BMT Közlekedésfejlesztési és beruházási program

A fenntartható városi mobilitástervezés (SUMP) a helyi önkormányzatok stratégiai tervezési eszköze, amely a városi közlekedés problémáinak megoldásával járul hozzá a környezeti, társadalmi és gazdaságfejlesztési célkitűzések eléréséhez mikro- és makroszinten egyaránt. A SUMP folyamat alapkövét a stratégiaalkotás jelenti, amely Budapest esetében a BMT Célrendszer és Intézkedések dokumentum elkészítésével és 2015-ös Fővárosi Közgyűlési elfogadásával kezdődött el. A második lépés a stratégiai célokhoz illeszkedő beruházási program kidolgozása, amelyet a BMT Közlekedésfejlesztési és beruházási program kötet tartalmaz. A körfolyamat harmadik lépése a projektek megvalósítása. A folyamat negyedik lépése a monitoring és értékelés, ennek a feladatnak a módszertani kérdéseit a BMT Monitoring és értékelési kézikönyv tartalmazza.

A fenntartható városi mobilitástervezés folyamatának második lépéseként készült el a Budapesti Mobilitási Terv Közlekedésfejlesztési és beruházási program. A program részeként meghatároztuk a célrendszerből levezethető stratégiai irányelveket, valamint az intézkedések megvalósítását elősegítő lehetséges fejlesztési elképzeléseket, projekteket. Ezek alapján a hazai és európai uniós SUMP útmutatóból levezetett, komplex, társadalmi, gazdasági és környezeti hatásokat egyaránt figyelembe vevő értékelési és programalkotási módszertan, illetve stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) segítségével a 2019–2030 közötti időszakra közlekedésfejlesztési és beruházási program javaslat készült. A program illeszkedik a kapcsolódó ágazati és területi stratégiákhoz, valamint figyelembe veszi a rendelkezésre álló finanszírozási forrásokat.

Ez a dokumentum négy nagy részre tagolódik:

  • az intézményrendszeri megfontolások és a stratégiai irányelvek összefoglalására (1.2. és 1.3. fejezetek),
  • a közlekedésfejlesztési és beruházási program kialakításának módszertani leírására (2. fejezet),
  • a programozási folyamat eredményeként előálló, a 2019–2030-as időszakra vonatkozó Közlekedésfejlesztési és beruházási program ismertetésére (3. fejezet),
  • valamint a program megvalósításával összefüggő tervekre, előzetes javaslatokra (4. fejezet).

Letölthető dokumentumok(1)

BMT 2030 – II. Közlekedésfejlesztési és beruházási programjavaslatpdf7.36 mb2021.02.24. 11:04