Havi bérlet álláskeresőknek

Érvényes a vásárlás időpontjától a következő hónap kezdőnappal megegyező napon 02 óráig Budapest közigazgatási határán belül az 1-99, 101-299, 900-999, M1, M2, M3, M4, H5, H6, H7, H8, H9, és a D14 vonalakon. A bérletszelvény csak érvényes személyi igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú jogosítvány egyikével együtt használható, amelynek sorszámát a vásárláskor kell megadni, az nyomtatással kerül a szelvényre. A vásárláskor megadott, eredeti igazolvánnyal együtt használható. A bérlet elővételben nem váltható meg. A bérlet más személyre nem ruházható át, nem cserélhető, és nem váltható vissza. A bérletet ellenőrzéskor fel kell mutatni, és az ellenőrzést végző személy kérésére a hatósági bizonyítvánnyal együtt át kell adni. A vonalkódot és a sorszámot tartalmazó részt a bérletszelvényről eltávolítani tilos! A bérletszelvényt elvesztés esetén nem pótoljuk!

Az álláskeresőknek szóló havi bérletre azok a budapesti állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek jogosultak, akik Budapest Főváros Kormányhivatala illetékes kerületi hivatalában álláskeresőként nyilvántartásba vannak véve. A jogosultság igazolására az illetékes kerületi hivatalok – kifejezetten az ügyfél kérésére – egy erre a célra használható hatósági bizonyítványt állítanak ki. Az álláskeresőknek szóló havi bérlet a BKK bérletpénztáraiban és ügyfélközpontjaiban váltható ki az alábbi iratok bemutatásával:

  • 30 napnál nem régebbi keltezésű hatósági bizonyítvány,
  • érvényes, személyazonosításra alkalmas okmány,
  • lakcímet igazoló hatósági igazolvány (amennyiben a bejegyzett lakcím vagy tartózkodási hely érvényességi időhöz van kötve, annak a vásárlás napján érvényesnek kell lennie).

A hatósági bizonyítványra az értékesítők ráírják a bérlet kiváltásának tényét. A bérlet pótlására nincs lehetőség, több hatósági bizonyítvány bemutatása esetén sem (amennyiben adott hatósági bizonyítvány alapján már ki lett adva álláskeresőknek szóló havi bérlet, azzal újabb bérlet már nem váltható ki, illetve ismételten kiadott hatósági bizonyítvánnyal legkorábban csak az előző hatósági bizonyítvány keltét követő 15 nappal váltható új bérlet).

A bérleteken feltüntetett érvényességi időkről itt tájékozódhat.

A havi Budapest-bérletektől (például havi Budapest-bérlet természetes személyeknek) eltérően az álláskeresők havi bérlete a MÁV-START Zrt. vonatain, illetve a VOLÁNBUSZ Zrt. sárga színű helyközi járatain  Budapest közigazgatási határán belül sem érvényes.