A fenntartható közlekedés népszerűsítése mindannyiunk felelőssége

Kapcsolódó hírek:

Bár az, hogy az egy főre jutó CO2 kibocsátás mekkora, nem mindenkit aggaszt, a káros hatásokkal – a szmoggal és a gépjárművek által kibocsátott zajjal – mégis nap mint nap találkozunk.  Ennek ellenére mi magunk is az autós életforma irányába tereljük a gyermekeinket azzal, hogy kisautókat vásárolunk nekik - hangsúlyozta a BKK vezérigazgatója köszöntőjében.

Hosszú távon azonban elsődlegesen nem tiltással és szabályozással, hanem olyan pozitív példamutatással érhetünk el eredményt, ami mintaként használható. Éppen ezért a prevencióban, nem pedig a reparációban látja a jövőt Dr. Dabóczi Kálmán. Nagyon fontosnak tartja, hogy a gyermekek környezettudatos nevelését, a fenntartható közlekedési módok megszerettetését és használatát már korán elkezdjük, hiszen akkor később is ez lesz számukra természetes. Ebben nem csak az otthoni példamutatás, de az iskolai nevelés is nagy szerepet játszik - a STARS Europe program pedig kiemelten foglalkozik a fenntartható közlekedés népszerűsítésével és a biztonságos kerékpáros közlekedés alapjaival.

A legtöbben nem is szükségből, hanem az elkényelmesedett életmód miatt ülnek autóba, pedig közösségi közlekedéssel is kényelmesen, és gyakran gyorsabban célba érhetünk. Dr. Dabóczi Kálmán kiemelte annak fontosságát, hogy amikor csak tehetjük, a fenntartható közlekedési módokat válasszuk. Ezzel nem csak jó példát mutatunk a gyerekeknek, de közös élményeket is szerezhetünk, és értékes időt tölthet együtt a család.

A vezérigazgató gondolatainak zárásaként hangsúlyozta, hogy a BKK továbbra is elkötelezett a fenntartható közlekedési módok, valamint a közlekedésbiztonság fontosságának népszerűsítése mellett, ezért nyitott a STARS program folytatására is.

A BKK Zrt. 2013 óta vesz részt az Európai Unió által támogatott STARS Europe projektben. A projekt két, nemzetközileg sikeres kezdeményezés átültetésével igyekszik az iskolába járáshoz az aktív  közlekedési módok –a gyaloglás kerékpározás és egyéb nem motorizált közlekedési formák – népszerűségét növelni a diákok, a tanárok és a szülők körében. Míg az „Akkreditációs program” az általános iskolás közösségek ösztönzésére épít, addig az „Iskolatársak bevonása” a középiskolások szervező és közösségépítő erejét hívja segítségül. A BKK a résztvevő iskolák fenntartható közlekedésért tett törekvéseit egy nemzetközi értékelési rendszer alapján minősíti, és az elért eredményeket a minél jobb teljesítményre való ösztönzés érdekében elismeri és díjazza. A projekt népszerűvé vált a résztvevő iskolák körében: míg az első programévben 8 iskolával működtünk együtt, a 2014/15-ös tanévben már 24 iskola vett részt a programban.

STARS logo

A programév végéhez közeledve a BKK Zrt. összehívta a hazai kerékpározással, a közlekedők szemléletformálásával és közlekedésbiztonsággal foglalkozó szervezetek képviselőit, hogy együtt keressenek megoldást a program folytatására. A konferencia során a BKK Zrt. munkatársai ismertették a STARS nemzetközi történetét, és a hazai megvalósítás eredményeit. A program az iskolák ösztönzésére és bevonására épülő rendszerével olyan szemléletet biztosít, ami egyedülálló a hasonló hazai programok körében. Éppen ezért a BKK Zrt. elkötelezett amellett, hogy a hazai szakma képviselőivel együttműködve a STARS program folytatódjon.

A konferencián a BKK Zrt. munkatársai mellett előadást tartott Tóth Viktória a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésbiztonsági Központja képviseletében, Mezei Csaba a REC – Regionális Környezetvédelmi Központ projektmenedzsere, László János a Magyar Kerékpárosklub elnöke, valamint Szécsi Tibor rendőr alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési és Közlekedési osztályának vezetője. Az előadók bemutatták a szervezeteik által vezetett olyan kezdeményezéseket, amelyek a STARS-hoz hasonlóan a fiatalok közlekedési szemléletváltására építenek, így a hazai szakma képviselői kölcsönösen megismerhették az országban párhuzamosan futó programok jellemzőit. Az előadásokat követően a Critical Mass Budapest főszervezője, Kürti Gábor által vezetett nyílt kerekasztal beszélgetés során fontos téma volt, hogy a projektszemléletű kezdeményezések rendszerszinten kerüljenek alkalmazásra, valamint a résztvevők több példán keresztül is szemléltették a gyerekek lelkesedését a közlekedésre nevelési programok iránt.

A konferencia végeztével a résztvevők hangsúlyozták: képviselt szervezeteik elkötelezettek a fenntartható közlekedési módok, valamint a közlekedésbiztonság fontosságának terjesztésében, így nyitottan és konstruktívan állnak a STARS program folytatásához is. Az aktív közlekedési módok részarányának sikeres és fenntartható növeléséhez az alábbi öt területen a jelenleg is jövedelmező kapcsolatokra építve szükséges egy hatékony együttműködési rendszert kiépíteni:

  • Biztonságos és 100 százalékban akadálymentes infrastruktúra az iskolák környezetében, beleértve a biztonságos kerékpártárolás fontosságát is.
  • A közlekedési ismeretek bővítése a fenntartható közlekedés és a közlekedésbiztonság területén szakmailag megalapozott, diákok, tanárok és szülők számára készülő képzési programok segítségével.
  • Az iskolai közösségek ösztönzése a fenntartható és aktív közlekedési módok használatára.
  • A közlekedők megfelelő magatartásának biztosítása, minden közlekedési módra való tekintettel.
  • Az aktív és a fenntartható közlekedési módok részarányának növelésével kapcsolatos tevékenységek nyomon követése és értékelése, amely bizonyíthatja a törekvések sikerét és létjogosultságát.

A következő hónapok során a kezdeményezéshez csatlakozó szervezetek kidolgozzák a későbbi együttműködés céljait és részleteit. Kerényi László Sándor, a BKK Zrt. Közlekedésstratégiai vezetője záróbeszédében elmondta, örömtelinek tartja, hogy a BKK Zrt. partnerre talált a hazai szervezetekben, és reményét fejezte ki, hogy az együttműködés sikeres lesz.