Közérdekű adatok

Vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, az Mt. szerint vezető állású munkavállalók, az együttes cégjegyzési jogot vagy bankszámla feletti rendelkezési jogot gyakoroló, illetve a munkáltató működése szempontjából meghatározó jelentőségű munkakörrel rendelkező munkavállalók tisztsége vagy munkaköre, valamint a munkaviszonya alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott pénzbeli juttatások, ezen belül külön feltüntetve alapbér, egyéb időbér, teljesítménybér, valamint az időbért megalapozó időtartam, illetve a teljesítménybért megalapozó teljesítmény-követelmények, az Mt., kollektív szerződés, illetve a munkaszerződés alapján járó mértéket megjelölve a munkavállalóra irányadó végkielégítés, illetve felmondási idő időtartama, az Mt. alapján a versenytilalmi megállapodásban kikötött időtartam és a munkavállaló kötelezettség vállalásának ellenértéke

A BKK Zrt. vezetői

Igazgatóság

Felügyelőbizottság

Pénzbeli juttatások

 


Egységes közadatkereső