Jogi nyilatkozat

Szellemi tulajdonjog

A bkk.hu honlap („honlap”) tulajdonosa és üzemeltetője a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 19-21.) („BKK Zrt.”).

A honlap múltbeli, jelenlegi és jövőbeli tartalmait, nem kizárólagosan beleértve minden vonatkozó szoftvert bármely formájában, az oldal felépítését, kivitelezését, szövegeket, képeket, fényképeket, illusztrációkat, összeállításokat, hang- és videóanyagokat, műalkotásokat, grafikus anyagokat, podcastokat, reklámszövegeket, adatbázisokat, tulajdonosi információkat, a honlap minden szerzői vagy más joggal védhető elemét (beleértve a forrás- és objektum-kódokat) és minden egyéb, a BKK Zrt.-hez köthető anyagot, magát a honlap szolgáltatást, a honlap szolgáltatáson belül az elemek elrendezését, választékát, sorozatát, a honlap felépítésének főbb jellemzőit, minden védjegyet, levédett szolgáltatást, cégnevet, logókat, tartományneveket, szabadalmakat és minden szellemi terméket (egyenként és összességében “Tartalmakat”) a szerzői jogi és tulajdonosi oltalom védi, és a BKK Zrt. tulajdonai.

A honlapot kizárólag nem kereskedelmi, nem kizárólagos, korlátozott személyes használatra biztosítjuk és a BKK Zrt. előzetes írásbeli beleegyezése nélkül semmilyen más célra nem használható. A felhasználó beleegyezik, hogy a honlap bármely részén található minden szerzői jogi előírásnak, információnak és korlátozásnak eleget tesz. A felhasználó nem változtathatja meg, törölheti vagy fedheti el a szerzői jog, védjegy, szabadalom vagy más hasonló jelzést a honlapon, beleértve ebbe a letölthető, továbbított, bemutatott, nyomtatott vagy másképpen reprodukált részeket.

A BKK Zrt. a felhasználóknak nyújt egy korlátozott, személyes, nem kizárólagos, nem kereskedelmi, visszavonható, nem átruházható felhatalmazást, hogy a Tartalmak egyetlen példányát megtekintse (kivéve a forrás- és objektumkódokat), mely általánosságban nyilvánosan elérhető a honlap szolgáltatáson, feltéve, hogy (i) a felhasználó megőriz minden védjegyet, szerzői jogi vagy tulajdoni jogi értesítést, amit az eredeti Tartalom vagy a felhasználó által készített bármely másolat tartalmaz, (ii) a felhasználó nem engedi, segíti vagy felbújtja bármely harmadik személyt (akár haszonszerzési céllal, akár anélkül), hogy lemásolják vagy átalakítsák a honlap bármely szoftverének objektum-kódját, HTML- vagy JavaScript vagy más kódját; hogy az eredeti alapján újraalkossák, visszafejtsék, módosítsák vagy megkíséreljék felfedni a honlap szolgáltatás bármely részének forráskódját; vagy a honlap szolgáltatáson keresztül elérhető bármely olyan szoftverét vagy más termékét vagy folyamatát, és (iii) nem próbál meg semmilyen kódot vagy terméket beilleszteni, hogy manipulálja a Tartalmakat bármilyen módon, ami a felhasználói élmény bárhogyan is befolyásolja.

A felhasználó (és általa más harmadik személy) nem jogosult a Tartalmakat átrendezni, módosítani, kicserélni, nyilvánossággal megosztani, továbbadni, közzétenni, újra közzétenni, terjeszteni, sugározni, terjeszteni, eladni, bérelni, bérbe adni, feltölteni, belőle kereskedelmi célú származékos anyagokat készíteni, vagy másképpen felhasználni. Bármely Tartalom tiltott vagy jogszerűtlen felhasználása szigorúan tilos, és polgári és büntetőjogi eljárást von maga után a vonatkozó jogszabályok szerint.

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (BKK) az általa a www.bkk.hu címen elérhető szolgáltatásokra (pl. fórumok, hírlevél) való jelentkezés során, adatokat kér be a szolgáltatást igénybe vevőktől.

A BKK a regisztrációs eljárás során, az adatmezők kitöltésén kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg. A regisztráló adatainak kezeléséhez regisztrációjával adja meg hozzájárulását. Az adatkezelés során, a megadott személyes adatokat a választott szolgáltatás teljesítése mellett, a BKK kizárólagosan piackutatási, ajánlattevői tevékenységéhez használja fel.

A BKK a regisztrációs eljárásban beszerzett adatokat kizárólag az ott megjelölt célra használja fel, és nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival.

A regisztrációs eljárás során beszerzett adatokat harmadik félnek semmilyen formában nem adják át.

A BKK a regisztrációs eljárás során a regisztrációt befejező felhasználók jövőbeni bejelentkezését megkönnyítő kis szövegrészleteket (ún. cookie-kat) helyez el a felhasználók számítógépén. A cookie-k elfogadása nem teremt lehetőséget a BKK számára sem a felhasználó számítógépéhez, sem személyes információihoz való hozzáférésre azokon az adatokon kívül, amelyekről a felhasználó úgy dönt, hogy megismertet. Ezt az eljárást a BKK szigorúan betartja.

A látogató választhat, hogy el kívánja-e fogadni a cookie-kat. Amennyiben nem kívánja elfogadni a cookie-k használatát, akkor böngészőjét beállíthatja olyan módon, hogy az értesítést küldjön a cookie-k elhelyezésének kérelméről, vagy automatikusan letiltsa azok használatát.

A BKK minden tőle elvárhatót megtesz a birtokába került adatok titokban maradásáért, az adatbiztonság követelményeinek teljesítéséért, azonban nem tud felelősséget vállalni az adatok esetleges vis maior esemény miatti nyilvánosságra kerüléséért.

 

Személyes adatok nyilvántartása, kezelése

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény , valamint a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény előírásai alapján történik.

A BKK Zrt. – a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartásba bejelentett – adatkezeléseinek nyilvántartási azonosítói és részletei a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapján tekinthetők meg.

A rögzített adatokat a BKK törli a nyilvántartásából, amennyiben a törvényen vagy más jogcímen történő adattárolás feltételei már nem állnak fenn. A regisztrált felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak törlését a nyilvántartásból.

 

Egyéb adatvédelmi információk

A honlapot látogatók számítógépeinek egyes adatai és IP címei a honlap látogatottsági adatok generálása, az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek. Az IP-címeket az BKK Zrt. semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a látogató személye azonosítható lenne. A honlap látogatásával egyidejűleg egyéb cookie-k, illetve web-bug-ok letöltésére nem kerül sor.

A honlapon szerepelhet olyan utalás, ugrópont (link) más szolgáltatók által fenntartott oldalakra, ahol a BKK Zrt.-nek semmilyen befolyása nincs a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatra. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy ha ilyen ugrópontokra kattintanak, más szolgáltatók oldalaira kerülnek át. Ezen oldalak az BKK Zrt.-nek nem állnak és nem is állhatnak ellenőrzése alatt, ezért ezen oldalak adatközléséért, valamint személyiségi jogokkal kapcsolatos eljárásáért üzemeltető semmiféle felelősséget nem vállal. Ilyen esetekben – ha szükségét érzik – olvassák el az oldalak szolgáltatóinak nyilatkozatát a személyes adatok védelmével kapcsolatban.

A honlap szolgáltatásainak igénybevétele az adatkezeléshez és az adatok tárolásához történő hozzájárulásnak minősül.


Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban bármilyen észrevételed van, fordulj hozzánk bizalommal alábbi elérhetőségeink egyikén: