Sulizóna-program

A Budapesti Közlekedési Központ kerületi önkormányzatokkal, valamint a MOME Innovációs Központjával közösen 2023-ban elindította a Sulizóna-programját azzal a céllal, hogy biztonságosabb környezetet teremtsen a legvédtelenebb úthasználóknak, javuljon a már önállóan közlekedő gyermekek biztonsága és biztonságérzete, valamint csökkenjenek az iskolák környezetében tapasztalható közlekedési veszélyek.

 

Milyen problémákra kíván megoldást nyújtani a jelenlegi projekt?

 • Az iskola bejárata zsúfolt, megközelítése nem biztonságos.
 • A szabálytalanul parkoló autóvezetők járművei csökkentik a járdafelületet.
 • Gyakran túl nagy sebességgel haladnak itt a gépjárművezetők, ezzel veszélyeztetve az autókból kiszálló gyermekeket és szülőket is.
 • Az utca két oldala között áthaladni szándékozó gyermekek nem észlelhetők időben a szabálytalanul parkoló autók miatt.
 • A szabálytalan autóparkolás torlódást okoz, emiatt a szabad helyek sem megközelíthetők.
 • Az autók torlódása a közösségi közlekedést is akadályozza.
 • A szabálytalanul a zöldfelületre parkoló autók ártalmasak a környezetre.

Első lépésben az iskolák környékén a reggel és délután tapasztalható torlódásokat és a hosszabb-rövidebb ideig tartó, autóparkolásból adódó konfliktusokat kívánjuk minimalizálni, valamint az iskolák bejáratánál áthaladó gépjárművek sebességét csökkenteni a gyermekek biztonsága érdekében. Célunk olyan, önmagát magyarázó utcakép kialakítása, amely egyértelművé teszi minden, az iskola környezetében közlekedő számára, hogy olyan területre érkezett, ahol különös figyelemmel kell viselkednie.

Hosszabb távon azt kívánjuk elérni, hogy az iskolák környékén a közlekedés veszélyeinek csökkenésével minél többen menjenek szívesen iskolába gyalog vagy kerékpárral, akár egyedül, akár szülőkkel együtt – és csak azért senki ne jöjjön autóval, mert nem tartja eléggé biztonságosnak az egyéb módokon történő közlekedést.

 

Milyen beavatkozások tapasztalhatók az iskolák környezetében?

A Sulizóna-program keretében első fázisban könnyen megvalósítható, az esetleges finomhangolásoknak lehetőséget biztosító beavatkozásokat végeztünk el. Ilyenek például

 • az iskolák előtti és melletti utcákban színes, figyelemfelhívó „Sulizóna” táblák kihelyezése,
 • kapcsolódó útburkolatfestés,
 • rendezett parkolóhelyek és rövid idejű megállást lehetővé tevő Puszi&Pá parkolóhelyek kialakítása, valamint
 • a gépjárművezetők sebességcsökkentését (az útpálya beszűkítésével) optikailag ösztönző virágládák elhelyezése.

Azt, hogy melyik helyszínen milyen beavatkozás valósult meg, az adott iskola környezetének részletes vizsgálata, valamint az érintett intézményekkel és önkormányzatokkal történő egyeztetés határozta meg, hazai és nemzetközi jó példák alapján.

Amennyiben a pilot keretében megvalósított és működtetett kezdeti kialakítások sikeresnek bizonyulnak, további lépésben már építéssel is járó beavatkozásokat is tervezünk, mint például járdaszintre emelt és lerövidített gyalogátkelőhelyek vagy az iskolák bejárata előtt egy-egy nagyobb, biztonságos zóna kialakítása.

 

Milyen hasznai vannak a projektnek?

 • Parkolás rendezése

A parkolás rendezésével és a Puszi&Pá pontok kialakításával megszüntethetők a szabálytalan és egymáshoz túl közel történő autóparkolások, valamint az ezekből adódó tolatási manőverek, szabálytalan előzések, kikerülések, amelyek a többi közlekedőt is további szabálytalanságra késztetik, ráadásul kiemelt kockázatot jelentenek a gyermekeknek. A projekt célja, hogy az átalakításnak köszönhetően az iskola környezetében található járdafelület mindig legyen gépjárművektől mentes, az úttesten pedig kiszámíthatóan, szabályosan parkoljanak és közlekedjenek a gépjárművek.

 • Láthatóság javítása

A járművezetők számára a gyermekek – alacsony testmagasságukból adódóan – nehezebben észlelhetők. A projekt során a gyalogátkelőhelyek közelében történő szabálytalan megállás megakadályozásával jelentősen javítható a gyalog közlekedők észlelhetősége.

 • Biztonságos zóna

A gyermekek figyelme elkalandozhat, fel kell készülni az esetenként hirtelen, kiszámíthatatlan mozgásukra. A zónatáblákkal és burkolatfestéssel történő kijelölésével fokozottan felhívjuk a gépjárművel közlekedők figyelmét, hogy ezen a területen – a KRESZ szerint is – különös figyelemmel és körültekintéssel kell közlekedniük!

 • Sebesség

A fizikai elemek – virágládák – kihelyezésével csökkenthető az iskolák előtti utcákban a gépjárművek sebessége. Így nemcsak a táblák, de a fizikai kialakítás is a sebességhatárok betartására ösztönzi a járművezetőket.

 

 

Melyik iskolák vesznek részt a projektben?

Jelenleg négy budapesti iskola csatlakozott a projekthez:

 • IV. kerület, Hajló utcai iskola;
 • IV. kerület, Megyeri úti iskola;
 • XVII. kerület, Újlak utcai iskola;
 • X. kerület, Harmat utcai iskola.

 

Ezért érdemes csatlakozni a programhoz – online tájékoztató

Elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy a Sulizónának köszönhetően minél több fővárosi iskola környezetében javuljon a legvédtelenebb közlekedők, különös tekintettel a közlekedésben már önállóan részt vevő, de még nagyon fiatal iskolások biztonsága és biztonságérzete.

Annak érdekében, hogy minél több intézményhez és döntéshozóhoz eljussanak a Sulizóna kialakításával kapcsolatos információk, online tájékoztatót tartottunk önkormányzatoknak és oktatási intézményeknek. A videó megtekintését szülőknek és tanároknak is ajánljuk, hogy az információk birtokában ők is fel tudják hívni a döntéshozók figyelmét a Sulizóna előnyeire és a szükséges teendőkre. 

 

 

Hogyan lehet a projekthez csatlakozni?

Amennyiben pilot projektünk elnyerte tetszéseteket, és az eredményeket látva szeretnétek, hogy saját iskolátok is csatlakozzon a kezdeményezéshez, a kerületi önkormányzat felé jelezzétek szándékotokat, az iskolán keresztül, vagy közvetlenül. A kerületi önkormányzatok felé a BKK megad minden szakmai támogatást és tudást az adott utcák sulizónává történő átalakításához. Ehhez készül egy, a sulizónák kialakításához szükséges eszköztár leírás, és egy sztenderdizált szakmai dokumentáció, melyek segítségével könnyedén ki tudjátok majd alakítani a biztonságos környezetet a gyermekek számára.