Gyakori kérdések diákoknak

Mit tegyél, ha még nem készült el a diákigazolványod?

A diákigazolvány igénylésével egyidejűleg a tanintézmény kérésre kiállítja az oktatási igazolványokról szóló ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolást 60 napos érvényességi idővel. Az igazolás kiállítását a diákigazolvány igénylése után is kérheted, ha csak később válik szükségessé. A diákigazolvány elkészültéig ezzel az igazolással használhatod a tanuló bérletet (ha az igazolás érvényességi ideje lejár, újat kell kérni).


Ha intézményváltással kapcsolatban igényeltél diákigazolványt, akkor az előző diákigazolványt a tanintézmény bevonta, de helyette a már említett igazolást állította ki. Ekkor az igazolás érvényességi ideje a jogviszony megszűnésétől függően március 31. vagy október 31. Ilyen esetekben a bérletet ezzel az igazolással használhatod. Ha az igazoláson szereplő érvényességi időn belül sem készül el az új diákigazolvány, akkor egy újabb igazolást kell kérned – ez a diákigazolvány igénylésre való tekintettel 60 napig lesz érvényes.

 

Mit tegyél, ha a tanév elején nem kaptad meg a diákigazolványodhoz a matricát?

A tanköteles tanulók diákigazolványa érvényesítő matrica nélkül is érvényes azon tanévet követő október 31-éig, amely tanévben a tanuló a tanköteles kor felső határát betölti.

 

Közoktatásban tanulók diákigazolványának érvényessége

A következő év október 31-éig utazhatsz kedvezményesen a közoktatásban a diákigazolványodra felragasztott „aktuális év / következő év” (pl: 2023/2024) jelöléssel ellátott érvényesítő matricával.

 

Felsőoktatásban tanulók diákigazolványának érvényessége

A diákigazolványodra őszi szemeszterre szóló „I. félév” jelöléssel ellátott matricával az őszi szemeszter utáni március 31-éig, a tavaszi szemeszterre szóló „II. félév” jelöléssel ellátott matricával pedig a tavaszi szemesztert követő október 31-éig utazhatsz kedvezményesen a BKK járatain.

 

Ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolások érvényessége

Az oktatási intézmény által kiállított ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolások a kiállítástól számított 60 napig érvényesek, szükség szerint tehát 60 naponta újat kell beszerezned (speciális esetben, a tanulói/hallgatói jogviszony megszűnte után, de a diákigazolványra való jogosultság fennállása alatt kiadott igazolás március 31-éig vagy október 31-éig érvényes). Kedvezményes tanulóbérletet csak érvényes diákigazolvánnyal vagy ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolással használhatod (kivéve a 14 év alatti diákokat, akik az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben személyazonosításra alkalmas okmánnyal is használhatnak diák bérletet). Ezek nélkül a bérletszelvény nem érvényes, utazásra nem jogosít.

 

Elegendő-e az iskolalátogatási igazolás, vagy más dokumentum szükséges?

Kedvezményes tanulóbérletet csak érvényes diákigazolvánnyal vagy az oktatási igazolványokról szóló ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolással használhatsz (kivéve a 14 év alatti diákokat, akik az Üzletszabályzatban meghatározott esetekben személyazonosításra alkalmas okmánnyal is használhatnak diák bérletet), ezek nélkül a bérletszelvény nem érvényes. Sajnos más dokumentummal, például iskolalátogatási igazolással, hallgatóijogviszony-igazolással az utazási kedvezmények nem vehetők igénybe. A tájékoztatónkat itt tekintheted meg.

 

Van-e türelmi idő, ameddig be lehet szerezni a matricát?

Az őszi tanévkezdést követően a közoktatásban az adott évi, a felsőoktatásban az aktuális I. félévi matrica felragasztásáról október 31-éig kell gondoskodnod. Tavasszal pedig március 31-ig, ha főiskolán vagy egyetemen tanulsz.

 

Mi a teendő, ha az iskola a kijelölt időpontig nem kapja meg matricákat?

A matricák igénylése, kiosztása az oktatási intézmények feladata, felelőssége. Az oktatási intézmény azonban – a matrica vagy a diákigazolvány hiányában – köteles a tanuló kérésére kiállítani a hivatkozott kormányrendelet szerinti sorszámozott, A/4-es formátumú igazolást, amellyel a tanulói bérletkedvezményt igénybe lehet venni.

 

Mi történik, ha elmulasztod a matrica vagy a szükséges dokumentum beszerzését?

Az érvénytelen diákigazolvánnyal vagy a diákigazolványt helyettesítő sorszámozott igazolás nélkül használt kedvezményes tanulószelvény nem jogosít utazásra, ezért jegyellenőreink minden ilyen esetben pótdíjazási eljárást kezdeményeznek. 

A helyszínen fizetendő pótdíj összege 12.000 Ft, melynek befizetéséről a jegyellenőr elismervényt állít ki. Amennyiben nem tudsz, vagy nem akarsz fizetni a helyszínen, akkor a helyszíni pótdíjat (12.000,- Ft) a pótdíjazást követő 2 munkanapon belül készpénzzel vagy bankkártyás fizetéssel is rendezheted, amelyről bevételi pénztárbizonylatot kapsz. Ezt követően már csak a 25.000 Ft-os alappótdíj befizetésére van lehetőséged a pótdíjazástól számított 30 naptári napon belül. A pótdíjazott utasoknak 30 napon túl már az 50.000 Ft-os késedelmi pótdíjösszeget befizetniük.

 

Mit tegyél, ha pótdíjaztak?

Ha rendelkezel hallgatói jogviszonnyal, de a diákigazolványod nem készült el időben, vagy nem kapta meg és nem osztotta ki időben a tanintézmény az érvényesítő matricákat, és emiatt pótdíjaztak, akkor kérned kell a tanintézménytől egy ideiglenes diákigazolványnak minősülő, sorszámozott igazolást. Ezzel az igazolással a kiállításától számított 60. napig (vagy korábban, ha időközben megkaptad az érvényesítő matricát) használhatod a kedvezményes bérletedet, ha az igazolás sorszáma szerepel a szelvényen. Ha elfejtetted érvényesíttetni a diákigazolványodat az adott tanév október 31-éig, ezt mindenképpen pótold!


Ha a pótdíjazás napjától számított öt munkanapon belül bemutatod az utólag érvényesített diákigazolványt (vagy az azt helyettesítő sorszámozott igazolást) és a pótdíjazás napján érvényes tanulóbérletet a kijelölt helyek egyikén, akkor 2000 Ft; éves, negyedéves és szemeszterbérletnél 1000 Ft eljárási díj befizetése után megszüntetjük a pótdíjazási eljárást, ekkor további teendő nincs. Ha öt napon belül nem élsz a bérletbemutatás lehetőségével, abban az esetben még akkor is 25.000 Ft-ra emelkedik a pótdíjtartozásod, ha érvényes bérletszelvénnyel és sorszámozott igazolással vagy érvényesített diákigazolvánnyal rendelkezel.


Mit kell feltüntetned vásárláskor a tanulóbérleten?

A tanulóbérleten feltüntethető azonosítószámok az alábbiak:

  • a diák, hallgató OM azonosító száma vagy
  • a diákigazolvány száma vagy
  • a 362/2011. (XII. 30.) számú kormányrendelet szerinti igazolás sorszáma.

Ezek valamelyikét – de csak az egyiket! – kell a bérletszelvény vásárláskor a szelvény nyomtatásához megadnod. Jegyellenőreink mindegyik azonosítószámot elfogadják a bérletszelvényen. A lényeg, hogy egyértelműen köthető legyen a szelvény a felmutatott, kedvezményre jogosító irathoz, és a felsorolt lehetőségek közül csak egy azonosító szám szerepeljen rajta.

 

Mit kell tenned, ha rossz azonosítószámot adtál meg?

Ha a bérletszelvényén nem a megfelelő szám szerepel, vagy a bérletszelvény érvényességi ideje alatt lejár az ideiglenes diákigazolványnak minősülő igazolás érvényessége, akkor kicseréltetheted a szelvényt bármely hivatalos BKK jegy- és bérletpénztárban, ügyfélközpontban 1000 Ft kezelési díj befizetése ellenében. A cserebérletet az előzőleg vásárolt bérleten feltüntetett érvényességi idővel adják ki pénztárosaink.