BMT Monitoring és értékelési rendszer

A fenntartható városi mobilitástervezés (SUMP) a helyi önkormányzatok stratégiai tervezési eszköze, amely a városi közlekedés problémáinak megoldásával járul hozzá a környezeti, társadalmi és gazdaságfejlesztési célkitűzések eléréséhez mikro- és makroszinten egyaránt. A SUMP folyamat alapkövét a stratégiaalkotás jelenti, amely Budapest esetében a BMT Célrendszer és Intézkedések dokumentum elkészítésével és 2015-ös Fővárosi Közgyűlési elfogadásával kezdődött el. A második lépés a stratégiai célokhoz illeszkedő beruházási program kidolgozása, amelyet a BMT Közlekedésfejlesztési és beruházási program kötet tartalmaz. A körfolyamat harmadik lépése a projektek megvalósítása. A folyamat negyedik lépése a monitoring és értékelés, ennek a feladatnak a módszertani kérdéseit a BMT Monitoring és értékelési kézikönyv tartalmazza.

A monitoring és főként az értékelési folyamat meghatározza a SUMP stratégiaalkotáshoz szükséges helyzetértékelést, az eredmények összegyűjtését, és azok új tervezési ciklusba való visszacsatolását. A monitoring adatok kiértékelése alapján lehet hatékonyabbá tenni a közlekedésfejlesztési intézkedéseket, módosítani a közlekedési projektcsomagokat.

A Budapesti Mobilitási Tervhez készült „Monitoring és értékelési kézikönyv” c. dokumentum a tervezési folyamatot alapul véve azonosítja a lehetséges indikátorokat, emellett javaslatot ad a szükséges értékelési folyamatok leírására, de kitér a monitoringrendszer életben tartásához szükséges erőforrásokra, intézményi feltételekre is.

A részletes tervezési folyamat magában foglalja az indikátorok, valamint azok definícióinak részletes kifejtését, ezen kívül meghatározza a kapcsolódó feladatokat és a szükséges erőforrásokat. Az ellenőrzés, a monitoring és az értékelés folyamata összességében kíséri figyelemmel a teljes cél-struktúrán belül a projektek megvalósulását és hasznosságát. Annak megfigyeléséhez, hogy a projektek végrehajtása során a céloknak megfelelő irányú változások jöttek-e létre, valamennyi célszinthez indikátorokat rendeltünk.

Letölthető dokumentumok(2)

BMT 2030 – Monitoring rendszerének kialakításapdf991.06 kb2020.12.11. 10:11

BMT 2030 – V. Monitoring értékelési kézikönyvpdf1.99 mb2020.12.11. 10:11