Kedvezményes csoportos tanulójegy (Ft/fő)

Fontos tudnivalók röviden

  • A megrendelő kizárólag magyarországi székhelyű iskola lehet.
  • A jegy ára az aktuális díjszabásban kerül meghatározásra. Jelenleg 650 Ft/fő.
  • Legalább 10, legfeljebb 40 érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános vagy középiskolás tanuló és legfeljebb 2 kísérő részére lehet váltani.
  • Kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlására a Megrendelő 2 eredeti példányban történő kitöltést követően van mód. A Megrendelő eredeti 2 példányát aláírással és bélyegző lenyomattal kell ellátni.
  • Készpénzes vagy bankkártyás fizetés esetén valamennyi bérletpénztárhoz vagy ügyfélközponthoz fáradva a 2 eredeti példányban kitöltött Megrendelő ellenében megvásárolható aznapi érvényességi kezdettel vagy elővételben is. A vásárlásról készpénzfizetési számla kerül kiadásra a megrendelő tanintézmény, vagy finanszírozó nevére. Magánszemély nem nyújthat be megrendelést.
  • A Megrendelőn feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át, korlátlan számú utazásra autóbuszon, villamoson, metrón, földalattin, trolibuszon, fogaskerekűn, réven és munkanapokon az átkelő hajón és hajó vonaljáratokon – a vonalak teljes hosszán –, valamint Budapest közigazgatási határáig a héven érvényes egy kocsiban utazva érvényes a jegy.
  • A jegy több napos időszakra is váltható, azonban ekkor annyiszor két Megrendelőt szükséges kitölteni, ahány 24 órás ciklussal a szükséges utazás biztosítható.
  • A jegy elővételben is megváltható. Az érvényesség kezdete után nem váltható vissza.

Jegy érvényessége

A kedvezményes csoportos tanulójegy a feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át érvényes az 1-99, 101-299, 900-999, M1, M2, M3, M4, D14 vonalak teljes hosszán, valamint Budapest közigazgatási határán belül a H5, H6, H7, H8, H9 vonalakon. A kedvezményes csoportos tanulójegyet magyarországi székhelyű iskola rendelheti meg két példányban kitöltve a megrendelőlapot. Amennyiben az iskola megnevezéséből nem derül ki, hogy az tanintézmény, a fenntartó vagy a finanszírozó igazolása is szükséges a megrendeléshez.

A jegyet a megrendelő legalább 10, legfeljebb 40 fő általános, vagy középiskolás tanulója (illetve az iskolánál vendégségben lévő, akár külföldi tanulók) és legfeljebb 2 fő kísérő egy járműben (szerelvény esetén egy kocsiban) együtt utazva használhatja. A tanulóknak rendelkezniük kell érvényes diákigazolvánnyal, külföldi diákoknak ennek hiányában személyi azonosításra alkalmas okmánnyal, melyet ellenőrzéskor fel kell mutatni.

A kedvezményes csoportos tanulójegy használatakor a diákok bármely államban kibocsátott, érvényes diákigazolványt, külföldi diákok ennek hiányában személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányt (személyazonosító igazolvány, útlevél, kártya formátumú vezetői engedély) mutathatnak fel.

Abban az esetben, ha valamilyen oknál fogva az igénybe vevő diákok diákigazolványa nincs meg (elveszett, vagy még nem került kiadásra, illetve egyáltalán nem is kerül kiadásra, mert a diákok nem használják), vagy a megrendelő iskolánál vendégségben (diákcsere programok, sportverseny, stb.) lévő diákok esetében a tanintézet igazgatója a diák tanuló státuszát igazolhatja, mellyel együtt kell ellenőrzéskor a kedvezményes csoportos tanulójegyet felmutatni.

Az elővételi szabályokról itt tájékozódhatsz.

Ára az aktuális díjszabás alapján jelenleg 650 Ft/fő.

Megrendelés

A kedvezményes csoportos tanulójegy megrendelő űrlapját ezen a linken az oldal alján találod.

A kedvezményes csoportos tanulójegy elővételben is megvásárolható, a feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át érvényes.

Megrendelő kizárólag magyarországi székhelyű iskola lehet. A jogosult diákok a megrendelő általános és középiskolás tanulói, valamint azon külföldi tanulók, akik az iskolánál vannak vendégségben (diákcsere- és ösztöndíjprogramok, tanulmányi versenyek, sportrendezvények alkalmával). Állampolgárságra vonatkozólag nincs megkötés. Kísérő továbbra is bárki lehet.

Felsőfokú tanintézmények nem vásárolhatják!

Fizetési módozatok

A kedvezményes csoportos tanulójegyet az iskola kétpéldányos aláírt és bélyegző lenyomattal ellátott megrendelője alapján, készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A jegyet értékesítő bérletpénztárak és ügyfélközpontok az értékesítési pont keresőben találhatók meg erre a termékre keresve.

  • Helyszínen azonnali készpénzes fizetéssel módjában áll az utasoknak aznaptól, vagy elővételben vásárolni,
  • bankkártyás fizetési lehetőséget biztosító bérletpénztárak és ügyfélközpontok az értékesítési pont keresőben találhatók meg ezen fizetési módot kiválasztva,

Számlakiállítás

A kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlása esetén a készpénzfizetési számla csak annak a tanintézménynek, vagy a tanintézmény finanszírozója nevére állítható ki, amelynek neve a megrendelőn szerepel. Amennyiben a megrendelőn a finanszírozó és a megrendelő tanintézmény nem azonos, akkor két bélyegző lenyomattal és a jogosultak aláírásával kell ellátni a megrendelőt. Ha a megrendelő és a finanszírozó azonos, elég egy bélyegzőlenyomattal ellátni a megrendelőt, de a két aláírás szükséges. Abban az esetben, ha a megrendelő és finanszírozó eltér, minden esetben két aláírásnak kell lenni a megrendelőn. Az aláírási jogosultságot a BKK Zrt. pénztárosa nem ellenőrzi, azért maga az aláíró felel. Abban az esetben, ha a megrendelő iskola alapítványi iskola, vagy a finanszírozó alapítvány, akkor a megrendelőn lehet, hogy csak egy bélyegző lenyomat szerepel, mivel az alapítványoknak nem kötelező bélyegzőt használni. Az alapítványok esetében azoknak a személyeknek kell aláírni a megrendelőt, akik az alapítvány képviseletére jogosultak.

Visszaváltás feltételei

A jegyet csak az érvényesség kezdete előtt a Díjszabásban meghatározott kezelési díj megfizetése ellenében (1000 Ft) váltjuk vissza. Visszaváltáshoz a sértetlen jegyet, a nyugtát vagy a készpénzfizetési számlát, bankkártyás fizetés esetén a slip-et is meg kell őrizni és a pénztáros részére be kell mutatni. A visszaváltás bármelyik bérletpénztárunkban vagy ügyfélközpontunkban történhet, függetlenül a vásárlás helyszínétől. A visszajáró összeg minden esetben készpénzzel kerül kifizetésre függetlenül a korábbi vásárlás módjától (készpénz, bankkártya).

A kedvezményes csoportos tanulójeggyel kapcsolatban felvilágosítást a BKK Zrt. ügyfélszolgálatán lehet kérni.