Etikai kódex

Mindannyiunk közös érdeke, hogy Társaságunk etikus vállalatként, magas erkölcsi mérce szerint, meghatározott céljainknak, elveinknek és értékeinknek megfelelően és szabályszerűen működjön.

A BKK eredményes tevékenységének, elismertségének záloga munkatársaink tudása, tapasztalata, tehetsége és a vállalat által vallott értékek érvényre juttatása. A BKK-nál tudjuk, hogy a fővárosban közlekedők számítanak ránk. A budapesti közlekedésszervezésben betöltött szerepünk különös jelentőséget ad a BKK vezetőivel és munkatársaival szemben támasztott etikai elvárásoknak. 

A munkánkkal járó és a munkánkért vállalt felelősség megkívánja, hogy a BKK valamennyi munkatársa minden esetben a legmagasabb szintű erkölcsi, és üzleti-etikai elveknek megfelelő módon járjon el és az általánosan elvárt etikai normáknak megfelelő, kifogástalan magatartást tanúsítva végezze a munkáját. Etikai kódexünk megalkotásával és közzétételével kifejezésre juttatjuk, hogy magunkénak tekintjük és iránymutatásként követni kívánjuk azokat a morális értékeket és elveket, amelyek hozzájárulnak a legjobb tudás szerinti szakmai munkavégzéshez, a közös célok megvalósításához, a vállalat hagyományainak és jó hírnevének, szakmai és vállalati integritásának megóvásához és növeléséhez. 

Az etikai kódex célja, hogy rögzítse BKK munkatársaira vonatkozó erkölcsi magatartási szabályokat és segítséget nyújtson e szabályok betartásához. A kódex célja emellett az is, hogy titeket is tájékoztathassunk a munkatársainkktól elvárható magatartásról, illetve megóvja kollégáinkat egyfelől a visszaélésekbe való bevonási kísérletektől, másfelől az önkényes és jogtalan munkáltatói intézkedésektől, a megalapozatlan felelősségre vonástól. 

Az etikai kódex tartalmazza a BKK szervezeti értékeit, működési alapelveit, ezek közös munkánk és szakmai tevékenységünk irányjelzőinek tekinthetők. A részletes szabályok között a kódex a vezetőktől elvárt többletkövetelményeket, és az etikai elvárásokkal kapcsolatos társasági vállalásokat is tartalmazza, és végül, de nem utolsósorban az elvárt és a tiltott magatartásformák közérthető, részletes, de természetesen nem teljes körű gyűjteményét is listázza. A BKK üzleti partnereitől elvárt etikus tevékenységgel és etikus üzleti működéssel kapcsolatos kiegészítő rendelkezéseket az üzleti partneri etikai kódexben tesszük közzé. 

Letölthető dokumentumok(4)

Business Partner Code of Ethicspdf135.91 kb2022.03.29. 13:15

Code of Ethicspdf303.29 kb2022.03.29. 13:15

Etikai Kódexpdf580.77 kb2024.02.09. 09:51

Üzleti Partneri Etikai Kódexpdf138.57 kb2024.02.09. 09:52