Híreink

Két projektkezdeményezést választott támogatásra az Európai Bizottság, amelyben a BKK is partner

A Budapesti Közlekedési Központ 2012 májusában nemzetközi konzorciumokhoz kapcsolódva részt vett két kutatás-fejlesztési projektkezdeményezés összeállításában. A CH4LLENGE és a STARS kezdeményezéseket az Inteligent Energy Europe CIP-IEE-2012 azonosítószámú felhívására nyújtotta be a két nemzetközi konzorcium. Az Európai Bizottság mindkét projektet támogatásra érdemesnek találta, így megindulhatnak a végleges támogatási összegről és a szakmai tartalom pontosításáról szóló tárgyalások, amelynek eredményeként 2013. év elején megkezdődhet a közös munka.

CH4LLENGE

A CH4LLENGE (Addressing Key Challenges of Sustainable Urban Mobility Planning) egy három éves projekt, amely a módszertani és eljárási korlátok (intézmények közötti együttműködés, regionális tervezés), valamint az európai városok legfontosabb kihívásainak (finanszírozási források megtalálása, szociálpolitika és mobilitás-tervezés kapcsolata, klímaváltozás) leküzdésére szolgáló megoldások megalkotása és megosztása révén elősegíti a Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP), azaz a Fenntartható Városi Közlekedési Tervek készítésének folyamatát.

A BKK feladata a 17 nemzetközi projekt partnerrel közreműködve az érintettekkel való együttműködési stratégiák kidolgozása és a bevonásukra vonatkozó lehetőségek feltérképezése, valamint  az ezzel kapcsolatos előkészítő munka elvégzése. További feladataink közé tartozik még a budapesti közlekedési helyzet általános bemutatása, a projekt során kialakításra kerülő beavatkozás csomagok felhasználása és véleményezése, valamint közreműködés az értékelési módszertan kialakításában.  Feladataink között szerepel még a projekt magyarországi kommunikációja, népszerűsítése is. A projekt célja, hogy a Fenntartható Városi Közlekedési Tervezés (SUMP) gyakorlatát bevezessük a köztudatba. Az ezen irányelvek szerinti tervezési gyakorlat hazai meghonosítása Budapest Fenntartható Mobilitási Tervének kialakítása során kezdődhet meg. Ennek elérésében kiemelkedő segítséget nyújtanak a jelentős tapasztalattal rendelkező nemzetközi partnerek.

STARS

A STARS (Sustainable Travel Accredited and Recognised Schools) szintén egy három éves projekt, amely egy már Londonban is bevált és nagy sikerrel alkalmazott akkreditációs rendszer elterjesztését tűzte ki célul iskolák számára. Ez a keretrendszer ösztönzi és jutalmazza az iskolákat a fenntartható iskolai utazási tervek kialakítására és ezek megvalósítására. A projekt kiemelt figyelmet fordít a fenntartható közlekedési módok (gyalogos, kerékpáros) elterjesztésére.

A BKK feladata a 13 nemzetközi projekt partnerrel közreműködve:

  • helyi kerekasztal beszélgetéseket illetve két regionális akkreditációs konferenciát  szervezzen,
  • biztosítsa az iskolák akkreditációs rendszerét,
  • az akkreditációt  lefolytassa,
  • kérdőíves felméréseket készítsen,
  • valamint oktatási programokat szervezzen.

A STARS projekt megvalósulásával a külföldön sikerrel alkalmazott akkreditációs rendszer átültethető a hazai gyakorlatba. Az  akkreditációs eljárásban több magyarországi iskola is részt vehet, valamint tanulóik részesülhetnek a projekt keretén belüli személyes tudatformáló oktatásban. Kidolgozásra kerülnek olyan segédanyagok, amelyek segítik az akkreditációs folyamat bevezetését, valamint eredményeinek nyomon követését. A projekt segíti a fenntartható és a BKK által is előnyben részesített közlekedési módok térnyerését (gyalogos, kerékpáros közlekedés), valamint a jövő generációk nevelése révén a tudatos közlekedésre tanít.

Kategória: Híreink | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.