Stratégiai Környezeti Vizsgálat

A Stratégiai Környezeti Vizsgálat (továbbiakban SKV) elkészítésének kötelezettségét és annak tartalmát az „egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról” szóló 2/2005. (I. 11.) Kormányrendelet szabályozza. Az SKV a terveknek, programoknak a környezetvédelem és a fenntarthatóság szempontjából történő átfogó vizsgálatát jelenti az Európai Tanács 2001/42 EK irányelvének alapján. Feladata ezen szempontok érvényesülésének segítése a Budapesti Mobilitási Terv (továbbiakban BMT) és intézkedései véglegesítésének folyamatában, valamint a kapcsolódó környezeti értékelés elkészítése, beleértve az értékelés társadalmi egyeztetésében való részvételt és ennek dokumentálását is.

Az Stratégiai Környezeti Vizsgálat azon következmények felbecsülése, amelyek bizonyos stratégiai elképzelések megvalósulása esetén a természeti, a társadalmi és a gazdasági környezetet érik. Az SKV tehát olyan eszköz, amely a konkrét beruházásokhoz hasonlóan, de léptékét tekintve annál sokkal szélesebb értelemben véve az ágazati vagy országos fejlesztési koncepciók, programok környezeti hatásait vizsgálja. A Stratégiai Környezeti Vizsgálat olyan módszeres és átfogó, iteratív jellegű döntéselőkészítő eljárás, amely tervek, programok, illetve különböző változataik megvalósulása során a várható hatásokat hivatott feltárni és értékelni – a folyamat legkorábbi fázisától kezdve. A vizsgálat eredményeit a környezeti értékelés dokumentáció mutatja be. Az SKV folyamata a terveket és programokat jóváhagyó döntésekre kíván hatást gyakorolni.

A Budapesti Mobilitási Tervhez eddig két Stratégiai Környezeti Vizsgálat készült, az első 2013-ban a korábbi közlekedésstratégia, Budapest Közlekedési Rendszer Fejlesztési Tervének felülvizsgálatával a Balázs Mór-tervhez, míg a második 2019-ben a BMT Közlekedésfejlesztési Beruházási Programjához. A fővárosi projektek értékelése során alapelv volt annak vizsgálata, hogy a beruházási program intézkedéseinek megvalósulásával összességében javulnak-e a főváros környezetállapotának jellemzői.

Letölthető dokumentumok(2)

BMT 2030 – III. Stratégiai Környezeti Vizsgálat 2019pdf11.24 mb2021.02.24. 10:49

Stratégiai Környezeti Vizsgálat 2013pdf22.51 mb2021.02.24. 10:49