Gyakori kérdések nyugdíjasoknak

Ki utazhat nyugdíjas bérlettel?

A közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) számú kormányrendelet 2012. március 21-ével módosult, a nyugdíjrendszer 2012. január 1-jén érvénybe lépett változásaival összhangban. A nyugdíjrendszer és a Kormányrendelet változása nyomán a régebbi nyugdíjas bérletigazolványokat le kellett cserélnünk azért, hogy a későbbiekben csak azok utazhassanak nyugdíjas bérlettel, akik a hatályos jogszabályok alapján arra valóban jogosultak.

 

Kik jogosultak nyugdíjas utazási kedvezményre?

A Kormányrendelet alapján az alábbi ellátásokban részesülő személyek jogosultak nyugdíjas utazási kedvezményekre:

 • társadalombiztosítási saját jogú öregségi nyugdíj
 • a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély (nyugdíj)
 • Magyarországon nyilvántartásba vett egyház egyházi, felekezeti nyugdíja
 • növelt összegű öregségi járadék
 • munkaképtelenségi járadék
 • a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról és annak végrehajtásáról szóló uniós rendeletek, illetve az EGT-állam jogszabályai alkalmazásával folyósított saját jogú öregségi nyugdíj
 • özvegyi nyugdíj
 • árvaellátás
 • szülői nyugdíj
 • baleseti hozzátartozói nyugellátások (beleset kapcsán megállapított özvegyi nyugdíj, árvaellátás, szülői nyugdíj)
 • özvegyi járadék
 • előrehozott öregségi nyugdíj, csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj, korkedvezményes nyugdíj, bányásznyugdíj, korengedményes nyugdíj, az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj, a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj, szolgálati nyugdíj. Ezeket az ellátásokat 2012-ben már más néven folyósítják! Az jogosult ezek alapján nyugdíjas utazási kedvezményre, aki 2011. december 31-én a felsorolt ellátások valamelyikében részesült és 2011. december 31-ig betöltötte az 57. életévét.
 • rokkantsági ellátás, ha az abban részesülő személy 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult vagy az abban részesülő személynek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű
 • rokkantsági ellátás, ha az abban részesülő személy 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági nyugdíjra vagy rendszeres szociális járadékra volt jogosult
 • rokkantsági járadék
 • nemzeti gondozási díj
 • nemzeti helytállási pótlék
 • külföldről hazatelepült magyar állampolgár számára külföldről folyósított nyugellátás
 • egyházi személy nyugdíjsegélye
 • gyám és gyámolt személy, gondnok és gondnokolt személy
 • aktív korúak ellátása

 

Amennyiben már rendelkezel nyugdíjas bérletigazolvánnyal, akkor azt is le kell cserélni?

Amennyiben 2012 márciusa előtt váltottad ki a nyugdíjas bérletigazolványod, akkor igen. A régebbi típusú nyugdíjas bérletigazolványok (amelyek előlapján nem jobb oldalon van a fénykép, hátoldalán pedig nincsen külön kis négyzetben jelölve a kiállítás alapjául szolgáló igazolás) nem használhatók, függetlenül attól, hogy a rajtuk feltüntetett érvényességi idő esetleg később járna le.

Amennyiben már új típusú nyugdíjas bérletigazolványod van, kérünk, ügyelj annak érvényességi idejére – ha a bérletigazolvány a hátoldalán jelölt érvényességi idő alapján lejár, akkor minél előbb szükséges meghosszabbítanod a jogosultság igazolása alapján.

A nyugdíjas bérletigazolvány érvényességi idejének meghosszabbításához az ellátottak utazási utalványára (aktív korúak ellátása esetén járási vagy Budapesten kerületi hivatal igazolására) és személyi azonosításra alkalmas fényképes okmányra van szükség. Nyugdíjas bérletigazolvány kiállításához ezen felül szükséges egy darab igazolványkép is, a bérletigazolvány kiállításának díja 250 forint. A bérletigazolvány kiállítására, érvényességi idejének meghosszabbítására a BKK bérletpénztárakban és ügyfélközpontokban van lehetőséged.