Információk oktatási intézmények számára

Információk a kedvezményes csoportos tanulójegyről, valamint a számla- és nyugtaadásról

Kedvezményes csoportos tanulójegy

Fontos tudnivalók röviden

  • A megrendelő kizárólag magyarországi székhelyű iskola lehet.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy ára az aktuális díjszabás alapján jelenleg 650 forint/fő.
  • Legalább 10, legfeljebb 40 érvényes diákigazolvánnyal rendelkező általános vagy középiskolás tanuló és legfeljebb 2 kísérő részére lehet váltani.
  • Kedvezményes csoportos tanulójegyet vásárolni a megrendelő űrlap két eredeti példányban történő kitöltését követően lehet. Az űrlap két eredeti példányát aláírással és bélyegzőlenyomattal kell ellátni.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel bármelyik ügyfélközpontban vagy bérletpénztárban megvásárolható a két eredeti példányban kitöltött megrendelő űrlap bemutatásával, akár aznapi érvényességi kezdettel, elővételben is. A vásárlásról készpénzfizetési számlát állítunk ki a megrendelő tanintézmény vagy finanszírozó nevére. Magánszemély nem nyújthat be megrendelést.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy érvényes az űrlapon feltüntetett kezdő időponttól (hónap, nap, óra, perc) számított 24 órán át korlátlan számú utazásra autóbuszon, villamoson, metrón, földalattin, trolibuszon, fogaskerekűn, réven és – munkanapokon – az átkelőhajón és hajó vonaljáratokon a vonalak teljes hosszán, valamint Budapest közigazgatási határáig a HÉV-en egy kocsiban utazva.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy többnapos időszakra is váltható. Ilyen esetben annyiszor kettő űrlapot szükséges kitölteni, ahány 24 órás ciklus szükséges az utazáshoz.
  • A kedvezményes csoportos tanulójegy elővételben is megváltható. Az érvényesség kezdete után nem váltható vissza.

 

A csoportos tanulójegy megjelenése

 

Kedvezményes csoportos tanulójegy minta

 

Megrendelés

A kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlására a megrendelő űrlap két eredeti példányban történő kitöltésével van mód. Az űrlap két eredeti példányát aláírással és bélyegzőlenyomattal kell ellátni.

Megrendelő kizárólag magyarországi székhelyű általános vagy középiskola lehet. A jogosult diákok a megrendelő általános és középiskolás tanulói, valamint azon külföldi tanulók, akik az iskolánál vannak vendégségben (diákcsere- és ösztöndíjprogramok, tanulmányi versenyek, sportrendezvények, stb. alkalmával). Állampolgárságra vonatkozó megkötés nincs. Kísérő bárki lehet.

Felsőfokú tanintézmények a kedvezményes csoportos tanulójegyet nem vásárolhatják meg.

 

Fizetési módok

A kedvezményes csoportos tanulójegyet az iskola kétpéldányos aláírt és bélyegzőlenyomattal ellátott megrendelő űrlapja alapján készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel egyenlítheti ki. A jegyet értékesítő bérletpénztárak és ügyfélközpontok az értékesítésipont-keresőben találhatók meg az adott a termékre keresve.

 

Számlakiállítás

A kedvezményes csoportos tanulójegy vásárlásakor a készpénzfizetési számla csak annak a tanintézménynek vagy a tanintézmény finanszírozója nevére állítható ki, amelynek neve a megrendelő űrlapon szerepel. Ha a finanszírozó és a megrendelő tanintézmény nem azonos, akkor két bélyegzőlenyomattal és a jogosultak aláírásával kell ellátni a megrendelőt. Ha a megrendelő és a finanszírozó azonos, elég egy bélyegzőlenyomat, azonban két aláírás szükséges. Abban az esetben, ha a megrendelő és finanszírozó eltér, mindig két aláírásnak kell lennie a megrendelőn. Az aláírási jogosultságot a BKK Zrt. pénztárosa nem ellenőrzi, azért maga az aláíró felel. Ha a megrendelő iskola alapítványi iskola vagy a finanszírozó alapítvány, amelynek nincs bélyegzője, akkor a megrendelő űrlapon elég egy bélyegzőlenyomat is. Az alapítványoknál azoknak a személyeknek kell aláírniuk a megrendelőt, akik az alapítvány képviseletére jogosultak.

 

Visszaváltás feltételei

A jegyet csak az érvényesség kezdete előtt, a díjszabásban meghatározott kezelési költség (1000 forint) megfizetése ellenében váltjuk vissza. Visszaváltáshoz a sértetlen jegyet, a nyugtát vagy a készpénzfizetési számlát, bankkártyás fizetés esetén a slipet is meg kell őrizni, és a pénztárosnak meg kell mutatni. A visszaváltás bármelyik bérletpénztárunkban vagy ügyfélközpontunkban történhet, függetlenül a vásárlás helyszínétől. A visszajáró összeget minden esetben készpénzben adjuk át, mindegy a korábbi vásárlás módja.

A kedvezményes csoportos tanulójeggyel kapcsolatban további felvilágosítást a BKK ügyfélszolgálatán kérhetsz.

 

Nyilatkozat és tájékoztató nevelési-oktatási intézmények részére

A tanuló és nyugdíjas bérletek vásárlásakor, továbbá a környéki és HÉV jegyek, bérletek, zónabérletek kedvezményes változatainak vásárlásakor egyszerűsített számla csak magánszemély nevére és címére állítható ki, mert a kedvezményre jogosultságot kizárólag magánszemély szerezheti meg és gyakorolhatja [a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdése értelmében].

Az előző tilalom alól kivétel a nevelési-oktatási vagy gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézménnyel (a továbbiakban együtt: intézmény) jogviszonyban álló gyermek, illetve tanuló részére a tankerületi központ által fenntartott nevelési-oktatási intézmények esetében a tankerületi központ, egyéb esetben az intézmény vagy annak fenntartója által történő vásárlás [a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 33. § (4) bekezdése alapján].

A kivételi körbe tartozó intézmények bizonyos feltételek meglétét igazoló nyilatkozat alapján vásárolhatnak kedvezményes jegyeket vagy bérleteket. A nyilatkozatminta ide kattintva tölthető le.

Nyilatkozattal rendelkező nevelési-oktatási, gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézményeknek, illetve fenntartóknak adható ki készpénzfizetési számla a számlázási szabályokról szóló fejezetben felsorolt kedvezményes értékcikkekről.

A nevelési-oktatási intézmény, illetve fenntartója nyilatkozatát a kedvezményes jegy vagy bérlet vásárlásakor a vevőnek át kell adnia az eladó pénztárosa részére. A nyilatkozatban vagy annak mellékletében szerepeljen a körzetileg hozzá tartozó tanuló neve, lakóhelye, évfolyama, aki részére az adott hónapban az iskola a jegyet vagy bérletet megvásárolja. A gyermekvédelmi szakellátási feladatot ellátó intézmények, illetve fenntartóik a saját tanulóik részére a nevelési és oktatási intézmények által kiadott nyilatkozathoz hasonló tartalmú, az intézmény által kiállított nyilatkozat megléte esetén vásárolhatnak készpénzfizetési számlára kedvezményes jegyeket vagy bérleteket.

Letölthető dokumentumok(2)

Kedvezményes csoportos tanulójegy megrendelőlappdf997.92 kb2020.11.10. 09:18

Oktatási-nevelési nyilatkozatpdf412.57 kb2020.11.10. 09:18