A Széchenyi lánchíd forgalmi rendje a felújítás után

Előzmények

A felújítást megelőzően a Lánchíd forgalmi kialakítása lényegében senki számára nem volt megfelelő:

 • A hídon napközben rendszeresek voltak a torlódások, a híd képéhez szinte hozzátartoztak dugóban araszoló személygépjárművek, taxik és autóbuszok.
 • A torlódások miatt a közösségi közlekedés hatékonysága jelentősen lecsökkent. Például a 16-os autóbusz menetidejének 2019-ben történt vizsgálata igazolta, hogy a Széll Kálmán tér felé tartó buszok vonalán a reggeli csúcsidőben tapasztalható késések egyértelműen és koncentráltan a Lánchíd térségében alakultak ki. A Deák Ferenc tér felé valamelyest jobban szétszóródtak a késések, de az igazán nagy késések ott is a Clark Ádám tér környezetére összpontosultak. A vonal kritikus szakasza egyértelműen a Lánchíd volt.
 • Kerékpárral nem voltak biztosítva a biztonságos és kényelmes közlekedés feltételei. A mikromobilitási eszközökkel akár az útpályán, akár – a torlódások miatt kényszerűségből, de szabálytalanul – a szűk a járdán haladva gyakoriak voltak a konfliktusok a többi közlekedővel. Pedig a híd belvárosi elhelyezkedése miatt jelentős igény mutatkozott arra, hogy mikromobilitási eszközökkel is könnyen át lehessen hajtani. Bel-Buda és a pesti Belváros között például a kerékpár az egyik legversenyképesebb közlekedési eszköz, hiszen 10-15 perc alatt el lehet jutni háztól házig a térségben.

 

Már a felújítás előtt is minimális volt a híd szerepe a gépjárműközlekedésben

A gyakori torlódások alapján sokan gondolhatják, hogy a Pest és Buda között közlekedő gépjárművek jelentős hányada használta a Lánchidat korábban. A közvélekedéssel ellentétben azonban a számok azt mutatják, hogy a Lánchíd szerepe a személyi gépjárműközlekedésben már a felújítás előtt is minimális volt. Egy 2019 őszi felmérés alapján a budapesti Duna-hidak közül a Lánchídon a gépjárműforgalom 4 százaléka hajtott keresztül. Ennél csak a Szabadság híd gépjárműforgalmának aránya volt alacsonyabb a maga 3 százalékával.

 

 

 

A budapesti hidak forgalmi szerepe és elhelyezkedésük a közúti közlekedésben, 2019 ősz, egységjármű/nap

 

A torlódások okait tehát elsősorban nem a személygépjármű-forgalom jelentős arányában kell keresni, hanem leginkább a híd és a kapcsolódó úthálózat fizikai adottságai a meghatározó tényezők. A hídon található egy-egy szűk forgalmi sávot már önmagában jelentős zavarérzékenység jellemezte, hiszen akár egy kisebb koccanás esetén is hosszú időre megbénulhatott a Lánchíd és környékének forgalma. A hídfőket (Széchenyi tér és Clark Ádám tér) és a levezető utakat (József Attila utca, Alagút, stb) szintén korlátozott kapacitás jellemzi. Ezek olyan történelmi fizikai adottságok, melyeken nem lehet érdemben változtatni.

A torlódások fent említett okai a felújítással sem szűnnek majd meg. Ebből kifolyólag olyan megoldásokban érdemes gondolkozni, hogy hogyan lehet előnyben részesíteni a nagy kapacitást biztosító közösségi közlekedést, valamint a kis helyigényű aktív- és mikromobilitási módokat, amelyek sokkal hatékonyabb közlekedési módok ezen a szűk, történelmi belvárosi területen.

 

A Lánchíd útpályájának megnyitása a híd felújítása után

 

A Lánchíd közúti útpályájának 2022. december 16-i megnyitását követően egy kísérleti forgalmi rendet vezetünk be. A felújítás előtti, valamint az útpálya felújítása alatti forgalmi rend mindenki számára jól ismert. A tesztidőszak alatti forgalmi rendtől – amely a híd teljes felújításának befejezéséig tart –azt várjuk, hogy

 • kiszámíthatóbb és ennek köszönhetően vonzóbb lesz a hídon áthaladó közösségi közlekedési szolgáltatás;
 • a kerékpáros közlekedés biztonsága és vonzereje növekszik;
 • a gépjárműforgalom nem növekszik sehol sem túlzott mértékben a mostani állapothoz képest, hiszen az elmúlt 18 hónapban a gépjárművel közlekedők megtalálták az alternatív útvonalakat;
 • a közösségi közlekedés, valamint az aktív-és mikromobilitási módok gyorsabbá, megbízhatóbbá és vonzóbbá válásával a most még autóval közlekedők egy része is buszra, kerékpárra, rollerre vált Bel-Budán és a Belvárosban, és ennek hatására a gépjárműforgalom lehetőleg még csökkeni is fog.

 

Milyen lehetőségeket vizsgáltunk?

 

A BKK az alábbi alternatívákat vizsgálta meg a Lánchíd forgalmi rendjének kialakítása kapcsán. A vizsgálat során azt elemeztük, hogy melyik alternatíva biztosítja leginkább a fenti elvárások megvalósulását:

 1. Visszaáll az eredeti forgalmi rend. 
 2. Forgalomcsillapított Lánchíd: csak közösségi közlekedéssel, taxival, motorkerékpárral és kerékpárral lehet áthajtani a hídon.
 3. Egyirányúsított Lánchíd Pestről Buda felé, és ezzel egyidejűleg egyirányúsított Szabadság híd Budáról Pest felé.

 

Mit vizsgáltunk?

Az alternatívák elemzése során vizsgáltuk a közúti közlekedési hatásokat:

 • forgalmi irányokat és terhelést, a gépjárművek számának változását,
 • közösségi közlekedési hálózatot,
 • az aktív- és mikromobilitás közlekedés feltételeit.

 

1. változat: visszaáll a hídfelújítás előtti forgalmi rend a Lánchídon 

Forgalmi kialakítás rövid bemutatása:

 • A személygépjárművek, buszok, taxik újra áthajtanak a Lánchídon a felújítás előtti forgalmi rend szerint.
 • Kerékpárral a gépjárművekkel együtt az útpályán lehet közlekedni.

 

keresztmetszet két forgalmi sávval

 

Az egyéni gépjárműközlekedés várható forgalma a mai lezárt állapothoz képest:

 • A Lánchíd napi forgalma körülbelül 27.000 EJM[1]/napra nő, ami megegyezik a felújítás előtti értékkel;
 • a Margit híd és az Erzsébet híd napi forgalma kis mértékben csökken, körülbelül 55-60.000 EJM/napra;
 • a Budai alsó rakpart forgalma a maihoz hasonlóan alakul, napi 30-40.000 EJM/nap, tekintve, hogy a budai oldalon nincs közvetlen le- és felhajtási lehetőség a Lánchídra
 • a Pesti alsó rakpart forgalma kis mértékben, kb. 30 ezer EJM/napra nő, mivel a pesti oldalon közvetlenül lehet le-és felkanyarodni a rakpart és a Lánchíd között.

 

Közösségi közlekedéssel kapcsolatos hálózati változások:

 • A 105-ös busz újra a Lánchídon át közlekedik, a 178-as busszal együtt összehangoltan változatlan kiszolgálást nyújt.
 • A 16-os busz újra a Deák Ferenc térig közlekedik, az új 216-os járattal kiegészülve.
 • A 110E járat megszűnik, helyette a 105-ös és a mai 110-es, 112-es busszal lehet utazni az Apor Vilmos tér térségéből.

A keresztmetszeti kialakításhoz javasolt új közösségi közlekedési hálózati alternatíva a felújítás előttihez képest hatékonyabb, mivel a pesti oldalon két buszjárat közösen adja a korábbihoz képest nagyobb közlekedési kapacitást, a budai oldalon eltérő hálózati lefedettséggel.

 

 

 

Közlekedés kerékpárral:

Mikromobilitási eszközökkel a hídon való közlekedés továbbra sem lesz vonzó a jelentős gépjárműforgalom miatt. Ennek hatására az amúgy egymástól 10-15 percnyire lévő távolságok jelentősen megnőnek a nagyobb kerülők miatt. A Lánchíd közelében lévő Duna-hidak közül ráadásul csak a Margit híd északi járdáján van kijelölt kerékpárút, a többi belvárosi hídon nincs ilyen kerékpáros infrastruktúra.

 

Ez a kialakítás mennyiben segíti a megfogalmazott elvárásainkat?

 

  Felújítás előtt Felújítás után
Csökkenő forgalmi torlódások 😔 A híd és a kapcsolódó úthálózat korlátozott kapacitása (szűk, belvárosi környezet) miatt gyakori torlódások voltak jellemzők. 😔 A híd és a kapcsolódó úthálózat korlátozott kapacitása változatlan marad, mivel a történelmi beépítettségen nem lehet változtatni. Emiatt a hídfelújítás előtti forgalmi rend visszaállása után továbbra is gyakori torlódásokra kell számítani.
Kiszámíthatóbb közösségi közlekedés 😔 A gyakori torlódások miatt megnövekedett utazási idő, csökkenő hatékonyság volt a jellemző, ami miatt a szolgáltatás nem volt vonzó. 😔 A gyakori torlódások miatt továbbra is megnövekedett utazási idővel, csökkenő hatékonysággal kell számolni, ami rontja a szolgáltatás megbízhatóságát és vonzerejét.
Biztonságos és vonzó kerékpáros közlekedés 😔 A biztonságos közlekedés feltételei hiányoztak a szűk útpálya miatt, a többi közlekedővel gyakori konfliktusok voltak. 😔 A biztonságos közlekedés feltételei továbbra is hiányoznak a szűk útpálya miatt, a többi közlekedővel gyakori konfliktusok várhatók.
Kiszámíthatóbb taxiszolgáltatás 😔 A gyakori torlódások miatt megnövekedett utazási idő volt a jellemző. 😔 A gyakori torlódások miatt továbbra is megnövekedett utazási idővel, csökkenő hatékonysággal kell számolni, ami rontja a szolgáltatás megbízhatóságát és vonzerejét

 

2/a változat: forgalomcsillapított Lánchíd, csak közösségi közlekedéssel, kerékpárral és taxival lehet áthajtani a hídon – nyitott kerékpársávval

Forgalmi kialakítás rövid bemutatása:

 • A hídon csak buszok, taxik és kerékpárok hajthatnak át.
 • Kerékpárral közlekedők számára nyitott kerékpársávokat jelölünk ki.
 • A nyitott kerékpársávok lényege, hogy arra a gépjárművek csak akkor hajthatnak rá, ha az egymással szemben közlekedő járművek egymás mellett történő elhaladása ezt szükségessé teszi, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok betartása mellett.

 

keresztmetszet nyitott kerékpársávval

 

Az egyéni gépjárműközlekedés várható forgalma a mai lezárt állapothoz képest:

 • A forgalomcsillapított Lánchídon 1600 EJM/napra csökken a forgalom, ami jelentős változás a korábbi 27.000 EJM-hez képest. Ennek jelentős részét várhatóan autóbuszok teszik ki;
 • a Margit híd, Erzsébet híd és a Szabadság híd forgalma megegyezik a 2022 őszi forgalom nagyságával;
 • a Budai alsó rakpart forgalma kis mértékben, naponta 1000 EJM-mel csökken;
 • a Pesti alsó rakpart forgalma körülbelül napi 3000 EJM-mel csökken.

 

Közösségi közlekedéssel kapcsolatos hálózati változások:

A keresztmetszeti kialakításhoz az 1. változatban már ismertetett közösségi közlekedési hálózatfejlesztést javaslunk. Mivel ugyanakkor a közösségi közlekedés akadálytalanul használhatná a hidat, a csúcsidőszakban a hídon közlekedő buszjáratokkal utazók 5 perces menetidőnyereséggel számolhatnak a korábbi, torlódásokkal terhelt forgalmi rendhez képest.

 

Közlekedés kerékpárral:

A gépjárművek számának jelentős csökkenésével, valamint a nyitott kerékpársávok kijelölésével a hídon való közlekedés mikromobilitási eszközökkel jelentősen vonzóbbá válik. A buszok és taxik a két oldalon kijelölt nyitott kerékpársáv közötti útfelületet használhatják mindkét irányban, azonban az egymással szemben közlekedő járművek ráhajthatnak a kerékpársávokra, ha az egymás mellett történő elhaladása ezt szükségessé teszi, az irányváltoztatásra vonatkozó szabályok betartása mellett. A nyitott kerékpársáv kialakításával kapcsolatban azonban nehézséget jelent a Lánchíd esetében a híd domború íve, ami miatt nem lehet jól belátni az útszakaszt. Emiatt fennáll a veszélye, hogy a nyitott kerékpársáv közötti útfelületen egymással szemben haladó gépjárművek csak túl későn vennék észre egymást, ami jelentős konfliktusforrást jelentene a közlekedők között és növelné a közlekedésbiztonsági kockázatot, különösen, hogy a gépjárművek többsége autóbusz lesz várhatóan.

 

Ez a kialakítás mennyiben segíti a megfogalmazott elvárásainkat?

 

  Felújítás előtt Felújítás után
Csökkenő forgalmi torlódások 😔 A híd és a kapcsolódó úthálózat korlátozott kapacitása (szűk, belvárosi környezet) miatt gyakori torlódások voltak jellemzők. 😊 Egyéni gépjárművel az áthajtás nem megengedett a hídon, ezáltal ott nem várható forgalmi torlódás. A híd környezetében a felújítás során tapasztalt forgalomhoz képest nem várható növekedés, mivel a személygépjárművel közlekedők az elmúlt 18 hónapban már átszoktak az alternatív útvonalakra. Ráadásul a közösségi közlekedés, valamint az aktív-és mikromobilitási módok gyorsabbá, megbízhatóbbá és vonzóbbá válásával a most még autóval közlekedők egy része is várhatóan közlekedési módot vált, ha bel-Buda és a Belváros térségében közlekedik, aminek hatására a gépjárműforgalom csökkenése is várható.
Kiszámíthatóbb közösségi közlekedés 😔 A gyakori torlódások miatt megnövekedett utazási idő, csökkenő hatékonyság volt a jellemző, ami miatt a szolgáltatás nem volt vonzó. 😊 A torlódások megszűnésével kiszámíthatóbb, megbízhatóbb szolgáltatás várható, amivel vonzóbbá válik a szolgáltatás.
Biztonságos és vonzó kerékpáros közlekedés 😔 A biztonságos közlekedés feltételei hiányoztak a szűk útpálya miatt, a többi közlekedővel gyakori konfliktusok voltak. 😐 Vonzóbb feltételek várhatók a jelentősen lecsökkent gépjárműforgalom miatt, azonban a híd domború íve miatt nem lehet jól belátni az útszakaszt. Emiatt fennáll a veszélye, hogy a nyitott kerékpársáv közötti útfelületen egymással szemben haladó gépjárművek csak túl későn vennék észre egymást, ami jelentős konfliktusforrást jelentene a közlekedők között és növelné a közlekedésbiztonsági kockázatot.
Kiszámíthatóbb taxiszolgáltatás 😔 A gyakori torlódások miatt megnövekedett utazási idő volt a jellemző. 😊 A torlódások megszűnésével kiszámíthatóbb, megbízhatóbb szolgáltatás várható.
 

 

2/b. változat: forgalomcsillapított Lánchíd, csak közösségi közlekedéssel, kerékpárral és taxival lehet áthajtani a hídon – mindkét irányból behajtani tilos, kivéve BKK, taxi, motorkerékpár, kerékpár

Forgalmi kialakítás rövid bemutatása:

 • A hídon csak buszok, taxik, motorkerékpárok és kerékpárok hajthatnak át.
 • A híd két végén mindkét irányból behajtani tilos, kivéve BKK, taxi, motorkerékpár és kerékpár tábla kerül ki.

 

keresztmetszet, mindkét irányból behajtani tilos, kivéve BKK, taxi, motorkerékpár és kerékpár táblával

 

Az egyéni gépjárműközlekedés várható forgalma a mai lezárt állapothoz képest:

 • A forgalomcsillapított Lánchídon 1600 EJM/napra csökken a forgalom, ami jelentős változás a korábbi 27 000 EJM-höz képest;
 • a Margit híd, az Erzsébet híd és a Szabadság híd forgalma megegyezik a 2022 őszi forgalom nagyságával;
 • a Budai alsó rakpart forgalma kis mértékben, naponta 1000 EJM-mel csökken;
 • a Pesti alsó rakpart forgalma körülbelül napi 3000 EJM-mel csökken.

 

Közösségi közlekedéssel kapcsolatos hálózati változások:

A keresztmetszeti kialakításhoz az 1. változatban  már ismertetett közösségi közlekedési hálózatfejlesztést javaslunk. Mivel ugyanakkor a közösségi közlekedés akadálytalanul használhatná a hidat, a csúcsidőszakban a hídon közlekedő buszjáratokkal utazók 5 perces menetidőnyereséggel számolhatnak a korábbi, torlódásokkal terhelt forgalmi rendhez képest.

 

Közlekedés kerékpárral:

A gépjárművek számának jelentős csökkenésével a hídon való közlekedés mikromobilitási eszközökkel jelentősen vonzóbbá válik.

 

Ez a kialakítás mennyiben segíti a megfogalmazott elvárásainkat?

 

  Felújítás előtt Felújítás után
Csökkenő forgalmi torlódások 😔 A híd és a kapcsolódó úthálózat korlátozott kapacitása (szűk, belvárosi környezet) miatt gyakori torlódások voltak jellemzők. 😊 Egyéni gépjárművel az áthajtás nem megengedett a hídon, ezáltal ott nem várható forgalmi torlódás. A híd környezetében a felújítás során tapasztalt forgalomhoz képest nem várható növekedés, mivel a személygépjárművel közlekedők az elmúlt 18 hónapban már átszoktak az alternatív útvonalakra. Ráadásul a közösségi közlekedés, valamint az aktív-és mikromobilitási módok gyorsabbá, megbízhatóbbá és vonzóbbá válásával a most még autóval közlekedők egy része is várhatóan módot vált, ha bel-Buda és a Belváros térségében közlekedik, aminek hatására a gépjárműforgalom csökkenése is várható.
Kiszámíthatóbb közösségi közlekedés 😔 A gyakori torlódások miatt megnövekedett utazási idő, csökkenő hatékonyság volt a jellemző, ami miatt a szolgáltatás nem volt vonzó. 😊 A torlódások megszűnésével kiszámíthatóbb, megbízhatóbb szolgáltatás várható, amivel vonzóbbá válik a szolgáltatás.
Biztonságos és vonzó kerékpáros közlekedés 😔 A biztonságos közlekedés feltételei hiányoztak a szűk útpálya miatt, a többi közlekedővel gyakori konfliktusok voltak. 😊 Vonzóbb, biztonságosabb feltételek várhatók a jelentősen lecsökkent gépjárműforgalom miatt. A tervezett kialakítás a város több pontján ismert, így a konfliktusok minimalizálhatók a közlekedők között.
Kiszámíthatóbb taxiszolgáltatás 😔 A gyakori torlódások miatt megnövekedett utazási idő volt a jellemző. 😊 A torlódások megszűnésével kiszámíthatóbb, megbízhatóbb szolgáltatás várható.

 

3. változat: forgalomcsillapított Lánchíd és Szabadság híd, a gépjárműforgalom mindkét hídon csak egy irányba haladhat

Forgalmi kialakítás rövid bemutatása:

 • A személygépjárművek, buszok, taxik újra áthajtanak a Lánchídon, azonban csak Pestről Buda felé.
 • Ezzel egyidőben a Szabadság híd is egyirányúvá válik a gépjárműforgalom számára Budáról Pestre.
 • Kerékpárral mindkét híd mindkét irányban használható marad, elkülönített kerékpáros infrastruktúrával.

 

keresztmetszet, a Lánchídon budai irányú közúti forgalom kétirányú kerékpárfogalommal

 

Az egyéni gépjárműközlekedés várható forgalma a mai lezárt állapothoz képest:

 • A budai irányba egyirányúsított Lánchídon körülbelül 18.000 EJM/napra csökken a forgalom a korábbi 27.000 EJM/naphoz képest;
 • a Margit híd és az Erzsébet híd forgalma megegyezik a 2022. őszi forgalom nagyságával;
 • a pesti irányba egyirányúsított Szabadság híd napi forgalma jelentősen, körülbelül 40 százalékkal (9600 EJM) csökken;
 • a Budai alsó rakpart forgalma érdemben nem változik;
 • a Pesti alsó rakpart forgalma kis mértékben, naponta körülbelül 2000 EJM-mel csökken.

 

Közösségi közlekedéssel kapcsolatos hálózati változások:

 • A 105-ös busz a 178-as busszal együtt a Lánchíd felújítása alatt megszokott Lánchíd utca–Erzsébet híd–Jane Haining rakpart–Széchenyi István tér útvonalon közlekedik.
 • A 16-os busz újra a Deák Ferenc térig közlekedik, az új 216-os járattal kiegészülve. A buszok Pestről Buda felé a Lánchídon közlekednek, míg Budáról Pestre a 105-ös, 178-as busszal megegyező útvonalon, az Erzsébet hídon keresztül járnak.
 • A 110E járat továbbra is közlekedik az Apor Vilmos tér és a Bosnyák tér között.

 

 

Az ebben a változatban javasolt közösségi közlekedési hálózati terv kockázata, hogy a közösségi közlekedés az egyetlen forgalmi irányban tapasztalható torlódások miatt továbbra is késéseket szenved. Az emiatti menetidő-növekedés következtében pedig több autóbuszt kell indítani az egyes vonalakon.

 

Közlekedés kerékpárral:

A gépjárművek számának jelentős csökkenésével, és a mindkét irányban biztosított kerékpársávoknak köszönhetően mind a Lánchídon, mind a Szabadság hídon való közlekedés jelentősen vonzóbbá válik mikromobilitási eszközökkel.

 

Ez a kialakítás mennyiben segíti a megfogalmazott elvárásainkat?

 

  Felújítás előtt Felújítás után
Csökkenő forgalmi torlódások 😔 A híd és a kapcsolódó úthálózat korlátozott kapacitása (szűk, belvárosi környezet) miatt gyakori torlódások voltak jellemzők. 😔 Egyéni gépjárművel az áthajtás csak Pestről Budára lehetséges. A híd és a kapcsolódó úthálózat korlátozott kapacitása változatlan marad, mivel a történelmi beépítettségen nem lehet változtatni. Emiatt a forgalmi rend bevezetése után továbbra is gyakori torlódásokra kell számítani.
Kiszámíthatóbb közösségi közlekedés 😔 A gyakori torlódások miatt megnövekedett utazási idő, csökkenő hatékonyság volt a jellemző, ami miatt a szolgáltatás nem volt vonzó. 😔 A közösségi közlekedés csak Pestről Budára használhatja a hidat a személygépjárművekkel együtt, ami növeli a torlódások esélyét is. Ráadásul Budáról Pestre jelentősebb kerülőt kell tenniük a buszoknak és a vonalak zavarérzékenysége is nő.
Biztonságos és vonzó kerékpáros közlekedés 😔 A biztonságos közlekedés feltételei hiányoztak a szűk útpálya miatt, a többi közlekedővel gyakori konfliktusok voltak. 😊 Biztonságosabb közlekedés feltételeinek garantálása, a konfliktusok minimalizálása várható a többi közlekedővel.
Kiszámíthatóbb taxiszolgáltatás 😔 A gyakori torlódások miatt megnövekedett utazási idő volt a jellemző. 😔 A taxik csak Pestről Budára használhatják a hidat, és még ebben az esetben is előfordulhatnak torlódások.

 

Összegzés

Közúti közlekedési hatások:

A Lánchíd felújítása alatt bevezetett forgalmi rend bebizonyította, hogy az időlegesen hiányzó híd funkcióit és autóforgalmát a környező hálózat és hidak átvették. Így a forgalmi rend az 1-es változatban bemutatott visszaállítása érdemben nem javítaná a közlekedési helyzetet.

A 2-es változatban bemutatott forgalomcsillapított Lánchíd esetében az egyéni gépjárműközlekedés a felújítás alatt megszokott forgalmi terhelést jelentené a párhuzamos hidakra és azok környezetére. A Lánchíd környékén továbbra is fennmaradna az alacsonyabb járműterhelés.

A 3-as változatban bemutatott egyirányú hidak esetén a Lánchídon a korábbi szinthez képest a budai irányba megnövekedő forgalom folyamatos torlódást okozna. A Szabadság hídon 40 százalékkal csökkenne az autóforgalom.

 

A közösségi közlekedési hálózat kialakítási lehetőségei:

A legjobb hálózati megoldást az 1-es és 2-es változat jelentené, mert általuk megteremthető a legrövidebb/leggyorsabb kapcsolat a Vár és a belváros között. Ezzel szemben a 3-as változat (egyirányú hidak) esetén Pest felé megnövekedne a menetidő, ezáltal több autóbuszra lenne szükség. A közösségi közlekedés a 3-as változat esetében a Lánchídon jelentősen torlódna, kivéve, ha erősebb kapuzással megfognánk az egyéni gépjárműforgalmat már hamarabb.

 

Kerékpáros közlekedés helyzete:

A korábbi forgalmi rend 1-es változatban bemutatott visszaállítása esetén a kerékpáros forgalom biztonsága sehol nem javulna a felújítás előtti állapothoz képest.

A 2-es változat (forgalomcsillapított Lánchíd) bevezetésével a kerékpáros forgalom biztonsága jelentősen javulna. Nyitott kerékpársáv alkalmazása (2/a) mellett a híd domború íve növelné a közlekedésbiztonsági kockázatot. Így a 2/b változatot javasoljuk, tehát a hídra alapesetben mindkét irányból behajtani tilos, kivéve a BKK járataival, taxival, kerékpárral vagy motorkerékpárral.

A3-as változat (egyirányú gépjárműforgalmú hidak) esetében a Lánchídon két irányban (kerékpársávval), a Szabadság hídon pedig egy irányban (egyirányú kerékpárúttal) jelentősen javulna a kerékpáros közlekedés biztonsága, vonzereje.

 

Konklúzió

A fent bemutatott alternatívák vizsgálata alapján, figyelembe véve aztis, hogy melyik variáció szolgálná leginkább a Fővárosi Önkormányzat és a BKK által megfogalmazott célkitűzéseket a BKK javaslata, hogy a hídpálya átadását követő tesztidőszak alatt a hídon a 2/b változatban megfogalmazott tervek valósuljanak meg. Ennek alapján azt javasoljuk, hogy kísérleti jelleggel a hidat a közösségi közlekedés járművei, a taxik, a kerékpárral és a motorkerékpárral közlekedők használhassák, a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás visszaállítása mellett. A 2/b változat tesztjelleggel történő bevezetése mellett szól az is, hogy az 1. változatban is bemutatott korábbi kialakítást, valamint a híd teljes lezárását már megismerhette a város, azonban célszerű kipróbálni, hogy milyen hatást gyakorol a híd és a környék forgalmára a közösségi közlekedés, a taxik és kerékpárok előnyben részesítése.