Felhasználhatóság, csere és visszaváltás

A cserével és visszaváltással kapcsolatos általános szabályok

A jegyeket és a bérleteket kizárólag akkor tudjuk kicserélni vagy visszaváltani, ha azokról egyértelműen megállapítható, hogy

 • eredetiek,
 • pontosan (sorszámot is beleértve) milyen jegy- vagy bérletfajta van az adott papírra nyomtatva, továbbá azokból nem hiányzik lényeges rész (például nem szakadt le a hologram) és
 • a vonaljegy típusú jegyeket kezelték-e.

Ha a jegy- és bérletkiadó automata hibásan nyomtatta ki a jegyet vagy bérletet, és emiatt az nem egyértelműen azonosítható, akkor az ügyfélközpontokban, a Rumbach Sebestyén utca 19–21. szám alatti BKK Központi Ügyfélszolgálaton és a repülőtéri ügyfélszolgálatokon kérheted a jegyzőkönyv vagy a méltányossági kérelem felvételét, az eset kivizsgálását és a visszatérítést.

 

Vonaljegyek

 

Vonaljegyek visszaváltása

A 2013. évtől vásárolt, és fel nem használt vonaljegy típusú jegyek – 300 Ft-os kezelési díj ellenében – visszaválthatók az ügyfélközpontokban, a Rumbach Sebestyén utca 19-21. szám alatti Központi ügyfélszolgálaton és a repülőtéri ügyfélszolgálatokon. A környéki jegyek visszaváltása során nem számítunk fel kezelési díjat.


Vonaljegyek cseréje

A 2013-tól kezdődően váltott, de utazásra még fel nem használt vonaljegy típusú sérült, megrongálódott jegyeket 300 forint kezelési díj ellenében, a jegy- és bérletkiadó automata hibásan nyomtatott vagy megfakult jegyeidet kezelési díj nélkül becserélheted azonos típusú jegyekre. A csere az ügyfélközpontokban, a Rumbach Sebestyén utca 19–21. szám alatti központi ügyfélszolgálaton és a repülőtéri ügyfélszolgálatokon lehetséges.

A környéki jegyeket a vonatkozó jogszabályra tekintettel kezelési díj felszámítása nélkül cserélheted.

Vonaljegyek felhasználhatósága

A kinegramos jegyeket a rajtuk feltüntetett ár érvényességi ideje alatt és az ezt közvetlenül követő (árváltozás utáni) átmeneti időszakban használhatod fel az utazásaid során. Az átmeneti időszak az árváltozást követő 1 év. Az átmeneti időszak után még egy 3 hónapos csereidőszakban a fel nem használt jegyeket értékben becserélheted a csereidőszakban érvényes áron forgalmazott kinegramos jegyekre.

Esetleges árváltozás esetén a csere az árváltozással kapcsolatos tájékoztatókban megjelölt helyeken, kezelési díj felszámítása nélkül történik. A cserénél az alábbiakra figyelj:

 • Csere esetén a visszahozott jegyek összértéke nem haladhatja meg az új jegyek összértékét. 
 • Gyűjtőjegy csak a borítóval együtt cserélhető, a beszámításra kerülő érték a borítón feltüntetett ár tizedének és a még fel nem használt szelvények számának szorzata. 
 • A jegyek cseréjére csak a csereidőszakban van lehetőség, az átmeneti időszakot követően utazásra nem használhatók.


A 2013-tól kezdve váltott, kinegrammal vagy biztonsági fémszállal védett, egyszeri utazásra érvényes, vonaljegy típusú jegyek (vonaljegy, helyszínen váltott vonaljegy, 10 darabos gyűjtőjegy, repülőtéri vonaljegy, átszállójegy, metrószakaszjegy, környéki helyközi vonaljegyek, hajó vonaljegyek, rév jegyek, nosztalgia vonaljegyek) az áruk változásáig, majd ezt követően még egy évig felhasználhatók.


Mely vonaljegyeket NEM használhatod már fel és nem cserélheted, nem válthatod vissza?


A 2013. előtt váltott, kinegrammal vagy biztonsági fémszállal védett, egyszeri utazásra érvényes, vonaljegy típusú jegyek 2013. december 31-éig voltak felhasználhatók, cseréjükre 2014. március 31-éig volt lehetőség.

A régebbi, kinegram nélküli vonaljegyek, metrójegyek és gyűjtőjegyek (ideértve a tankötelesek, illetve iskolások korábban megszűnt csoportos gyűjtőjegyeit is) már nem válthatók vissza, nem cserélhetők be és utazásra sem használhatók.

A kinegramos jegyek közül az árváltozás miatt érvényességét veszítő, az ár vagy évszám nélküli gyűjtőjegy szelvények, továbbá a teljes árú, 50%-os és 90%-os kedvezménnyel váltott „környéki vonaljegy 5 km”, és „környéki vonaljegy 10 km” nevű jegyek 2013. december 31-éig voltak érvényesíthetők, illetve utazásra felhasználhatók.

 

Több szelvényből álló jegyek és bérletek

Több szelvényből álló bérleteknél az adott időpontban érvényes szelvényt, illetve az azt követő időszakra érvényes szelvényeket is le kell adnod. A jegyeknél ugyanezt kell tenned, tehát a több szelvényből álló jegyek közül a még fel nem használtakat is le kell adnod.

 

Számlára vásárolt jegyek és bérletek

Amennyiben a cserére vagy visszaváltásra hozott jegyről, bérletről számlát kértél vásárláskor, a cseréhez vagy visszaváltáshoz be kell mutatnod az eredeti számlát. A visszaváltásról visszárubizonylat készül, az arra kerülő nevet és címet tartalmazó személyazonosításra és lakcím igazolására alkalmas fényképes okmányodat be kell mutatnod. Az arcképes igazolványhoz kötött jegyek, bérletek készpénzes visszaváltáskor a jegyhez, bérlethez tartozó igazolványt is fel kell mutatnod.

 

Mobiljegy

A mobiljegy-alkalmazásban váltott jegyeket és bérleteket nem lehet cserélni. A fel nem használt jegyeket és bérleteket (vonaljegynél, repülőtéri vonaljegynél, 30 perces jegynél, 90 perces jegynél a vásárlástól számított 1 évig, egyéb jegyeknél és bérleteknél az érvényességi idő kezdete előtt) visszaválthatod az applikációban. A kedvezményes éves Budapest-bérletek kivételt képeznek, ezek nem válthatók vissza az érvényességi idő kezdete előtt sem.

 

A MÁV-START és Volánbusz termékei

A MÁV-START Zrt. és a Volánbusz Zrt. saját rendszerén kiadott jegyeket, bérleteket a BKK Zrt. nem cseréli és nem váltja vissza. A cserét vagy a visszaváltást a vásárlás helyén (az értékesítőnél) kell kezdeményezned. A MÁV-alkalmazásból vásárolt jegyek és bérletek cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhatsz.

 

HÉV-jegyek

Az utazásra még fel nem használt sérült, megrongálódott HÉV-jegyeket 300 forint kezelési díj ellenében, a jegy- és bérletkiadó automata által hibásan kiadott vagy megfakult jegyeket kezelési díj nélkül becserélheted azonos típusú és érvényességi idejű jegyekre. A csere az ügyfélközpontokban, a BKK Központi Ügyfélszolgálatán (VII., Rumbach Sebestyén utca 19–21.) és a repülőtéri ügyfélszolgálatokon lehetséges.

A HÉV-jegyeket az érvényesség kezdőnapja előtt visszaválthatod a BKK bármely bérletpénztárában, ügyfélközpontjában, központi és repülőtéri ügyfélszolgálatán, ha a jegy ára meghaladja a kezelési díj (300 forint) összegét.

A MÁV-alkalmazásból vásárolt jegyek cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhatsz.

 

Cserélhető napijegy típusú jegyek és bérletek

 • Budapest 24 órás jegy
 • Budapest csoportos 24 órás jegy
 • Budapest 72 órás jegy
 • Budapest-hetijegy
 • Nosztalgia napijegyek
 • Félhavi (15 napos), havi- (kivéve: havibérlet álláskeresőknek), negyedéves, szemeszterre szóló és különféle éves bérletek

Kétféle csere lehetséges papíralapú cikkeknél:

 1. a cserére hozott termék helyett azonos típusú és azonos érvényességű cikket kérsz. Például kimosott, megrongálódott bérlet helyett, vagy igazolványszám változása miatt azonos típusú és érvényességű új bérletet;
 2. a cserére hozott cikk helyett legalább azonos értékű (azonos árú vagy drágább) és azonos érvényességi kezdetű cikket választasz. Például havibérlet helyett – az árkülönbözet megfizetésével – negyedéves bérletet azonos érvényességi kezdettel.

A MÁV-alkalmazásból vásárolt bérletek cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhatsz.

Mobiltelefonos alkalmazásból váltott jegyek és bérletek cseréjére nincs lehetőséged.

A csere díja 1000 forint. Jegy- és bérletkiadó automata által hibásan nyomtatott, továbbá a megfakult szelvényeket az azonos típusú és érvényességi idejű cikkre kezelési díj felszámítása nélkül cserélik (ilyen esetben a fenti felsorolásban nem szereplő jegyeket és bérleteket is cserélheted).

Ha a papíralapú, igazolványhoz kötött jegy vagy bérlet cseréjekor új igazolványszámot vagy nevet kell feltüntetned, vagy a mobiljegy-alkalmazásból vásárolt jegyekhez vagy bérletekhez rendelt igazolványszámot módosítanád, az alábbi feltételek közül legalább egynek teljesülnie kell:

 • fel kell mutatnod azt az igazolványt, amellyel a cserére hozott jegyet vagy bérletet eddig használtad, és azt az igazolványt is, amellyel az új jegyet vagy bérletet használni fogod (az igazolványoknak ugyanahhoz a személyhez kell tartozniuk);
 • az új igazolványt 30 napnál nem régebben állították ki;
 • a jegyen, bérleten feltüntetett igazolványszámhoz képest legfeljebb 3 karakter módosítása szükséges az új igazolvány szerint, amellyel a jegyet vagy bérletet használni fogod (az igazolványt fel is kell mutatnod).

A felsorolt cikkeknél a csere a BKK bármely bérletpénztárában, ügyfélközpontjában, központi és repülőtéri ügyfélszolgálatán lehetséges, kivéve az éves bérleteket és az átutalással vásárolt cikkeket. A különféle éves bérletek, átutalással vásárolt cikkek és arckép nélküli bérletek cseréjét

 • a Baross téri ügyfélközpont,
 • a Deák téri ügyfélközpont és
 • a Rumbach Sebestyén utca 19–21. szám alatti BKK Központi Ügyfélszolgálat végzi.

Az éves bérleteket a Baross téri és a Deák téri ügyfélközpontban csak 250 ezer Ft értékhatárig cserélheted. Az átutalással vásárolt jegyek és bérletek cseréjét az internetes rendelőfelületen kezdeményezheted.

A tévedésből duplán (azonos érvényességi idővel) megvásárolt bérleteknél lehetőséged van az egyik bérlet cseréjére, és a cserét követően lesz két, egymást követő érvényességi idejű bérleted (például két, egyaránt március 1–31. érvényességi idejű bérlet esetében az egyiket kicserélheted április 1–30. érvényességűre). Az olyan bérleteknél, amelyeknek legalább egy közös érvényességi napjuk van (például március 5. – április 4. érvényességi idejű bérlet után tévedésből április 4. – május 3. érvényességi idejű), a későbbi érvényességi kezdetű bérletet cserélheted azonos típusú, az előző bérlet érvényességi idejének végét követő kezdőnapú bérletre. Cserét az érvényességi idő kezdetétől számított 7. napig kérhetsz az ügyfélközpontokban, a Rumbach Sebestyén utca 19–21. szám alatti központi ügyfélszolgálaton és a repülőtéri ügyfélszolgálatokon az adott bérlettípusra vonatkozó kezelési díj megfizetésével. Amennyiben éves bérletet vagy átutalással vásárolt bérletet kell cserélned, akkor a Baross téri ügyfélközpontot, a Deák téri ügyfélközpontot vagy a Rumbach Sebestyén utca 19–21. szám alatti központi ügyfélszolgálatot keresd fel. Ha szemeszterre szóló bérletet, valamilyen éves bérletet cserélnél, vagy a csere elővételi korlátozásba ütközne, a csere helyett visszaváltjuk a terméket.

 

Visszaváltható napijegy típusú jegyek és bérletek

 • Budapest 24 órás jegy
 • Budapest csoportos 24 órás jegy
 • Kedvezményes csoportos tanulójegy
 • 5/30 BKK napijegy
 • Nosztalgia napijegyek
 • Budapest 72 órás jegy
 • Budapest-hetijegy
 • Félhavi (15 napos), havi- (kivéve: havibérlet álláskeresőknek), negyedéves, szemeszterre szóló bérletek
 • Havi árral rendelkező éves bérletek
 • Arckép nélküli éves Budapest-bérlet

A visszaváltás csak az érvényességi idő kezdete előtt lehetséges, kivéve a havi árral rendelkező éves bérleteket, amelyek év közben is visszaválthatók (kizárólag a meg nem kezdett hónapra eső árat térítjük vissza), illetve az 5/30 BKK napijegyet, amelyet a 30 napos felhasználhatósági idő kezdete előtt válthatsz vissza.

A papíralapú cikkek esetében a visszaváltás díja 1000 forint. A mobiljegy-alkalmazásban váltott jegyeket és bérleteket kezelési díj felszámítása nélkül váltjuk vissza.

A papíralapú termékeket a BKK bármely bérletpénztárában, ügyfélközpontjában, központi és repülőtéri ügyfélszolgálatán visszaválthatod, kivéve az éves bérleteket, az átutalással vásárolt cikkeket, illetve az arckép nélküli bérleteket. A különféle éves bérletet és az arckép nélküli bérletet

 • a Baross téri ügyfélközpontban,
 • a Deák téri ügyfélközpontban és
 • a Rumbach Sebestyén utca 19–21. szám alatti központi ügyfélszolgálaton válthatod vissza.

Az éves bérleteket a Baross téri és a Deák téri ügyfélközpontban csak 250 ezer Ft értékhatárig válthatod vissza. Az átutalással vásárolt jegyek és bérletek visszaváltását (az ellenértéket az adott bankszámlára, kezelési díjjal csökkentve utaljuk vissza) a Rumbach Sebestyén utca 19–21. szám alatti Központi ügyfélszolgálaton kezdeményezheted az ehhez szükséges, kitöltött nyomtatvány és a visszaváltani kívánt cikkek leadásával. A mobiljegy alkalmazásban váltott jegyeket és bérleteket az alkalmazásban válthatod vissza.