Ütemezés

A Fővárosi Önkormányzat – Magyarország Kormányának támogatásával – a Budapesti Közlekedési Központtal felújítja a Széchenyi lánchidat. A projekt részeként 2020. augusztus 11-én megjelent annak a közbeszerzési eljárásnak az ajánlati felhívása, amelyik lehetővé teszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány közös finanszírozásával megvalósuljon Magyarország szimbólumának felújítása.

 

A kivitelezési közbeszerzési eljárás részvételi felhívása 2020. augusztus 11-én jelent meg. Az eredményes közbeszerzési eljárás nyertesének A-Híd Zrt.-t választották. A vállalkozási szerződést 2021. február 2. napján megkötötték, és 2021. március 17. napján részmunkaterület átadták az A-Híd Zrt. számára, mely a híd gyalogos járdáit és a hídfők környezetét foglalja magában. A gyalogos járdákat ezen a napon a vállalkozó lezárta a kivitelezési munkálatok előkészítése miatt. 2021. április 16-án a teljes munkaterület átadásra került, Ezzel egy időben a pesti gyalogos-aluljáró is lezárásra került. 2021. június 16-án a híd lezárásra került a forgalom elől, amely 18 hónapig tart, továbbá a budai gyalogos-kerékpáros aluljáró is lezárásra került. A gyalogos-kerékpáros forgalmat a hídon és az aluljárókon a munkálatok befejezéséig korlátozzák.

 

Lánchíd

 

Előzmények

A felújítás tervezését a FŐMTERV – MSc – CéH tervezői konzorcium végezte, a 2013. december 17-én kötött, majd 2014. november 7-én módosított szerződés alapján. A tervezési munka tanulmánytervek készítésével indult, amelyekben megvizsgálták a Lánchíd, a Várhegy-alagút és környezetük forgalombiztonsági és közlekedésfejlesztési lehetőségeit, a híd és az alagút műtárgyainak szerkezeti állapotából és kialakításából adódó kötöttségeket és fejlesztési lehetőségeket. A tanulmánytervek alapján elkészültek a híd és az alagút együttes engedélyezési tervei, amelyekre az illetékes építésügyi hatóság 2016. március 8-án kiadta az építési engedélyt. A kiviteli terveket a hatóság 2017. február 23-án hagyta jóvá. A kivitelezéshez szükséges lebonyolítói és műszaki ellenőri szolgáltatások elvégzésére 2017. október 26-án a Budapest Közút Zrt.-vel kötöttek szerződést. 

A 2018. február 21-ei Fővárosi Közgyűlés ütemekre bontotta a projekt megvalósítását: az első ütemben a Lánchíd és a Széchenyi tér alatti villamos-közúti aluljáró felújítására biztosított fedezetet, a második ütembe sorolta a Várhegy-alagút és a Clark Ádám tér felújítását. A kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatására 2018. március 5-én szerződést kötöttek a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel.

A 2018. június 13-ai közgyűlés felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy kezdeményezzen és folytasson tárgyalást a Kormánnyal többletforrások igénylésére abból a célból, hogy a szétválasztott projektrészeket egyidőben valósíthassák meg. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint az egyidejű megvalósítás megkapta a kormányzati támogatást. A kormányhatározat 2020-ra legfeljebb 7 milliárd forint elkülönítését indítványozta, amit a Magyarország Kormánya és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti támogatási szerződés rögzít. A kormányhatározat a támogatás feltételéül szabta a Lánchíd járdáinak kiszélesítését, a közúti forgalom korlátozását pedig 18 hónapban maximálta. A 2018. szeptember 26-ai Fővárosi Közgyűlés elfogadta a kormányhatározatban rögzített előírásokat: a járdaszélesítési, az ütemezési-tervezési és az engedélyezési feladatok elvégzésével kiegészítve tehát a Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a Várhegy-alagút felújításának lebonyolítását egyetlen közbeszerzési eljárásként. A közgyűlés a támogatási szerződés aláírásával a rendelkezésre álló fedezet biztosításáig feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását engedélyezte a Budapesti Közlekedési Központnak. Az együttes felújítás ajánlati felhívása 2018. október 9-én jelent meg, amelynek alapján a közbeszerzési eljárás elindulhatott.

A Kormány 2019. április 30-ai határozatával módosította korábbi döntését, amelynek értelmében a járdaszélesítés nem része a Lánchíd kivitelezésének, és a kapcsolódó támogatás ezzel összhangban 6 milliárd forintra módosul. 2019. május 3-án a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a főpolgármester együttes nyilatkozatot adott ki, amely szerint a Lánchíd járdaszélesítéséről szóló 1248/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban szereplő 1 milliárd forintot a szélesítés visszavonásával egyidejűleg a Kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest–Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják.

Tekintettel a műszaki tartalom módosulására, a korábban kiírt közbeszerzési eljárás visszavonása és az eljárás újraindítása vált szükségessé. Az eljárás visszavonása 2019. május 10-én megtörtént. Mindezzel párhuzamosan elkezdődött a közbeszerzési eljárás módosított műszaki tartalomnak megfelelő előkészítése.

Az új eljárás 2019. július 16. napján indult, amelyre 2019. szeptember 23-ára érkeztek be az ajánlatok. Mindkét eljárási részre (I.rész: Széchenyi lánchíd és Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújítása, II. rész: Várhegy-alagút felújítása) 4-4 ajánlat érkezett, mindegyikük meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. Az eljárást 2020. január 21-én fedezethiány miatt eredménytelenül lezárták.

Ezt követően a Budapesti Közlekedési Központ Igazgatósága 2020. július 24-i ülésén jóváhagyta a Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezési munkáira kiírt feltételes közbeszerzési eljárás elindítását. A kivitelezési munkáról szóló közbeszerzési részvételi felhívás az Európai Unió Hivatalos Lapjában jelent meg 2020. augusztus 11-én, amelyre tizennégy gazdasági szereplő jelezte érdeklődését. Közülük végül négy nyújtott be részvételi jelentkezést.

A 2020. október 28-i határidő végéig, mind a négy, ajánlattételre felkért gazdasági szereplő benyújtotta az árajánlatot a Lánchíd felújítására a közbeszerzési eljárásra: az A-Híd Építő Zrt, a Közgép Építő- és Fémszerkezetgyártó Zrt., az SDD Konzorcium és a STRABAG Általános Építő Kft. küldte meg árajánlatába foglalt szerződéseket és az ajánlatuk műszaki tartalmát.

2020. december 1-jén a BKK felkérte a Lánchíd felújítására jelentkezett négy gazdasági szereplőt a végső ajánlattételre, amelynek beérkezésére 2020. december 15-t adta meg határidőnek.

Az eredményesen lezárult közbeszerzési eljárás során 2021. január 18-án kihirdették, hogy az egyik legfontosabb kulturális örökségének és szimbólumának felújítását az A-Híd Zrt. végezheti el, nettó 18,8 milliárdért.

A két végleges ajánlatot benyújtó szereplő, az A-Híd Zrt. és a Strabag Általános Építő Kft. minden szükséges igazolást beadott, így ajánlataik érvényessé nyilvánítását, a szerződés teljesítésére való alkalmasságuk megállapítását, valamint az A-Híd Zrt. nyertessé nyilvánítását javasolta a Bíráló Bizottság, amely javaslatot a BKK Igazgatósága elfogadott. A döntést lehetővé tette, hogy a Fővárosi Közgyűlés hatáskörében eljáró főpolgármester módosította a híd felújításáról szóló engedélyokiratot, illetve a főváros és a BKK között fennálló Megvalósítási Megállapodást, ez utóbbi döntésével biztosítva a még hiányzó fedezetet. A híd felújítása bruttó 26,75 milliárd forintból valósulhat meg. A bruttó ár a nyertes nettó ajánlati ár mellett az ilyenkor kötelező 10 százalékos tartalékkeretet, a jogszabályok által előírt műszaki ellenőri, valamint egyéb költségeket (hatósági díjak, független labor, szakértői díjak) és az ÁFÁ-t is tartalmazza.