Ütemezés

A Fővárosi Önkormányzat – Magyarország Kormányának támogatásával – a Budapesti Közlekedési Központtal felújítja a Széchenyi lánchidat. A projekt részeként 2020. augusztus 11-én megjelent annak a közbeszerzési eljárásnak az ajánlati felhívása, amelyik lehetővé teszi, hogy a Fővárosi Önkormányzat és a Kormány közös finanszírozásával megvalósuljon Magyarország szimbólumának felújítása.

A kivitelezési közbeszerzési eljárás részvételi felhívása 2020. augusztus 11-én jelent meg. Eredményes közbeszerzési eljárás esetén a vállalkozási szerződést 2021. február végén köthetik meg, és 2021 márciusában – a kivitelezéshez szükséges teljes fedezet rendelkezésre állása esetén – elkezdődhetnek a kivitelezési munkák. A felújítás idején a Széchenyi lánchídon a közúti forgalmat 18 hónapig, a gyalogos-kerékpáros forgalmat 30 hónapig korlátozzák.

 

 

Előzmények

A felújítás tervezését a FŐMTERV – MSc – CéH tervezői konzorcium végezte, a 2013. december 17-én kötött, majd 2014. november 7-én módosított szerződés alapján. A tervezési munka tanulmánytervek készítésével indult, amelyekben megvizsgálták a Lánchíd, a Várhegy-alagút és környezetük forgalombiztonsági és közlekedésfejlesztési lehetőségeit, a híd és az alagút műtárgyainak szerkezeti állapotából és kialakításából adódó kötöttségeket és fejlesztési lehetőségeket. A tanulmánytervek alapján elkészültek a híd és az alagút együttes engedélyezési tervei, amelyekre az illetékes építésügyi hatóság 2016. március 8-án kiadta az építési engedélyt. A kiviteli terveket a hatóság 2017. február 23-án hagyta jóvá. A kivitelezéshez szükséges lebonyolítói és műszaki ellenőri szolgáltatások elvégzésére 2017. október 26-án a Budapest Közút Zrt.-vel kötöttek szerződést. 

A 2018. február 21-ei Fővárosi Közgyűlés ütemekre bontotta a projekt megvalósítását: az első ütemben a Lánchíd és a Széchenyi tér alatti villamos-közúti aluljáró felújítására biztosított fedezetet, a második ütembe sorolta a Várhegy-alagút és a Clark Ádám tér felújítását. A kivitelezési közbeszerzési eljárás lefolytatására 2018. március 5-én szerződést kötöttek a Fővárosi Közbeszerzési Kft.-vel.

A 2018. június 13-ai közgyűlés felkérte Budapest főpolgármesterét, hogy kezdeményezzen és folytasson tárgyalást a Kormánnyal többletforrások igénylésére abból a célból, hogy a szétválasztott projektrészeket egyidőben valósíthassák meg. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint az egyidejű megvalósítás megkapta a kormányzati támogatást. A kormányhatározat 2020-ra legfeljebb 7 milliárd forint elkülönítését indítványozta, amit a Magyarország Kormánya és a Budapest Főváros Önkormányzata közötti támogatási szerződés rögzít. A kormányhatározat a támogatás feltételéül szabta a Lánchíd járdáinak kiszélesítését, a közúti forgalom korlátozását pedig 18 hónapban maximálta. A 2018. szeptember 26-ai Fővárosi Közgyűlés elfogadta a kormányhatározatban rögzített előírásokat: a járdaszélesítési, az ütemezési-tervezési és az engedélyezési feladatok elvégzésével kiegészítve tehát a Széchenyi lánchíd, a Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró és a Várhegy-alagút felújításának lebonyolítását egyetlen közbeszerzési eljárásként. A közgyűlés a támogatási szerződés aláírásával a rendelkezésre álló fedezet biztosításáig feltételes közbeszerzési eljárás lefolytatását engedélyezte a Budapesti Közlekedési Központnak. Az együttes felújítás ajánlati felhívása 2018. október 9-én jelent meg, amelynek alapján a közbeszerzési eljárás elindulhatott.

A Kormány 2019. április 30-ai határozatával módosította korábbi döntését, amelynek értelmében a járdaszélesítés nem része a Lánchíd kivitelezésének, és a kapcsolódó támogatás ezzel összhangban 6 milliárd forintra módosul. 2019. május 3-án a Miniszterelnökséget vezető miniszter és a főpolgármester együttes nyilatkozatot adott ki, amely szerint a Lánchíd járdaszélesítéséről szóló 1248/2019. (IV. 30.) Korm. határozatban szereplő 1 milliárd forintot a szélesítés visszavonásával egyidejűleg a Kormány visszaadta a hídhoz kapcsolódó környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. Ennek keretében a Pest–Buda vonalban tervezett gyalogosfolyosót is kialakítják.

Tekintettel a műszaki tartalom módosulására, a korábban kiírt közbeszerzési eljárás visszavonása és az eljárás újraindítása vált szükségessé. Az eljárás visszavonása 2019. május 10-én megtörtént. Mindezzel párhuzamosan elkezdődött a közbeszerzési eljárás módosított műszaki tartalomnak megfelelő előkészítése.

Az új eljárás 2019. július 16. napján indult, amelyre 2019. szeptember 23-ára érkeztek be az ajánlatok. Mindkét eljárási részre (I.rész: Széchenyi lánchíd és Széchenyi István tér alatti villamos-közúti aluljáró felújítása, II. rész: Várhegy-alagút felújítása) 4-4 ajánlat érkezett, mindegyikük meghaladta a rendelkezésre álló fedezetet. Az eljárást 2020. január 21-én fedezethiány miatt eredménytelenül lezárták.