Budai fonódó villamoshálózat Széll Kálmán téri ága

A projekt célja

A budai fonódó villamoshálózat megépítésével a városrészek „összefonásán” kívül számos további célkitűzés is megvalósult.

1. Az átszállások számának csökkentése

Az egységes hálózat egyik legfőbb előnye, hogy nagymértékben csökkent az átszállások száma, ezért gyorsabbá, kényelmesebbé, jobban tervezhetővé vált az utazás.

2. Akadálymentes közlekedés

A peronszintet minden megállóban a járműfejlesztési projektben beszerzett új, alacsony padlós CAF villamosokhoz igazították, hogy kerekesszékkel és babakocsival is könnyebb legyen utazni.
A látásukban korlátozottakat vakvezető sáv segíti a közlekedésben.

3. Vonzó közlekedési alternatíva

Az egész Budát átszelő fonódó villamoshálózat kiépítésével csökkent az utazási idő, a menetrend kiszámíthatóbbá, az utazás körülményei színvonalasabbá váltak.

4. Élhetőbb főváros – csökkentek a káros környezeti hatások

Az új villamoshálózat az autós közlekedés reális alternatíváját jelenti. A kötöttpályás járművek igénybevételével jelentősen csökkent a közúti forgalom zaj- és légszennyezése, valamint kevesebb a forgalmi torlódás.

Ütemezés

1. szakasz: 2015. januárig

 • a Vidra, a Frankel Leó és a Török utcában kezdődtek a munkálatok,
 • a Zsigmond téren elindult az útépítés,
 • a Kolosy tér–Nagyszombat utca közötti szakaszon elbontották a vágányokat és csatornáztak.

2. szakasz: 2015. március–december

 • 2015. március–június között lezárták a Nagykörút villamosvágányait,
 • a Széna téri csomópont kitérőit átépítették,
 • a Mechwart liget megállóhelyet átépítették,
 • a Margit körút Török utca–Margit híd, budai hídfője közötti vonalszakaszon komplex villamosvasúti infrastruktúrát építettek.

A munkálatok időzítése

A felújítás teljes területén párhuzamos munkavégzés történt:

 • a vágányépítések 2015. nyár végéig,
 • az út- és járdakialakítások 2015. év végéig,
 • a projekt 2015. év végéig lezárult.

Finanszírozás

A budai fonódó villamoshálózat Széll Kálmán téri ága a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ kiemelt közlekedésfejlesztési beruházásaként az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának segítségével nettó 7,8 milliárd forintból valósult meg, az összeg 90,4 százalékát az Európai Unió finanszírozta.

A projekt bemutatása

A budai fonódó villamoshálózat projekt

Projekt alapadatai:

 • Kedvezményezett: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • projekt címe: „A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása)”
 • befejezés dátuma: 2016. november 25.
 • projekt azonosító száma: KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016
 • támogatás összege: 9 200 269 411 Ft
 • támogatás mértéke: 90,4 %

VÁROSRÉSZEK ÖSSZEFONÓDÁSA

A budai fonódó villamoshálózat projekt a széttagolt budai villamosvonalak egységes hálózattá alakítását tűzte ki célul (erre utal a nevében szereplő ’fonódó’ jelző), hogy átszállás nélküli utazás valósuljon meg a budai városrészek között.

A koncepció a főváros korábbi közlekedési rendszerét eleveníti fel, ugyanis Budapest az 1970-es évekig rendelkezett összefüggő villamoshálózattal. Az elmúlt évek fejlesztései azonban a gyorsvasutakra és az azokat kiszolgáló buszjáratokra fókuszáltak, ezek pedig apránként felszámolták a hálózatot. Ennek következtében egy időben a budai városrészek közötti forgalmat jellemzően autóbuszok látták el, de a járatok kapacitása elmaradt az optimálistól. A HÉV gyors és viszonylag nagy kapacitású ugyan, de a városrész szélén haladva nem érinti azok belső részeit. A térségben a közúti forgalom enyhítésének egyetlen módja a közösségi közlekedés fejlesztése volt: a fonódó villamoshálózat tehát a leghatékonyabb megoldás.

A projektben a 17-es villamos vonala egyesül három budai járatéval, ezáltal hosszú, észak–déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre: Óbudáról a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé. Ennek megfelelően a beruházás két fő eleme:

 • a Széll Kálmán téri ág kialakítása
 • és a Bem rakparti ág kialakítása.

A főváros kötöttpályás közlekedési rendszerének megújulási koncepciójába szorosan illeszkedett a Széll Kálmán tér rekonstrukciója, amelyet a villamoshálózat felújításával párhuzamosan végeztek, beleértve a tér teljes vágányrendszerének átépítését is. Mindezzel új, modern építészeti arculatú, magas szolgáltatási színvonalú, sokkal jobban használható tér jött létre, mely erősíti a közösségi, a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés szerepét a térségben.

A fonódó villamos Széll Kálmán téri ága

A budai fonódó villamoshálózat Széll Kálmán téri ágának megépítése közvetlen összeköttetést teremt Buda északi és déli része között. Akadálymentes villamoshálózat épült ki, mellyel gyorsabb, jobban tervezhető és kevesebb átszállással megvalósítható az utazás.

Változások

VILLAMOSKÖZLEKEDÉS

61-es villamos

 • A megújult 61-es villamos dél felé a Török utca bal oldalán egyirányú sínpáron halad a Margit körút felé, míg északi irányban Óbudára a nagykörúti vonalról a Margit híd, budai hídfő megállója előtt elágazik, és a Frankel Leó úton keresztül éri el az óbudai vonalat.
 • A Bécsi út–Frankel Leó út vonalán korábban csak a 17-es villamos járt, de mivel az új 61-es villamos is erre közlekedik, sűrűbben követik egymást: csúcsidőben az óránkénti 6 szerelvény helyett 12 közlekedik mindkét irányba.
 • A megállókba akadálymentes peronok épültek, és új, alacsony padlós CAF villamosok is érkeztek a vonalra.
 • A 4-es és a 6-os villamosra közvetlen átszállási lehetőséget nyújt.

Átalakult a Széll Kálmán tér vágányhálózata is

 • A 4-es és a 6-os villamos végállomása a korábbi helyén maradt.
 • Az egykori 56-os villamos hurokvágányát elbontották, helyette gyalogosfelületeket létesítettek.
 • Kialakították a 60-as vonal (fogaskerekű) leendő végállomását.
 • Az Óbuda–Móricz Zsigmond körtér járat megállópárja a 18-as villamos korábbi végállomásának helyén épült ki, a peronokat áthelyezték: mindkét irányban a tér felőli oldalra kerültek.

A 17-es villamos felújítása

 • A vonal infrastruktúrája teljesen megújult a Margit híd és a Tímár utca között: korszerű pálya, felsővezeték és megállóhelyek épültek a Frankel Leó utca és a Bécsi út kockaköves szakaszain is.
 • A megállókban akadálymentes peronokat alakítottak ki, és új, alacsony padlós CAF villamosok is érkeztek a vonalra.
 • A fejlesztés kapcsolódik a III. kerület Óbudai Promenád fejlesztése című projektjéhez, amelyben a Bécsi út–Nagyszombat utca–Lajos utca–Kolosy tér által határolt terület újult meg.

Egyéb változások

 • A korábbi 61-es villamos számozása 56-osra változik.
 • A 18-as, a 19-es, a 41-es, az 56-os és az új 61-es villamosjárat sűrűbben jár.
 • Átszállás nélkül elérhető Észak-Budáról a BAH-csomópont is.

A köztereket érintő változások

 • A Margit körút Török utca–Margit híd közötti szakasza teljesen megújult.
 • Újjáépült a Frankel Leó utca, a Bécsi út és a Vidra utca.
 • Átépült a Germanus Gyula park, a Zsigmond tér, megújultak a zöldfelületek.
 • Nagyobb lett gyalogosfelületek aránya is, javult a gyalogosközlekedés biztonsága.
 • Új parkolóhelyek létesültek.
 • Jelentős parkosítás is történt.

Forgalmi változások

 • A Török utcán két sáv halad egyenesen a Margit körút felé, a szélső sávból jobbra, a Margit utca és a Rómer Flóris utca felé lehet kanyarodni.
 • A Vidra utcában a parkolás megszűnt, de nem korlátozták az áthaladást ezen a szakaszon.
 • Megváltozott az Üstökös utcai kereszteződés forgalmi rendje: a Batthyány tér felől érkezők balra is kanyarodhatnak.
 • Az Árpád fejedelem útja–Komjádi Béla utca csomópontban szintén kanyarodhatnak balra a déli irányból érkezők.

Közbeszerzések

Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek megszerzése, tervezői művezetés, projektdokumentációk elkészítése, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó városépítészeti és építészeti tervpályázat lefolytatása

Ajánlati felhívásPDF Formátumban (0,2 MB)

Ajánlati felhívás helyesbítésePDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelemPDF Formátumban (1,3 MB)

SzerződésPDF Formátumban (2,0 MB)

Mérnök beszerzése a Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek előkészítéséhez és megvalósításához

Ajánlati felhívásPDF Formátumban (0,2 MB)

Ajánlati felhívás módosításaPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelemPDF Formátumban (0,2 MB)

ÖsszegezésPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem – válaszPDF Formátumban (0,1 MB)

SzerződésPDF Formátumban (2,4 MB)

Budai fonódó villamos hálózat megvalósításához kapcsolódó erőátviteli kábelek kiépítése az Óbudai Promenád fejlesztési területén

SzerződésPDF Formátumban (28 MB)

ÖsszegezésPDF Formátumban (0,5 MB)

Ajánlattételi felhívásPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelemPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszPDF Formátumban (0,1 MB)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásárólPDF Formátumban (0,9 MB)

A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág kivitelezése (Budai észak-déli villamoskapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015), Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág kivitelezése (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016)vállalkozási szerződés keretén belül.

Ajánlati felhívásPDF Formátumban (0,3 MB)

Ajánlati felhívás helyesbítésePDF Formátumban (0,1 MB)

Ajánlati felhívás módosításaPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem IPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem I – válaszPDF Formátumban (0,1 MB)

Ajánlati felhívás módosítása II.PDF Formátumban (0,1 MB)

Írásbeli összegezésPDF Formátumban (0,4 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem IIPDF Formátumban (0,6 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem II – válaszPDF Formátumban (0,4 MB)

Jogorvoslati kérelemPDF Formátumban (2,2 MB)

Végzés a szerződéskötés engedélyezésérőlPDF Formátumban (0,1 MB)

HatározatPDF Formátumban (0,2 MB)

Vállalkozási szerződés I. részPDF Formátumban (4,4 MB)

Vállalkozási szerződés I. rész módosításaPDF Formátumban (0,3 MB)

Vállalkozási szerződés II. részPDF Formátumban (4,3 MB)

Vállalkozási szerződés II. rész módosításaPDF Formátumban (0,3 MB)

A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág projekt Széll Kálmán térre eső részének kivitelezési munkái és kiegészítő tervezésük

Ajánlati felhívásPDF Formátumban (0,3 MB)

ÖsszegezésPDF Formátumban (0,3 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem I.PDF Formátumban (2,5 MB)

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre I.PDF Formátumban (0,3 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem II.PDF Formátumban (2,4 MB)

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre II.PDF Formátumban (0,1 MB)

Jogorvoslati kérelemPDF Formátumban (0,4 MB)

Kérelem szerződéskötés engedélyezésérePDF Formátumban (0,2 MB)

Jogorvoslati kérelem II.PDF Formátumban (5,2 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem III.PDF Formátumban (0,3 MB)

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre III.PDF Formátumban (0,1 MB)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozataPDF Formátumban (0,4 MB)

Összegezés II.PDF Formátumban (3,3 MB)

Jogorvoslati kérelem III.PDF Formátumban (0,1 MB)

Szerződéskötés Közbeszerzési Döntőbizottság általi engedélyezésePDF Formátumban (0,1 MB)

Jogorvoslati eljárást lezáró határozatPDF Formátumban (0,3 MB)

SzerződésPDF Formátumban (4,0 MB)

Elérhetőségek

Budapesti Közlekedési Központ

Budapest 1075, Rumbach Sebestyén utca 19–21.

BKK Ügyfélszolgálat

 • Személyes ügyfélfogadás: Rumbach Sebestyén u. 19–21.; Deák Ferenc tér, aluljáró; Keleti pályaudvar M, aluljáró; Kelenföld vasútállomás M, aluljáró; Móricz Zsigmond körtér; Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A és 2B terminál
 • Levelezési cím: 1241 Budapest, Pf. 200
 • Telefonszám (Call Center): +36 1 3 255 255
 • E-mail: [email protected]