Kerékpárforgalmi főhálózati terv

A Kerékpárforgalmi főhálózati tervet (KFHT) a Fővárosi Önkormányzat megbízásából a Budapesti Közlekedési Központ készítette a 1539/2021. (X. 27.) Főv. Kgy. határozat értelmében. Budapest Főváros Önkormányzata számára a „2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” című, TOP-1.5.1-20 kódszámú felhívás alapján nyújtott támogatás biztosította a hálózati terv készítésének finanszírozását.

A feladat célja volt, összefüggésben a Budapesti Mobilitási Terv célkitűzéseivel és a közeljövőben induló TOP Plusz projektek előkészítési igényével egy térinformatikai alapú kerékpárforgalmi főhálózat-fejlesztési terv készítése a város egészére, amely a jövőben folyamatosan naprakészen tartva munkaeszközként is szolgál a stratégiai és operatív közútkezelői feladatok elvégzésének támogatásában.

A KFHT bemutatja a kerékpár-közlekedés budapesti főhálózatának helyzetét, forgalmát, kerékpározhatóságát, a kerékpár-közlekedést akadályozó tényezőket, a főhálózat alacsony komfortszintű elemeit (továbbá kitekintésként az alaphálózat megoldatlan területeit) és ezek alapján javaslatot ad a 2021-2027-es programozási időszak alatt megvalósítandó fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpárközlekedés aránya a BMT célkiűzésének megfelelően növekedjen és a kerékpározás többi közlekedési módhoz képest meglévő versenyhátránya (biztonságos, közvetlen, kényelmes és vonzó elérés tekintetében egyaránt) csökkenjen.

1. ábra A kerékpárforgalmi főhálózati terv részei

 

Stratégiai célkitűzések:

  • Budapesti Mobilitási Terv: 2030-ra a ke­rék­pá­ro­zás részaránya érje el a 10%-ot (az utazások száma tekintetében).
  • Aktív- és mikromobilitási stratégia: 8-tól 80 éves korig (férfiak és nők 50-50%-ban és nyitva a gyer­me­kek és az idősek felé) bárki-bárhová biz­ton­sá­go­san köz­le­kedhet gyalog és kerékpárral; a mik­ro­mobilitás in­teg­rálandó a teljes utazási lánc­ba.
  • Közlekedésbiztonsági stratégia és Közúthálózati terv: vision zero – a köz­le­kedésnek nincsenek halálos ál­­do­za­tai (konfliktussal, sérüléssel és halállal járó események megelőzése, illetve kö­vet­kez­mé­nye­inek mér­sék­lése).

 

A KFHT a fenti célok eléréséhez, különös tekintettel a kerékpárral megtett utazások számának nö­veléséhez adja meg a kerékpározható közúthálózat (alaphálózat) és azon belül a főhálózat vizs­gálatát és fejlesztési szempontjait Budapest közigazgatási területén belül. A hivatalos fő­há­ló­za­ti tervelőzmények egyrészt elavultak (legfrissebb: 2006) vagy más fókuszúak (Te­le­pülésszerkezeti terv).

 

AKTÍV ÉS MIKROMOBILITÁS: AZ ÉLHETŐ, EGÉSZSÉGES, VERSENYKÉPES BUDAPESTÉRT

A gyaloglás és kerékpározás fejlesztése nem önmagában álló cél, hanem egy olyan eszköz, ami hozzájárul ahhoz, hogy minden Budapesten élő ember számára vonzóbb, egészségesebb és prosperáló város jöjjön létre. 
Az aktív közlekedési módok az így közlekedők számára közvetlen egészségügyi hasznokat hoznak, de azok számára is jobb levegőt és csendesebb életteret teremtenek, akik mással közlekednek.

Helytakarékos voltuk révén a városi közterek újjáélesztésére adnak lehetőséget. Ha kevesebb helyen tud ugyanannyi utazás lezajlani, több hely marad arra, amitől élevezhetővé, élhetővé válik a város, és fel tudja venni a versenyt az agglomerációval: zöldfelületek, rekreációs, közösségi terek hozhatók létre, a közlekedési terek élettéré, találkozóhellyé válhatnak a budapestiek számára.

A vonzó városi terek a gazdasági szereplőkre, vállalkozásokra, üzletekre, éttermekre, kulturális terekre is pezsdítően hatnak. A turisztikai előnyökön túl a világ vezető cégei számára már elvárás, hogy a magasan képzett munkaerő számára gyalogolható, kerékpározható, funkciókban gazdag környezetet – a 15 perces várost - tudjanak biztosítani, így nem túlzás azt állítani, hogy ez bármely európai ország fővárosával kapcsolatban már elvárás, ahogy ezt Párizs vagy Bécs sikerei és lakosságának elégedettsége is bizonyítják.

 

 

A KFHT kidolgozása három fő részből állt:

  • Helyzetértékelés: előzmények, adatok gyűjtése (közlekedésbiztonsági adatok, forgalmi adatok, sta­tisz­ti­kai ada­tok, társadalmi egyeztetés), meglévő állapot elemzése, beavatkozások helyének és mértékének meghatározása.
  • Fejlesztés: főhálózati javaslat kidolgozása, majd validálása (modellezéssel, egyez­teté­sek­kel); fejlesztési irányok és javaslatok kidolgozása.
  • Intézkedés: műszaki beavatkozási javaslatok, valamint projekt érintettségek és in­teg­rá­ció feltárása tételesen, főhálózati szakaszonként; tervezési igények meg­ha­tá­ro­zá­sa; megvalósítási lehetőségek feltérképezése; beavatkozások priorizálása.
2. ábra A kerékpárforgalmi főhálózati tervezés folyamata

 

A KFHT térképi mellékletei, valamint műszaki leírása letölthető az alábbi hivatkozásokról.

A térinformatikai adatbázisból további lekérdezések, vagy konzultáció céljából a kfhtbkk.hu e-mail címen fordulhatnak tervezők, önkormányzatok, kutatók vagy az érdeklődő lakosság a nyilvántartást vezető munkatársakhoz.

 

3. ábra Budapest Kerékpárforgalmi főhálózata és kiemelt főhálózati elemei (IN01 tervlap)

 

Letölthető dokumentumok(55)

BP_KFHT_Osszefoglalopdf1.74 mb2023.06.28. 15:19

BP_KFHT_Muszaki_leiras_2022pdf6.05 mb2023.06.28. 15:19

H01_Budapest_uthalozatanak_jelenlegi_kerekparozhatosagapdf3.16 mb2023.06.28. 15:19

H02_Fovarosi_kezelesben_levo_kerekparutak_allapotapdf4.56 mb2023.06.28. 15:19

H03_Meglevo_forgalomcsillapitott_ovezetekpdf1.45 mb2023.06.28. 15:19

H04_Jelenlegi_autoforgalom_nagysagapdf2.15 mb2023.06.28. 15:19

H05_Jelenlegi_kerekparforgalom_meresi_adataipdf436.47 kb2023.06.28. 15:19

H06_Jelenlegi_kerekparforgalom_nagysagapdf2.23 mb2023.06.28. 15:19

H07_Telepulesszerkezeti_terv_tervezett_kerekparforgalmi_fohalozati_allapotapdf4.43 mb2023.06.28. 15:19

H08_Telepulesszerkezeti_terv_es_laksurusegpdf1.85 mb2023.06.28. 15:19

H09_Telepulesszerkezeti_terv_es_utazas_gyakorisagpdf2.27 mb2023.06.28. 15:19

H10_Kerekpar_erintettsegu_balesetekpdf1.46 mb2023.06.28. 15:19

H11_Az_uthasznalok_kerekparozassal_kapcsolatos_visszajelzeseipdf520.35 kb2023.06.28. 15:19

H12_Kerekparozasra_hato_foldrajzi_es_epitett_akadalyokpdf1.66 mb2023.06.28. 15:19

H13_Forgalomvonzo_letesitmenyek_pontterkepepdf3.36 mb2023.06.28. 15:19

H14_Teruletfejlesztesi_lehetosegekpdf4.32 mb2023.06.28. 15:19

H15_Az_elmeleti_maximum_fohalozatpdf4.84 mb2023.06.28. 15:20

H16_Az elmeleti_maximum_fohalozat_jelenlegi_letesitmenytipusaipdf4.54 mb2023.06.28. 15:20

H17_Tarsadalmi_egyeztetes_ahol_jo_kerekparoznipdf1.58 mb2023.06.28. 15:20

H18_Tarsadalmi_egyeztetes_ahol_nem_jo_kerekparoznipdf2.6 mb2023.06.28. 15:20

H19_Az_elmeleti_maximum_fohalozat_jelenlegi_szolgaltatasi_komfortszintjeipdf4.64 mb2023.06.28. 15:20

H20_Beavatkozas_szuksegessege_az_elmeleti_maximum_fohalozatonpdf4.92 mb2023.06.28. 15:20

F01_Becsult_kerekparforgalom_2030pdf4.43 mb2023.06.28. 15:21

F02_Egyeztetesi_javaslatok_onkormanyzatipdf5.21 mb2023.06.28. 15:21

F03_Egyeztetesi_javaslatok_civilpdf5.24 mb2023.06.28. 15:21

F04_A_kerekparforgalmi_fohalozat_es_a_telepulesszerkezeti_tervpdf5.28 mb2023.06.28. 15:21

F05_Alaphalozat_fejlesztesi_javaslatapdf1.71 mb2023.06.28. 15:21

F06_Kerekparsztrada_koncepciopdf5.02 mb2023.06.28. 15:21

F07_Minimalis_szolgaltatasi_komfortszint_celkituzespdf4.59 mb2023.06.28. 15:21

F08_Kombinalas_a_kozossegi_kozelekedessel_utazasi_lancokpdf4.94 mb2023.06.28. 15:21

F09_Legforgalmasabb_helykozi_megallok_kerekparozhatosagapdf1.7 mb2023.06.28. 15:21

F10_Kapcsolodas_az_agglomeracios_fohalozathozpdf4.51 mb2023.06.28. 15:22

F11_Rekreacios_utvonalak_es_vedett_teruletekpdf2.55 mb2023.06.28. 15:22

F12_Szukuletek_akadalyok_legyozesepdf4.79 mb2023.06.28. 15:22

F13_Bubi_fejlesztesi_javaslat_es_kerekparozasbarat_szolgaltatasok_helyzetepdf1.83 mb2023.06.28. 15:22

F14_Megosztott_mikromobilitas_fejlesztese_a_belso_varosreszbenpdf2.02 mb2023.06.28. 15:22

F15_Oktatasi_intezmenyek_elerhetosege_kerekparralpdf15.1 mb2023.06.28. 15:22

F16_Kerekparforgalom javasolt mérőpontjaipdf943.23 kb2023.06.28. 15:22

IN01_Budapest_kerekparforgalmi_fohalozatapdf5.04 mb2023.06.28. 15:33

IN02_Alaphalozatpdf19.85 mb2023.06.28. 15:33

IN03_Elvi_kialakitasok_a_fohalozat_celallapotabanpdf4.95 mb2023.06.28. 15:33

IN04_Kerekparsztrada_komfortot_szolgaltato_elvi_kialakitasokpdf4.87 mb2023.06.28. 15:33

IN05_Projekt_erintettsegekpdf5.04 mb2023.06.28. 15:33

IN06_Megoldatlan_szakaszokpdf5.3 mb2023.06.28. 15:33

IN07_KHT_es_KFHT_illeszkedesepdf5.03 mb2023.06.28. 15:33

IN08_Keruleti_alkozpontok_vonzaskorzeteipdf4.96 mb2023.06.28. 15:33

IN09_Fohalozati_hianyokpdf4.95 mb2023.06.28. 15:33

IN10_Halozati_hasznossag_vizsgalatapdf4.97 mb2023.06.28. 15:33

IN11_Koltseghatekonysagi_vizsgalatpdf3.33 mb2023.06.28. 15:33

IN12_Priorizalas_es_utemezespdf4.97 mb2023.06.28. 15:33

IN13_BMT_illeszkedespdf4.97 mb2023.06.28. 15:33

IN14_utiranyjelzes_jelenlegipdf5.47 mb2023.06.28. 15:33

IN15_Utiranyjelzes_koncepcioabrapdf4.95 mb2023.06.28. 15:33

IN16_Utiranyjelzesi_mintapdf4.44 mb2023.06.28. 15:33

IN17_Megvalositas_modjapdf4.97 mb2023.06.28. 15:33