Budai fonódó villamoshálózat Széll Kálmán téri ága

A projekt célja

A budai fonódó villamoshálózat megépítésével a városrészek „összefonásán” kívül számos további célkitűzés is megvalósul.

Átszállások számának csökkentése

Az egységes hálózat egyik legfőbb előnye, hogy nagymértékben csökken az átszállások száma, ezért gyorsabbá, kényelmesebbé, jobban tervezhetővé válik az utazás.

Akadálymentes közlekedés

A peronszintet minden megállóban a járműfejlesztési projektben beszerzett új, alacsonypadlós CAF villamosokhoz igazítjuk, hogy a jövőben kerekes székkel és babakocsival is sokkal könnyebb legyen az utazás.
A látásukban korlátozottakat vakvezető sáv segíti majd a közlekedésben.

Vonzó közlekedési alternatíva

Az egész Budát átszelő fonódó villamoshálózat kiépítésével az utasok száma tovább növekedhet a csökkenő utazási idő, a menetrend kiszámíthatóbbá válása és a színvonalas utazási feltételek eredményeként.

Élhetőbb főváros – a káros környezeti hatások csökkentése

Az új villamoshálózat az autós közlekedés reális alternatíváját jelentheti. A kötöttpályás járművek igénybevételével jelentősen csökken a közúti forgalomból származó zaj- és légszennyezés mértéke, valamint a forgalmi dugók száma.

Ütemezés

1. szakasz: 2015. januárig

 • a Vidra, a Frankel Leó és a Török utcában kezdődnek meg a munkálatok,
 • a Zsigmond téren indul el az útépítés,
 • a Kolosy tér–Nagyszombat utca közötti szakaszon a vágányok elbontása és egyúttal a csatornázás is megtörténik.

2. szakasz: 2015. március–december

 • 2015. március–június között a Nagykörút villamosvágányainak lezárása,
 • a Széna téri csomópont kitérőinek átépítése,
 • a Mechwart liget megállóhely átépítése,
 • a Margit körút Török utca–Margit híd, budai hídfője közötti vonalszakasz komplex villamosvasúti infrastruktúrájának megépítése.

A munkálatok időzítése

A felújítás teljes területén párhuzamos munkavégzés zajlik

 • a vágányépítések 2015. nyár végéig,
 • az út- és járdaépítések 2015. év végéig,
 • a projekt 2015. év végéig lezárul.

Finanszírozás

A budai fonódó villamosközlekedés Széll Kálmán téri ágának megvalósítása a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ kiemelt közlekedésfejlesztési beruházásaként az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának segítségével nettó 7,8 milliárd forintból valósul meg, az összeg 90,4 százalékát az Európai Unió finanszírozza.

A projekt bemutatása

A budai fonódó villamoshálózat projekt

VÁROSRÉSZEK ÖSSZEFONÓDÁSA

A budai fonódó villamoshálózat projekt a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak egységes hálózattá alakítását tűzte ki célul (erre utal a nevében szereplő fonódó jelző), hogy átszállás nélküli utazás valósuljon meg a budai városrészek között.

A koncepció a főváros korábbi közlekedési rendszerét eleveníti fel, ugyanis Budapest az 1970-es évekig rendelkezett összefüggő villamoshálózattal. Az elmúlt évek fejlesztései azonban a gyorsvasutakra és az azokat kiszolgáló buszjáratokra fókuszáltak, ez pedig a hálózatot apránként felszámolta. Ennek következtében a budai városrészek közötti forgalmat ma jellemzően autóbuszok látják el, de a járatok kapacitása elmarad az optimálistól. A HÉV ugyan gyors és viszonylag nagy kapacitású, de a városrész szélén haladva nem érinti azok belső részeit. A térségben a közúti forgalom enyhítésének egyetlen módja a közösségi közlekedés fejlesztése: a fonódó villamoshálózat tehát a leghatékonyabb megoldás a jelenlegi közlekedési helyzetben.

A projektben a 17-es villamos vonala egyesül három budai járatéval, ezáltal hosszú, észak–déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre: Óbudáról a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé. Ennek megfelelően a beruházás két fő elemből áll:

 • a Széll Kálmán téri ág kialakítása
 • és a Bem rakparti ág kialakítása

A főváros kötöttpályás közlekedési rendszerének megújulási koncepciójába szorosan illeszkedik a Széll Kálmán tér rekonstrukciója, amelyet a villamoshálózat felújításával párhuzamosan végeznek, beleértve a tér teljes vágányrendszerének átépítését is. Mindezzel új, modern építészeti arculatú, magas szolgáltatási színvonalú, a mainál sokkal jobban használható tér jön létre, mely erősíti a közösségi, a gyalogos- és a kerékpáros közlekedés szerepét a térségben.

A fonódó villamos széll kálmán téri ága

A budai fonódó hálózat Széll Kálmán téri ágának megépítése közvetlen összeköttetést teremt Buda északi és déli része között. Akadálymentes villamoshálózat épül ki, mely gyorsabb, jobban tervezhető és kevesebb átszállással megvalósítható utazást tesz lehetővé.

Változások

VILLAMOSKÖZLEKEDÉS

61-es villamos

 • A megújult 61-es villamos dél felé a Török utca bal oldalán egyirányú sínpáron halad majd a Margit körút felé, míg északi irányban Óbudára a nagykörúti vonalról a Margit híd, budai hídfő megállója előtt ágazik el, és a Frankel Leó úton keresztül éri el az óbudai vonalat.
 • A Bécsi út–Frankel Leó út vonalán eddig csak a 17-es villamos járt, de mivel az új 61-es villamos is erre közlekedik, csökken a követési idő: csúcsidőben a jelenlegi óránkénti 6 szerelvény helyett 12 közlekedik majd mindkét irányba.
 • A megállókba akadálymentes peronok épülnek, és új, alacsonypadlós CAF villamosok is érkeznek a vonalra.
 • A 4-es és a 6-os villamosra közvetlen átszállási lehetőséget nyújt.

Átalakul a Széll Kálmán tér vágányhálózata is

 • A 4-es és a 6-os villamos végállomása a jelenlegi helyén marad.
 • Az egykori 56-os villamos hurokvágányát elbontjuk, helyette gyalogosfelületeket létesítünk.
 • Kialakítjuk a 60-as vonal (fogaskerekű) leendő végállomását.
 • A leendő Óbuda–Móricz Zsigmond körtér járat megállópárja a 18-as villamos jelenlegi végállomásának helyén épül ki, a peronokat azonban áthelyezzük: mindkét irányban a tér felőli oldalra kerülnek.

A 17-es villamos felújítása

 • A vonal infrastruktúrája teljesen megújul a Margit híd és a Tímár utca között: korszerű pályát, felsővezetéket és megállóhelyeket építünk ki a Frankel Leó utca és Bécsi út kockaköves szakaszain is.
 • A megállókba akadálymentes peronok épülnek, és új, alacsonypadlós CAF villamosok is érkeznek a vonalra.
 • A fejlesztés kapcsolódik a III. kerület Óbudai Promenád fejlesztése című projektjéhez, mely beruházásban a Bécsi út–Nagyszombat utca–Lajos utca–Kolosy tér által határolt terület újul meg.

Egyéb változások

 • A jelenlegi 61-es villamos számozása 56-osra változik.
 • A 18-as, a 19-es, a 41-es, az 56-os és az új 61-es villamosjárat sűrűbben jár majd.
 • Átszállás nélkül elérhető lesz Észak-Budáról a BAH-csomópont is.

Közterületeket érintő változások

 • A Margit körút Török utca–Margit híd közötti szakasza teljesen megújul.
 • Újjáépül a Frankel Leó utca, a Bécsi út és a Vidra utca.
 • Átépül a Germanus Gyula park, a Zsigmond tér, a zöldfelületek is megújulnak.
 • A gyalogosok által használható területek aránya növekszik, javul a gyalogosközlekedés biztonsága
 • Új parkolóhelyek létesülnek.
 • Jelentős parkosítás is történik.

Forgalmi változások

 • A Török utcán két sáv halad egyenesen a Margit körút felé, a szélső sávból jobbra, a Margit utca és a Rómer Flóris utca felé lehet majd kanyarodni.
 • A Vidra utcában a parkolás megszűnik, de az áthaladást nem korlátozzuk ezen a szakaszon.
 • Megváltozik az Üstökös utcai kereszteződés forgalmi rendje: a Batthyány tér felől érkezők balra is kanyarodhatnak.
 • Az Árpád fejedelem útja–Komjádi Béla csomópontban szintén biztosítjuk a balra kanyarodási lehetőséget a déli irányból érkezőknek.

Közbeszerzések

Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek megvalósításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyek megszerzése, tervezői művezetés, projektdokumentációk elkészítése, valamint a Széll Kálmán tér rekonstrukciójához kapcsolódó városépítészeti és építészeti tervpályázat lefolytatása

Ajánlati felhívásPDF Formátumban (0,2 MB)

Ajánlati felhívás helyesbítésePDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelemPDF Formátumban (1,3 MB)

SzerződésPDF Formátumban (2,0 MB)

Mérnök beszerzése a Széll Kálmán tér rekonstrukciója és a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése című projektek előkészítéséhez és megvalósításához

Ajánlati felhívásPDF Formátumban (0,2 MB)

Ajánlati felhívás módosításaPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelemPDF Formátumban (0,2 MB)

ÖsszegezésPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem – válaszPDF Formátumban (0,1 MB)

SzerződésPDF Formátumban (2,4 MB)

Budai fonódó villamos hálózat megvalósításához kapcsolódó erőátviteli kábelek kiépítése az Óbudai Promenád fejlesztési területén

SzerződésPDF Formátumban (28 MB)

ÖsszegezésPDF Formátumban (0,5 MB)

Ajánlattételi felhívásPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelemPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelemre adott válaszPDF Formátumban (0,1 MB)

Tájékoztató a hirdetmény visszavonásárólPDF Formátumban (0,9 MB)

A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Bem rakparti ág kivitelezése (Budai észak-déli villamoskapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015), Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág kivitelezése (Budai észak-déli villamos kapcsolat kialakítása) (KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016)vállalkozási szerződés keretén belül.

Ajánlati felhívásPDF Formátumban (0,3 MB)

Ajánlati felhívás helyesbítésePDF Formátumban (0,1 MB)

Ajánlati felhívás módosításaPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem IPDF Formátumban (0,1 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem I – válaszPDF Formátumban (0,1 MB)

Ajánlati felhívás módosítása II.PDF Formátumban (0,1 MB)

Írásbeli összegezésPDF Formátumban (0,4 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem IIPDF Formátumban (0,6 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem II – válaszPDF Formátumban (0,4 MB)

Jogorvoslati kérelemPDF Formátumban (2,2 MB)

Végzés a szerződéskötés engedélyezésérőlPDF Formátumban (0,1 MB)

HatározatPDF Formátumban (0,2 MB)

Vállalkozási szerződés I. részPDF Formátumban (4,4 MB)

Vállalkozási szerződés I. rész módosításaPDF Formátumban (0,3 MB)

Vállalkozási szerződés II. részPDF Formátumban (4,3 MB)

Vállalkozási szerződés II. rész módosításaPDF Formátumban (0,3 MB)

A Széll Kálmán tér fejlesztése projekt, valamint a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése, Széll Kálmán téri ág projekt Széll Kálmán térre eső részének kivitelezési munkái és kiegészítő tervezésük

Ajánlati felhívásPDF Formátumban (0,3 MB)

ÖsszegezésPDF Formátumban (0,3 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem I.PDF Formátumban (2,5 MB)

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre I.PDF Formátumban (0,3 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem II.PDF Formátumban (2,4 MB)

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre II.PDF Formátumban (0,1 MB)

Jogorvoslati kérelemPDF Formátumban (0,4 MB)

Kérelem szerződéskötés engedélyezésérePDF Formátumban (0,2 MB)

Jogorvoslati kérelem II.PDF Formátumban (5,2 MB)

Előzetes vitarendezési kérelem III.PDF Formátumban (0,3 MB)

Válasz előzetes vitarendezési kérelemre III.PDF Formátumban (0,1 MB)

Közbeszerzési Döntőbizottság határozataPDF Formátumban (0,4 MB)

Összegezés II.PDF Formátumban (3,3 MB)

Jogorvoslati kérelem III.PDF Formátumban (0,1 MB)

Szerződéskötés Közbeszerzési Döntőbizottság általi engedélyezésePDF Formátumban (0,1 MB)

Jogorvoslati eljárást lezáró határozatPDF Formátumban (0,3 MB)

SzerződésPDF Formátumban (4,0 MB)

Elérhetőségek

Budapesti Közlekedési Központ

Budapest 1075, Rumbach Sebestyén utca 19–21.

BKK Ügyfélszolgálat

 • Személyes ügyfélfogadás: Rumbach Sebestyén u. 19–21.; Deák Ferenc tér, aluljáró; Keleti pályaudvar M, aluljáró; Kelenföld vasútállomás M, aluljáró; Móricz Zsigmond körtér; Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2A és 2B terminál
 • Levelezési cím: 1241 Budapest, Pf. 200
 • Telefonszám (Call Center): +36 1 3 255 255
 • E-mail: [email protected]