Elkészült Buda legjelentősebb kötöttpályás közlekedésfejlesztési beruházása, a budai fonódó villamoshálózat

A tervezett határidő betartásával 2015. december 23-án (szerdán) lezárul a budai fonódó villamoshálózat műszaki átadás-átvétele, így 2016. január 16-án megindulhat a fonódó villamosok forgalma. Jelenleg a vonalak rendeltetésszerű használatát nem akadályozó hiányosságok pótlása, valamint az új vonalakon közlekedő villamosok járművezetőinek oktatása zajlik. A budai fonódó Széll Kálmán tér felújításával összehangolt, 2014 őszétől mostanáig tartó kiépítése az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb budai kötöttpályás közlekedésfejlesztési beruházása. Eredményeként a budai villamosvonalak újra egységes hálózatot alkotnak, és új, átszállásmentes kapcsolatok jönnek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A megújult vonalakon vadonatúj, akadálymentes CAF villamosok is közlekednek majd. A budai fonódó az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának segítségével európai uniós és hazai forrásból épült meg 15,9 milliárd forintból.

A tervezett, egyúttal az uniós projektben előírt határidő betartásával, 2015. december 23-án (szerdán) a budai fonódó villamoshálózat műszaki átadás-átvételével lezárul az elmúlt évtizedek egyik legjelentősebb budai kötöttpályás közlekedésfejlesztési beruházása. A vonalak rendeltetésszerű használatát már nem akadályozó hiányosságok pótlása és hibák javítása még folyamatban van – kisebb út- és járdaépítési munkák befejezése, végleges forgalomtechnikai rend kialakítása, a peronok utasforgalomra való felkészítése, padok, szemetesek kihelyezése –, de ez nem akadályozza meg, hogy a villamosok folyamatosan közlekedhessenek az új vonalakon. Az utasforgalom 2016. január 16-án indulhat majd meg a fonódó hálózaton, az ott közlekedő villamosok járművezetőinek oktatását, valamint a vonalak utasok nélküli tesztjét követően.

A budai fonódó villamoshálózat kiépítésének köszönhetően január 16-ától a budai villamosvonalak több évtized után újra egységes hálózatot alkotnak, és új, átszállásmentes kapcsolatok jönnek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A 2014 őszén elkezdődött építkezés során a korábbi 17-es villamosvonalat egyesítették a 19-es, a 41-es és a 61-es vonalakkal, így észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre. Óbudáról átszállásmentes, kötöttpályás kapcsolat épül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé.

A budai fonódó projekt keretében nem csak a villamosvonalak összekötése történt meg, de a meglévő Frankel Leó utcai és Bécsi úti villamosvonal komplex felújítása is a Margit hídtól egészen a Tímár utcáig. A rekonstrukció eredményeként ezen a szakaszon korszerűsödött a vonal áramellátása, a villamospálya teljesen átépült, a Bécsi út és a Frankel Leó út is új útburkolatot és járdaburkolatot kapott, továbbá felújították az itt húzódó közműveket is. A villamosvonal felújítása érintette a környező tereket és zöldfelületeket is. A közúti csomópontok átalakításával az eddig kettéosztott Zsigmond térből egy új, könnyebben átjárható, nagyméretű park jött létre. Városképi elemekkel is gazdagodik a fejlesztési terület, a környéken utcabútorokat és növényeket telepítettek.

Új villamospálya épült a 17-es villamos korábbi Margit hídi, illetve a 19-es és a 41-es vonal Batthyány téri végállomása között egy közbenső megállóval a Bem téren. A Margit híd alatt – ahol jelentős a közúti forgalom – a vágányok egy rövid szakaszon egymásba fonódnak. Így csak egy közúti sávot foglalnak el, ráadásul mozgóalkatrészes váltókat sem kellett beépíteni. A váltakozó irányú villamosforgalmat vasúti jelző és közúti jelzőlámpa szabályozza. Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a villamospálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé. A villamosvonal a Margit híd és a Batthyány tér között, a kerékpárút és a meglévő fasor mellett a HÉV-alagút födémjén halad. Az alagút szerkezetét megerősítették és szigetelték, hogy biztonsággal viselje a megnövekedő terhelést.

A villamosvonalak összekötésével kialakított új forgalmi rendről 2015 őszén társadalmi egyeztetés zajlott. Ezek tapasztalatai és a javaslatok alapján a villamoshálózati változásokhoz kapcsolódóan a BKK úgy alakítja át a III. kerületi buszjáratok rendszerét is, hogy azokkal az új villamosvonalak minél kényelmesebben és gyorsabban legyenek elérhetőek. A változó villamos- és buszközlekedést a BKK külön közleményében hamarosan részletesen ismerteti. A megújult vonalakon vadonatúj, akadálymentes CAF villamosok is közlekednek majd. A fonódó uniós projektekttől külön megvalósuló beruházás a Clark Ádám téri villamos-alagút kiszélesítése, felújítása nettó 884 milliió forintért, saját forrásból annak érdekében, hogy az az új villamosok közlekedésére alkalmas legyen. Ennek befejezése 2016 márciusában várható, addig a Lánchídtól északra, illetve délre állnak meg az arra közlekedő villamosok.

A BKK kéri az autósokat, hogy az új villamosvonalak környékén fokozottan figyeljenek az új közlekedési rendre, illetve a gyalogos forgalomra.

A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0016 azonosítószámú „A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése Széll Kálmán téri ág” és a KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0015 azonosítószámú „A Budai fonódó villamosközlekedés megteremtése Bem rakparti ág” mint a Fővárosi Önkormányzat és a Budapesti Közlekedési Központ kiemelt közlekedésfejlesztési beruházásai az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Programjának segítségével európai uniós és hazai forrásból 90,40 százalékos (Széll Kálmán téri ág), illetve 68,30 százalékos (Bem rakparti ág) uniós támogatási ráta mellett valósulnak meg. A budai fonódó összköltsége: 15,9 milliárd Ft, a Széll Kálmán téri ág költsége közel 10,8 milliárd Ft, a Bem rakparti ág költsége pedig 5,1 milliárd Ft.

A BUDAI FONÓDÓ VILLAMOSHÁLÓZAT KIÉPÍTÉSE SZÁMOKBAN
Széll Kálmán téri ág Bem rakparti ág Összesen
Lefektetett sínek hossza 10.700 m 4280 m 14.980 m
Akadálymentes vagy akadálymentesített peronok száma 17 db 5 db 22 db
Cserélt vagy újonnan húzott felsővezeték hossza 10.160 m 2350 m 12.510 m
Áramellátási kábelek hossza 39.180 m 8.708 m 47.888 m
Tartóoszlopok száma 205 db 47 db 252 db
Újonnan épített betonfelület 10.500 m3 7000 m3 17.500 m3
Újonnan elhelyezett térkőburkolat 7000 m2 13.600 m2 20.600 m2
Kiépített vágánykapcsolatok száma 9 db kitérő 3 db átszelés 2 db kitérő 2 db átszelés 11 db kitérő 5 db átszelés
Jelző- és váltóberendezések száma 9 db váltófűtés 3 db hidraulikus váltóállítás 2 db váltófűtés 11 db váltófűtés 3 db hidraulikus váltóállítás
Forgalomtechnikai beavatkozás 10 csomópontban 3 csomópontban 13 csomópontban
Újonnan ültetett növények, telepített zöldfelületek 20 db fa 260 m2 cserje 1628 m2 62 dbfa 1583 m2 cserje 1142 m2 82 darab fa 1843 m2 cserje 2770 m2
Új pad 17 db 51 db 68 db
Új szemetes 90 db 25 db 115 db
Budapest, 2015. december 23. Budapesti Közlekedési Központ