A nemzetközi példákat követi és a turisztikai színvonalat emeli a budapesti városnéző buszok új szabályozása

A budapesti városnéző buszos szolgáltatást egyszereplőssé tevő koncessziós pályázat kapcsán a Fővárosi Közgyűlés augusztus 31-i ülésén, valamint a sajtóban is felmerült kétségek alaptalanok. A nemzetközi gyakorlatnak is megfelelő, megváltozó szabályozás nyomán egyszereplőssé váló modell alapján a fővároshoz méltó, a jelenleginél lényegesen magasabb színvonalú, gazdaságilag is megtérülő, ráadásul a versenyjogba sem ütköző turisztikai szolgáltatás jön majd létre, és ebből a budapestiek és a turisták is profitálnak. A hamarosan életbe lépő új városnéző buszos szabályozás nemzetközi példákat követ: Budapesthez hasonlóan a kontinens számos fővárosában – mások mellett Madridban, Brüsszelben, Amszterdamban – döntöttek a városnéző buszos szolgáltatás központosítása mellett, elsősorban a korábbi rendszer átláthatatlansága, az ebből fakadó visszaélések és utaspanaszok miatt. A helyi hatóságok úgy találták: valójában nem teremt versenyhelyzetet a több szolgáltató, hiszen a turistalátványosságok száma mindenütt véges, így nagyjából mindegyiküknél ugyanazon az útvonalon, hasonló árakért utazhattak a turisták. A jelenlegi budapesti városnéző buszos szolgáltatás színvonala alacsony, az elavult, környezetszennyező járművek felesleges többletkapacitással rontják a város reputációját. Az indokolatlan túlkínálat és az árverseny miatt, továbbá a nyilvános adatok alapján látható, hogy a piac évente közel 3-400 millió forintos veszteséggel működik. A Fővárosi Közgyűlés a méltatlan viszonyokra való tekintettel döntött a koncessziós pályázat nyílt eljárásban történő kiírásáról. Az egyszereplős modell előnye a városnéző buszos szolgáltatás jó minőségének biztosításában, annak egyenletességében rejlik, amely a turisztika területén kiemelt fontosságú. A jelenlegi túlkínálattal szemben a kevesebb jármű csak javítja majd a kihasználtsági arányt, miközben magasabb szintű szolgáltatás indulhat el Budapesten; ráadásul csökken a buszok által okozott környezetterhelés és a városban közlekedőknek olykor bosszúságot okozó közterület-foglalás is. Azaz a turisták jobb minőségű „Budapest-élményt” kapnak majd a pénzükért. A kapacitások csökkentésével növelhető a szolgáltatás megtérülése, amely egyúttal megalapozza a szolgáltatási szint emelését, ezzel pedig a piac jövőbeni fenntartható növekedését. Ugyancsak fontos: a koncessziós díj lehetővé teszi, hogy a piaci tevékenységből a Fővárosi Önkormányzat hosszú távon, előre kiszámítható módon részesül.

Nemzetközi példák

Brüsszel városnéző szolgáltatásait a közlekedési minisztérium, a helyi közösségi közlekedési vállalat, illetve a turisztikai ágazatot irányító szervezet együttműködésében kialakított szabályozás szerint hozták létre. A rendelkezés indoka elsősorban a szabályozatlan városnéző szolgáltatás szabályos keretek közé foglalása és a beérkezett panaszok voltak. Bár a városnéző szolgáltatás a „helyi BKV” feladata, azt azonban köteles kiszervezni az Open Tours nevezetű cégnek. Madridban a fővárosi közösségi közlekedési vállalat (EMT) és a fővárosi önkormányzat 2011-ben közbeszerzés útján választotta ki a főváros kizárólagos Hop on, Hop off szolgáltatóját, amelyet a legnagyobb spanyol turisztikai vállalat (Juliá Group) és egy busztársaság (Alsa) konzorciuma alkot. Amszterdamban a madridi modellhez hasonlóan közbeszerzés útján választották ki a kizárólagos Hop on, Hop off szolgáltatót. A holland fővárosban egy, a City Sightseeing franchise-hálózatához tartozó helyi vállalat biztosítja a városnéző buszos szolgáltatást.

Nem ütközik versenyjogba

A BKK a fentiek mellett fontosnak tartja leszögezni: a sajtóban sokat emlegetett levelében a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ugyan felidézi korábbi, 2008-as vizsgálatának eredményét, azonban nem állítja, hogy a jelenlegi kiírás versenyjogba ütközne. A GVH legutóbbi vizsgálata óta ugyanis megváltozott a jogszabályi környezet: a városnéző buszok üzemeltetését kizárólagos önkormányzati tevékenységnek minősítette a jogalkotó, ami kizárólag koncesszió keretében adható át. A GVH július közepi levelére – amelyben a hivatal javaslatot tett bizonyos versenyjogi körülmények megvizsgálására a modell kapcsán– a BKK megnyugtató választ adott. A jelenlegi törvényi előírásoknak megfelelően kialakított  modell korántsem versenyt korlátozó, sőt, éppen a versenyt leginkább biztosító az a jogi megoldás, amely során nyílt, a piaci szereplők által sem versenykorlátozónak ítélt feltételek mellett kialakított koncessziós beszerzési eljárás mentén választják ki a jövőbeni városnéző buszos szolgáltatót. A koncessziós eljárást a Fővárosi Közgyűlés nemcsak a szabályozatlan piac által okozott káros hatásokat, a szolgáltatások színvonala jelentős javításának szükségességét, a környezetvédelmi szempontok érvényre juttatását, a turisták és a fővárosban utazók érdekeit, de a megfelelő verseny biztosításának szükségességét is figyelembe véve írta ki. A GVH július közepi levelét teljes egészében itt, a BKK válaszát pedig itt olvashatja el.