Filmforgatási szabályok

Filmforgatási szabályok az önkormányzati tulajdonú közterületeken, valamint a BKK által megrendelt szolgáltatásokat végző közlekedési eszközökön

Az önkormányzati tulajdonban lévő közterületeken történő filmforgatást – ideértve a reklámfilmeket is – a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról szóló 2012. évi CXCIX. törvény és a 205/2013. (VI. 14.) Korm. rendelet szabályozza.

 

Közterület-használati kérelmek

A filmelőállító vagy a filmgyártó vállalkozások a tömegközlekedéssel, közúti forgalomkorlátozással járó közterület-foglalással (járda, úttest, kerékpárút, parkoló, zöldsáv, híd, aluljáró stb.) kapcsolatos közterület-használati kérelmét a közterület fekvése szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtaniuk. Ezt legkésőbb 5 munkanappal, sürgős eljárás esetén legkésőbb 2 munkanappal a filmforgatás tervezett kezdete előtt tehetik meg.

Kérjük ügyfeleinket, kérelmeiket időben juttassák el a [email protected] címre, ezzel elősegítik a gördülékeny ügyintézést.

 

Forgalomtechnikai kérelmek

A közterület-használathoz – annak jellegétől függően – az alábbiakra is szükség lehet:

  • forgalomtechnikai kezelői hozzájárulás (közútkezelői hozzájárulás) kiadására vonatkozó eljárás iránti kérelem;
  • közösségi közlekedés útvonalának módosítására (elterelésére) irányuló eljárás iránti kérelem, valamint
  • behajtási engedély kiadására vonatkozó kérelem, amit külön eljárásban igényelhető.

 

A BKK-t érintő speciális kérelmek

A BKK-t vagy a tevékenységét érintő kérelmeket a [email protected] címre, vagy személyesen a Budapesti Közlekedési Központ (1075 Rumbach Sebestyén utca 19–21.) ügyfélszolgálatára is be kell nyújtani, legkésőbb a Fővárosi Kormányhivatalhoz történő benyújtás napján. A BKK a kérelem beérkezése után azonnal közvetíti azt az érintett szakterület(ek)nek.

 

A kérelmekhez csatolandó dokumentumok 

Ha a tervezett közterület-foglalás nem jár közúti forgalomkorlátozással, akkor a kérelemhez csatolni kell a közterület-foglalás helyszínét és mértékét bemutató méretezett és mérethelyes helyszínrajzát.

Abban az esetben, ha a tervezett közterület-foglalás a közúti forgalom korlátozásával is jár, egy szaktervező által készített M = 1 : 500 léptékű forgalomkorlátozási helyszínrajzot kell készíteni, és azt csatolni a kérelemhez.

 

Felmerülő költségek

Olyan közterület-foglalási kérelmek esetén, amelyek érintik a közösségi közlekedést, az igénylőnek kell állnia a felmerülő többletköltségeket, amelyekre a BKK árajánlatot ad. Az elkészült forgalomtechnikai tervezet engedélyezése után a többletteljesítményt kiszámlázza az ügyfélnek.

 

Elbírálás és szerződéskötés

A BKK megvizsgálja, hogy a kérelemben foglalt feltételek szerint forgalomtechnikai szempontból biztosítható-e a közterület-használat. A társaság erre vonatkozó álláspontját e-mailben elküldi a kérelmezőnek és a Fővárosi Kormányhivatalnak.

A Kormányhivatal – közvetítői szerepben – hatósági szerződést köt a kérelmezővel a közterület-használatról, amelynek érvényességéhez az illetékes települési önkormányzat képviselő-testületének hozzájárulása szükséges. A képviselő-testület ezt a jogosultságot átruházhatja a polgármesterre, az alpolgármesterre vagy egy bizottságra.

 

További tájékoztatás a filmforgatással kapcsolatban

Budapest Főváros Kormányhivatala – Tájékoztatás filmforgatással kapcsolatban

Amennyiben olyan tevékenységet végzel, amely korlátozza a közösségi közlekedési infrastruktúrát, illetve a közlekedési rendet, a KÖVET rendszerben is bejelentést kell tenned!