Havi Budapest-bérlet felsőoktatásban tanulóknak

Tetszőleges kezdőnappal váltható. Érvényes a jelölt kezdőnapon 0 órától (de legkorábban a vásárlás időpontjától) a következő hónap kezdőnappal megegyező napon 02 óráig Budapest közigazgatási határán belül az 1-99, 101-299, 900-999, M1, M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9, D14 vonalakon, a MÁV-START meghatározott vonatain, és a VOLÁNBUSZ kijelölt elővárosi járatain. A bérletet nappali vagy esti tagozatos felsőoktatási hallgatók használhatják diákigazolvánnyal. A vásárláskor megadott, eredeti igazolvánnyal együtt használható. A bérlet más személyre nem ruházható át. Abban az esetben, ha a bérlet megsérült vagy az igazolvány száma változott, kezelési díj ellenében azonos típusú és érvényességű új szelvényre cseréljük a kijelölt helyen. A bérletet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy kérésére át kell adni. A vonalkódot és a sorszámot tartalmazó részt a bérletszelvényről eltávolítani tilos! A bérletszelvényt elvesztés esetén nem pótoljuk!

Ez a bérletfajta megvásárolható mobiltelefonos alkalmazásból is, a papír alapú változatéval azonos áron, területi és időbeli érvényességgel. A bérletet nappali vagy esti tagozatos felsőoktatási hallgatók használhatják diákigazolvánnyal. A bérlet a sikeres vásárlást követően legkorábban 2 perccel használható utazásra. A bérletet az ellenőrzést végző személy részére (kérés esetén az általa felmutatott kód beolvasását követően) be kell mutatni – metróállomáson és elsőajtós felszállási rendben közlekedő autóbuszon, trolibuszon a kiragasztott kód beolvasását követően a jegyképet kell bemutatni. A mobiljegy csak aktív internetkapcsolattal vehető igénybe. A bérlet az érvényesség kezdete előtt legfeljebb 30 nappal váltható meg elővételben, nem cserélhető, nem ruházható át, és csak az érvényesség kezdete előtt váltható vissza. A mobiltelefonos alkalmazásról, illetve az abból vásárolt bérletek használatáról, cseréjéről, visszaváltásáról itt tájékozódhatsz.

A nem magyar diákigazolványok használatának fő szabályai, minimális elvárások:

  • Papír alapú vagy kártya formátumú okmány, amit utazás során eredetiben kell felmutatni (fénykép vagy másolat nem fogadható el!), és amiből kiderül, hogy az egy diákigazolvány (nem pedig könyvtári vagy kollégiumi belépő, stb.) A külföldi diákigazolványok készülhetnek bankkártyaként vagy egyéb társkártyaként is, a nemzetközi diákigazolvány (ISIC) azonban nem, ez csak önálló kártyaokmányként fogadható el, és csak abban az esetben, ha nem magyarországi székhelyű iskola neve szerepel rajta.
  • Tartalmazzon fényképet és egyedi azonosítószámot – ezek hiányában a diákigazolvány mellé személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányt is fel kell mutatni.
  • Tartalmazza a diák és az iskola nevét.
  • Érvényességi idő, érvényesítő matrica vagy kibocsátási idő szerepeljen rajta.

 

Amennyiben az utas olyan bérletszelvénnyel és hozzá tartozó diákigazolvánnyal rendelkezik, amelyik a pótdíjazás időpontjában érvényes, de azt a jegyellenőrzésnél nem tudta felmutatni, úgy pótdíjazását a bérletszelvény és a hozzá tartozó diákigazolvány utólagos bemutatására előírt feltételek teljesülése, valamint a bérletbemutatási eljárási díj egyidejű megfizetése esetén a pótdíjazástól számított 5 munkanapon belül rendezheti. Csak a pótdíjazás előtt vásárolt bérletek mutathatók be utólag. Az eljárási díj éves, szemeszterre szóló, negyedéves bérletek bemutatásakor 1 000,- forint, egyéb bérleteknél 2 000,- forint. A részletes szabályokról itt tájékozódhatsz.

Visszaválthatóság: csak érvényesség kezdete előtt váltható vissza (részletes szabályozás)

Részletek a kedvezmény igénybevételéről a Jegyek és bérletek / További tudnivalók / Kedvezmények menüpont alatt. (Helyi közlekedés kedvezményei)

Az elővételi szabályokról itt olvashatsz, a bérleteken feltüntetett érvényességi időkről itt tájékozódhatsz.

Használható diákigazolványok:

  • érvényes magyar diákigazolvány, illetve diákigazolvánnyal nem rendelkezők esetében a tanintézmény által az oktatási igazolványokról szóló kormányrendelet szerint kiadott, QR kódos igazolás (az igazolás 14. életév betöltésétől személyi azonosításra alkalmas okmánnyal érvényes),
  • a szomszédos államokban élő magyarokról szóló törvény hatálya alá tartozóknál "Magyar igazolvány" és "Magyar hozzátartozói igazolvány", ha a mellékletében vagy pótfüzetében az adott tanévre be van ragasztva az érvényesítő matrica,
  • Magyarországon kívüli EU, EGT tagállam és Svájc állampolgára (és a „családtag” felirattal kiadott tartózkodási kártyával vagy állandó tartózkodási kártyával rendelkező személy) esetében, aki ezen államok tanintézményeinek diákja: az érintett államokban rendszeresített diákigazolvány, nemzetközi diákigazolvány (ISIC). Magyarországi tanintézménnyel fennálló hallgatói jogviszony igazolására kizárólag magyar diákigazolványok használhatók. A nemzetközi diákigazolvány nem lehet egyben bankkártya is.

A tanuló utazási kedvezmények a diákigazolvány érvényességi ideje alatt, de legkésőbb a tanév II. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév októberi, a tanév I. félévére érvényesített diákigazolványnál a tárgyév márciusi kezdőnappal rendelkező havibérlet érvényességi idejének lejártáig vehető igénybe.

Az iskola által az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet melléklete szerint, diákigazolvány helyett kiadott igazolás 14. életévét betöltött személy esetében csak személyi azonosításra alkalmas okmánnyal együtt érvényes.

A megfelelő külföldi és a nemzetközi diákigazolványok a rajtuk feltüntetett érvényességi idő alatt használhatók, az érvényességi idő alatt kezdődő érvényességi idejű tanuló bérlettel pedig legkésőbb az adott diákigazolvány érvényességi idejének utolsó napjától számított egy hónapig lehet utazni. Ha az érvényességi időt csak évvel és hónappal jelölik, akkor az úgy kell tekinteni, hogy az adott hónap utolsó napjáig tart. Ha az adott külföldi diákigazolványon nincs lejárati dátum (vagy tanév, félév nyomtatással, matricázással, egyéb módon) jelölve, akkor azt a diák azon tanévet követő október 31-éig használhatja, amely tanévben a 16. életévét betölti. Ezt követően lejárat nélküli diákigazolványok a kiállítás idejétől függően használhatóak: ha a diákigazolványon a kiállítás dátuma van (pl.: 2019.09.01.), akkor a diákigazolvány az attól számított egy évig használható (a példában 2020.08.31.), míg ha a diákigazolványon a kiállítás tanéve van (pl.: 2019/2020.), akkor a diákigazolvány a tanévet követő október 31. napjáig használható (a példában 2020.10.31.) Az előző határidők alapján már nem használható diákigazolványok abban az esetben sem fogadhatók el utazás során, ha hozzájuk tartozó bérletszelvény érvényességi ideje még nem járt volna le. Ha kibocsátás dátuma (tanéve) sincs jelölve, akkor az adott igazolvány nem tekinthető diákigazolványnak.

Ha a megfelelő külföldi diákigazolványon nincs sorszám vagy fénykép, de a feltüntetett adatok alapján egyértelműen hozzárendelhető a diák személyi azonosításra alkalmas okmányához, akkor ez utóbbival együtt fogadható el. Sorszám hiányában a személyi azonosításra alkalmas okmány sorszámát kell feltüntetni a bérletszelvény megfelelő rovatába. A nemzetközi diákigazolvány csak önálló okmányként fogadható el abban az értelemben, hogy nem lehet bankkártyára, egyéb üzleti vállalkozás kártyájára nyomtatva.

Letölthető dokumentumok (1)

QR kódos igazolaspdf • 811.78 kb • 2022.12.01. 15:47