Álláskeresők bérlete, nyugdíjas és kisgyerekes bérletigazolványok – Ideiglenesen változnak a lejárati határidők

Budapest, 2021. március 12. - A Budapesti Közlekedési Központ rendkívüli díjszabási intézkedéseket vezetett be. Az álláskeresők bérletéhez szükséges, februári vagy márciusi keltezésű hatósági bizonyítványokat, illetve a márciusban lejáró nyugdíjas és kisgyerekes bérletigazolványokat április 30-ig elfogadja a BKK.

Magyarország Kormánya szigorú védelmi intézkedéseket vezetett be a 2021. március 8 és 22 közötti időszakra a koronavírus-járvány miatt. A kialakult helyzetben a személyes érintkezés csökkentése érdekében a Budapesti Közlekedési Központ is ideiglenes eljárásrendet alkalmaz. Az intézkedés azokat az utasokat érintheti, akik az álláskeresők bérletét, esetleg nyugdíjas, vagy kisgyerekes bérletigazolványt használnak.

 

Álláskeresők havi bérlete

Az álláskeresők havi bérletét normál esetben minden hónapban egy új, eredeti, papír alapú hatósági bizonyítvány beszerzésével lehet igényelni. Azonban a koronavírus-járvány miatt a közigazgatásban korlátozottabbak lettek a személyes ügyintézési lehetőségek.

Ezért az álláskeresők bérletét márciusban és áprilisban - azaz április 30-ig bezárólag - a februári vagy márciusi keltezésű hatósági bizonyítványokkal is ki lehet váltani.

  • Ha a hatósági bizonyítvány alapján korábban még nem adtak ki bérletet - azaz nincs ráírva a hatósági bizonyítványra a bérlet sorszáma és érvényességi ideje -, akkor az ügyfél kérésére kiadják az álláskeresők bérletét.
  • Ha a hatósági bizonyítvány alapján korábban már kiadtak egy bérletet – azaz rá van írva a bizonyítványra a korábban kiadott bérlet sorszáma és érvényességi ideje -, akkor a bérlet érvényességének utolsó hét napján újabb bérletet lehet vele igényelni. (Például, ha egy február 1-jén kiadott hatósági bizonyítvánnyal valaki igényelte az álláskeresők bérletét és a bérlet érvényességi ideje február 25-től március 24-ig tart, akkor legkorábban március 18-án - azaz a lejárat előtt 1 héttel - lehet vele új bérletet igényelni.)

A márciusban kiállított hatósági bizonyítványok esetében az elektronikus ügyintézés keretében kiadottakat is elfogadják. Azonban az így kiállított bizonyítványokat az ügyfél által kinyomtatva, tehát papír alapon lehet felhasználni a bérlet kiváltására.

 

Nyudíjas és kisgyerekes bérletigazolványok

Normál esetben a nyugdíjas és a kisgyerekes bérletigazolványokat a kiállításukat követően rendszeresen érvényesíttetni kell. A nyugdíjas bérletigazolványok döntő többsége „ellátottak utazási utalványa” alapján lett kiállítva, ezeket a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által évente kiküldött utalványok alapján minden márciusban kell érvényesíttetni. A kisgyerekes bérletigazolványokat pedig a megfelelő igazolás beszerzésével félévente kell megújítani. Viszont a most bevezetett korlátozások miatt könnyen előfordulhat, hogy március utolsó hetében tömegesen jelennek meg a nyugdíjasok a bérletigazolványok érvényesítése miatt.

Ezért a márciusban lejáró nyugdíjas és kisgyerekes bérletigazolványokat a BKK április 30-ig elfogadja.