A Széchenyi lánchíd forgalmi rendje a felújítás után

A Lánchíd szerepe az autós közlekedésben már a felújítás előtt is minimális volt, a sok forgalmi torlódás egyúttal a közösségi közlekedési szolgáltatás hatékonyságát is rontotta. A hídon közlekedő buszok, melyek jelentős kapcsolatot biztosítanak Bel-Buda és a pesti belváros között a hídon kialakult gyakori torlódások miatt nem tudták tartani a menetrendet.

Az új közlekedési rend kialakításához a BKK több különböző lehetséges forgalmi rendet is megvizsgált és modellezett a híd tágabb környezetére. A leghatékonyabbnak a számítások szerint az bizonyult, ha a Lánchídon a jövőben kerékpározható buszsávok lesznek, a közösségi közlekedés járművei, a kerékpárosok, a taxik és a gyalogosok használhatják elsősorban, a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás mellett.

Ennek köszönhetően közösségi közlekedési járművek, a taxik, valamint a kis helyigényű kerékpárok gyorsabban, kiszámíthatóbban és biztonságosan tudnak majd a hídon közlekedni. A kialakítás ráadásul nagyban segíti a megkülönböztetett jelzést használó járművek, például mentők, tűzoltók gyorsabb haladását is.

 

 

 

A budapesti hidak forgalmi szerepe és elhelyezkedésük a közúti közlekedésben, 2019 ősz, egységjármű/nap

A 16-os autóbusz menetidejének 2019-ben történt vizsgálata igazolta, hogy a Széll Kálmán tér felé tartó buszok vonalán a reggeli csúcsidőben tapasztalható késés egyértelműen és koncentráltan a Lánchíd térségében alakul ki. A Deák Ferenc tér felé valamelyest jobban szétszóródik, de az igazán nagy késések ott is a Clark Ádám tér környezetére összpontosulnak. A vonal kritikus szakasza egyértelműen a Lánchíd.

 

A Lánchíd útpályájának megnyitása

A Lánchíd közúti útpályájának megnyitása 2022. december 17-ére, szombatra várható.

A felújítás utáni forgalmi rendtől azt várjuk, hogy

 • kiszámíthatóbb lesz a hídon áthaladó közösségi közlekedés;
 • a gépjárműforgalom nem növekszik sehol sem túlzott mértékben, inkább lehetőleg csökken;
 • a kerékpáros és gyalogos közlekedés vonzereje, biztonsága pedig növekszik.

A megvizsgált alternatívák:

 1. Visszaáll az eredeti forgalmi rend. 
 2. Forgalomcsillapított Lánchíd: csak közösségi közlekedéssel, kerékpárral és taxival lehet áthajtani a hídon.
 3. Egyirányúsított Lánchíd Pestről Buda felé, és ezzel egyidejűleg egyirányúsított Szabadság híd Budáról Pest felé.

Mit vizsgáltunk?

A közúti közlekedési hatásokat (forgalmi irányok és terhelés, autós és kerékpáros közlekedés).

 

A Budapesti Közlekedési Központ javaslata, hogy a Lánchídon a jövőben kerékpározható buszsávok legyenek, a közösségi közlekedés járművei, a kerékpárosok, a taxik és a gyalogosok használhassák elsősorban, a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás mellett.

 

1. változat: visszaáll a hídfelújítás előtti forgalmi rend a Lánchídon 

 

1. változat, keresztmetszet két fogalmi sávval

 

Az egyéni gépjárműközlekedés várható forgalma a mai lezárt állapothoz képest:

 • A Lánchíd napi forgalma körülbelül 27.000 EJM[1]/napra nő;
 • a Margit híd és az Erzsébet híd napi forgalma kis mértékben csökken, körlülbelül 55-60.000 EJM/napra;
 • a Budai alsó rakpart forgalma a maihoz hasonlóan alakul, napi 30-40.000 EJM/nap.
 • Pesti alsó rakpart forgalma kis mértékben nő kb. 30 ezer EJM/napra

 

 

A keresztmetszeti kialakításhoz javasolt új közösségi közlekedési hálózati alternatíva a felújítás előttihez képest hatékonyabb, mivel a pesti oldalon két buszjárat közösen adja a korábbihoz képest nagyobb közlekedési kapacitást, a budai oldalon eltérő hálózati lefedettséggel.

 

2. változat: forgalomcsillapított Lánchíd, csak közösségi közlekedéssel, kerékpárral és taxival lehet áthajtani a hídon

 

2/a. Keresztmetszet nyitott kerékpársávval
2/b. Keresztmetszet kerékpározható buszsávval

 

Az egyéni gépjárműközlekedés forgalmának változása a felújítás előtti (megnyitott) állapothoz képest:

 • A forgalomcsillapított Lánchídon 1600 EJM/napra csökken a forgalom, ami jelentős változás;
 • a Margit hídra 7 százalékos (körülbelül 4000 EJM/nap), az Erzsébet hídra kb 10 százalékos (körülbelül 7000 EJM/nap) forgalomtöbblet helyeződik át, ez megegyezik a 2022 őszi forgalom nagyságával;
 • a Szabadság híd napi forgalma naponta 2000 EJM-vel, megközelítőleg 10 százalékkal nő, a 2022 őszi forgalomhoz hasonló méretű lesz;
 • a budai alsó rakpart forgalma kis mértékben, naponta 1000 EJM-vel csökken;
 • a pesti alsó rakpart forgalma körülbelül napi 3000 EJM-vel csökken.

 

 

A keresztmetszeti kialakításhoz az 1. változatban (visszaáll a hídfelújítás előtti forgalmi rend) már ismertetett közösségi közlekedési hálózatfejlesztést javaslunk. Mivel ugyanakkor a közösségi közlekedés akadálytalanul használhatná a hidat, a csúcsidőszakban a buszjáratok 5 perces menetidőnyereséggel számolhatnak a korábbi, torlódásokkal terhelt forgalmi rendhez képest.

 

3. változat: forgalomcsillapított Lánchíd és Szabadság híd, az egyéni gépjárműforgalom mindkét hídon csak egy irányba haladhat

 

3. változat, keresztmetszetek:a Lánchídon budai irányú közúti forgalom kétirányú kerékpárfogalommal, a Szabadság hídon pesti irányú közúti forgalom Buda irányú, önálló kerékpársávval

 

Az egyéni gépjárműközlekedés forgalmának változása a lezárást megelőző (megnyitott) állapothoz képest:

 • A budai irányba egyirányúsított Lánchídon körülbelül 18.000 EJM/napra csökken a forgalom;
 • a Margit hídra naponta körülbelül 5 százalékos (3000 EJM), az Erzsébet hídra körülbelül 6 százalékos (4000 EJM) forgalomtöbblet helyeződik át, mely változás a 2022 őszi forgalmat jelenti;
 • a pesti irányba egyirányúsított Szabadság híd napi forgalma jelentősen, körülbelül 40 százalékkal, (9600 EJM) csökken;
 • a budai alsó rakpart forgalma érdemben nem változik;
 • a pesti alsó rakpart forgalma kis mértékben, naponta körülbelül 2000 EJM-vel csökken.

 

 

Az ebben a változatban javasolt közösségi közlekedési hálózati terv kockázata, hogy a közösségi közlekedés az egyetlen forgalmi irányban tapasztalható torlódások miatt továbbra is késéseket szenved. Az emiatti menetidő-növekedés következtében pedig több autóbuszt kell indítani az egyes vonalakon.

 

Konklúzió

 

Közúti közlekedési hatások

A Lánchíd felújítása alatt bevezetett forgalmi rend bebizonyította, hogy az időlegesen hiányzó híd funkcióit és autóforgalmát a környező hálózat és hidak átvették. Így a forgalmi rend az 1-es változatban bemutatott visszaállítása érdemben nem javítaná a közlekedési helyzetet.

A 2-es változatban bemutatott forgalomcsillapított Lánchíd esetében az egyéni gépjárműközlekedés a felújítás alatt megszokott forgalmi terhelést jelentené a párhuzamos hidakra és azok környezetére. A Lánchíd környékén továbbra is fennmaradna az alacsonyabb járműterhelés.

A 3-as változatban bemutatott egyirányú hidak esetén a Lánchídon a korábbi szinthez képest a budai irányba megnövekedő forgalom folyamatos torlódást okozna. A Szabadság hídon 40 százalékkal csökkenne az autóforgalom.

 

A közösségi közlekedési hálózat kialakítási lehetőségei

A legjobb hálózati megoldást az 1-es és 2-es változat jelentené, mert általuk megteremthető a legrövidebb/leggyorsabb kapcsolat a Vár és a belváros között. Ezzel szemben a 3-as változat (egyirányú hidak) esetén Pest felé megnövekedne a menetidő, ezáltal több autóbuszra lenne szükség. A közösségi közlekedés a 3-as változat esetében a Lánchídon jelentősen torlódna, kivéve, ha erősebb kapuzással megfognánk az egyéni gépjárműforgalmat már hamarabb.

 

Kerékpáros közlekedés helyzete

A korábbi forgalmi rend 1-es változatban bemutatott visszaállítása esetén a kerékpáros forgalom biztonsága sehol nem javulna a felújítás előtti állapothoz képest.

A 2-es változat (forgalomcsillapított Lánchíd) bevezetésével a kerékpáros forgalom biztonsága jelentősen javulna. Nyitott kerékpársáv alkalmazása (2/a) mellett a taxik növelnék a közlekedésbiztonsági kockázatot. Így taxiforgalom esetén a kerékpározható buszsáv kialakítását (2/b) javasoljuk.

A 3-as változat (egyirányú gépjárműforgalmú hidak) esetében a Lánchídon két irányban (kerékpársávval), a Szabadság hídon pedig egy irányban (egyirányú kerékpárúttal) jelentősen javulna a kerékpáros közlekedés biztonsága, vonzereje.

 

A BKK javaslata, hogy a hídon a jövőben kerékpározható buszsávok legyenek (2/b változat), és a közösségi közlekedés járművei, a kerékpárosok, a taxik és a gyalogosok használhassák elsősorban, a korábbi 30 km/h sebességkorlátozás visszaállítása mellett.

 

Letölthető változat (PDF, 1,86 Mb.)