KÖVET rendszer – fővárosi közlekedést érintő változási igények bejelentése

 

Mi az a KÖVET rendszer és mire használhatom?

A KÖVET a fővárosi közlekedést érintő változások informatikai támogatórendszere. Amennyiben olyan tevékenységet végzel, amely ideiglenesen akadályozza, vagy korlátozza a megszokott fővárosi közlekedést, illetve többletszolgáltatást igényelsz, a KÖVET rendszerben bejelentést kell tenned.

 

Milyen esetekben kell a KÖVET rendszerben bejelentést tennem?

Bejelentést kell tenned a KÖVET rendszerben, ha Budapest területén a következő tevékenységek valamelyikét végeznéd:

 1. közlekedési útfelületet érintő munkavégzés (közúton, kötöttpályán, közműveken);
 2. mobilitási hozzáférési pontot (közösségi közlekedési megállóhely; (mikro)mobilitási pont / állomás; MOL Bubi-gyűjtőállomás; taxiállomás), illetve az ehhez vezető gyalogos útvonalat érintő munkavégzés;
 3. közlekedési kiszolgáló létesítményt (FUTÁR-kijelző; BKK-automata, ügyfélközpont, pénztár, utasváró), illetve az ehhez vezető gyalogos útvonalat érintő munkavégzés;
 4. rendezvény;
 5. filmforgatás;
 6. BKK-megállók céges járművekkel való használata,

és ezért a következő fejezetben felsorolt bármely intézkedés szükségessé válik.

A bejelentés részletes feltételeiről a KÖVET rendszer ÁSZF-jében olvashatsz.

Filmforgatás esetén további információkat a Filmforgatási szabályoknál olvashatsz.

 

Milyen közlekedési, illetve infrastrukturális intézkedések várhatók a KÖVET rendszerben tett bejelentésem nyomán?

A KÖVET rendszerbe tett bejelentésedet követően visszajelzünk neked az igényed befogadásáról, vagy jelezzük, hogy további információkra van szükségünk. Szükség esetén telefonon is felvesszük veled a kapcsolatot.

Miután megkaptad az igénybejelentésedhez a hozzájárulást, a közlekedési szolgáltatókkal, az infrastruktúrakezelőkkel, a hatóságokkal, valamint veled közösen megkezdjük a közlekedési, illetve infrastrukturális intézkedések előkészítését, melyek a következők lehetnek:

 • útpálya korlátozása: teljes- vagy félpályás útlezárás, sávszűkítés, sávlezárás, egyirányúsítás, gyalogút vagy járda lezárása, rendőri irányítás;
 • kötöttpálya korlátozása: vágányzár, felsővezeték feszültségmentesítése;
 • mobilitási hozzáférési pont (közösségi közlekedési megállóhely; (mikro)mobilitási pont / állomás; MOL Bubi-gyűjtőállomás; taxiállomás), illetve az ezekhez vezető gyalogútvonal használatának korlátozása, áthelyezése, ideiglenes létesítése;
 • közlekedési kiszolgáló létesítmény (FUTÁR-kijelző; BKK-automata, ügyfélközpont, pénztár, utasváró), illetve az ezekhez vezető gyalogútvonal használatának korlátozása, áthelyezése, ideiglenes létesítése;
 • közösségi közlekedési járat terelése, pótlása, sűrítése, menetrendjének módosítása, üzemidő-bővítése; járat üzemszünete, útvonalának meghosszabbítása / rövidítése, forgalmának részleges korlátozása, helyszíni felügyelete, illetve ideiglenes járat indítása;
 • BKK-megálló céges járművekkel való használatának engedélyezése.

Amennyiben bejelentésed kapcsán közlekedési, illetve infrastrukturális intézkedéseket szükséges tenni, úgy ezeket meg kell rendelni a BKK-tól a KÖVET rendszer online bejelentőfelületén keresztül.

A BKK a közlekedési, illetve infrastrukturális intézkedések költségeit az igény bejelentőjével, azaz az intézkedések megrendelőjével szemben érvényesíti a KÖVET rendszer ÁSZF-je alapján.

 

Hogyan és mikorra tervezhetem a közlekedési infrastruktúra korlátozását?

A munkákat a közlekedés lehető legkisebb mértékű zavarásával, a legrövidebb szakaszon történő és a legrövidebb ideig tartó lezárással kell tervezni, kiemelt figyelemmel a közösségi közlekedésre. Minden esetben meg kell vizsgálni, hogy adott esetben fenntartató-e egyéb módon a közösségi közlekedés (pl. a munkaterület mellett csak a BKK járművei részére biztosított forgalom, váltakozó irányú közlekedés fenntartása stb.).

A közösségi közlekedést érintő munkák időtartamát a lehető legrövidebb időszakokra kell tervezni az alábbi prioritás szerint:

 1. üzemszünetekre (éjszaka kb. 0:00–4:00 óra között, a csak munkanap közlekedő járatok esetében hétvége) essen a korlátozás;
 2. nyújtott esti üzemszünetekre (pl. 20:00–4:00 óra között) essen a korlátozás;
 3. hétvégékre (szombatra, vasárnapra), ünnepnapokra vagy egyéb csekély forgalmú időszakokra essen a korlátozás;
 4. nyári iskolaszünetre essen a korlátozás;
 5. őszi, téli, tavaszi iskolaszünetekre, vagy egyéb tanítási szünet napjaira essen a korlátozás.

Fenti szempontok alól kivételt képezhetnek a turisztikai és szabadidős forgalom, illetve egyéb okok miatt specifikus járatokat érintő korlátozások (pl. 26-os autóbusz, 60-as fogaskerekű stb.).

Tanítási hétköznapokon a közösségi közlekedést érintő munkák igénybejelentéseit a minimálisra szükséges csökkenteni, azokat elsősorban a fenti szempontsorrend szerinti időszakokra kell megtervezni.

Hétvégénél hosszabb időtartamú autóbuszos pótlással járó vágányzárakat alapesetben a nyári szünetre kell tervezni.

A közösségi közlekedés korlátozásának további feltételeiről a KÖVET rendszer ÁSZF-jében olvashatsz.

 

A közlekedési infrastruktúra korlátozásához kapcsolódó forgalomtechnikai terveket és a közútkezelői hozzájárulásokat hol kell benyújtani? 

Budapest Főváros Önkormányzata kezelésében lévő úthálózat, gyalog- és kerékpárutak, hidak, valamint aluljárók kezelési és üzemeltetési feladatait a Budapest Közút látja el. Forgalomtechnikai hozzájárulással és közterület-használattal kapcsolatos ügyekben keresd fel a Budapest Közút honlapját!

Letölthető dokumentumok(2)

KÖVET rendszer - Általános szerződési feltételek - 2023.11.27-tőlpdf340.5 kb2023.11.08. 15:53

KÖVET rendszer - Bejelentési feltételek - 2023.11.27-tőlpdf372.23 kb2023.11.08. 15:53