jegyekkel kapcsolatos számlaigénylési szabályokról itt tájékozódhatsz.

 

Nyugtaadás

A BKK Zrt. értékcikkei (jegyek, bérletek) nyugtának minősülnek, ezért Társaságunk nem köteles a vásárlásról külön nyugtát kiállítani [az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 173. §-a értelmében]. Ha ügynököknél, illetve a járművezetőknél vásárolsz, az értékcikk átadásával teljesítjük nyugtaadási kötelezettségünket. Azonban bérletpénztárainkban és ügyfélközpontjainkban a pénztárgépekből minden vásárlásról külön nyugtát állítunk ki, amit fontos, hogy megőrizz, hiszen egy esetleges visszaváltás vagy csere ügyintézéséhez ez szükséges lehet.

Amennyiben egyszerűsített számlát kérsz, nyugtát nem állítunk ki.

Letölthető dokumentumok(1)

Nyilatkozat minta az oktatási és nevelési intézmények részérepdf17.94 kb2021.01.12. 16:15