Esélyegyenlőség

A BKK példamutató kíván lenni úgy munkavállalói, mint partnerei és ügyfelei felé abban, hogy befogadó, sokszínű munkahely legyen. Ennek érdekében született meg társaságunk 20212024-re szóló esélyegyenlőségi terve.

Az esélyegyenlőségi terv írásban rögzítve is definiálja azokat az elveket, amelyeknek vállalatunk szeretne megfelelni a potenciális diszkriminációs helyzetek megelőzése, valamint a befogadó, sokszínű munkahely kialakítása érdekében.

Az esélyegyenlőségi terv meghatároz néhány fennálló és lehetséges problémát a munkahelyi esélyegyenlőséggel, az egyenlő bánásmóddal kapcsolatos gyakorlatból. Mindezt a konkrét intézkedésekkel, illetve a megvalósításukra vállalt ütemtervvel együtt teszi, amelyek az adott problémák megelőzéséhez és megszüntetéséhez szükségesek. Ezáltal segíti, hogy az esélyegyenlőségi követelményeknek minél teljesebb körűen megfeleljen.

Az esélyegyenlőségi terv összefoglalja a munkavállalóink életében, valamint a velünk kapcsolatban álló partnereink és ügyfeleink számára az esélyegyenlőségi alapelveket és a mindenki számára követendő magatartásmintákat. Ezáltal kijelentjük, hogy a befogadó szemlélet a szervezeti kultúra, a munkahelyi szolidaritás valós része, amelyhez a szükséges feltételek megteremtésére törekszünk.

A társadalmi értékteremtés folyamatában kiemelt figyelmet fordítunk a hátrányos helyzetű csoportba tartozókra, hiszen a felelős üzleti magatartás tanúsítása is hozzájárul az esélyegyenlőség, az egyenlő bánásmód megvalósításához.

Cél, hogy az egyenlő bánásmód követelménye munkavállalóink, illetve a vállalattal kapcsolatba lépő partnerek és ügyfelek javára azonos tisztelettel és körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével érvényesüljön.

Az esélyegyenlőségi terv – amelynek teljes szövege ide kattintva érhető el – a munkavállalóinkkal kapcsolatos általános vállalások mellett konkrét programokat, intézkedési terveket is tartalmaz hosszú távú, lépcsőzetes megvalósításra ütemezve.

Letölthető dokumentumok(1)

Esélyegyenlőségi Terv 2021–2024pdf450.46 kb2021.09.16. 12:08