Egy éve lépett hatályba a fővárosi taxirendelet

2014. szeptember 1-jén az alábbi 9 fuvarszervező rendelkezett a BKK mint közlekedésszervező előzetes minősítésével: Főtaxi Zrt. TaxiPlus Europe Kft. TAXI 4 Kft. City Taxi Fuvarszervező Szövetkezet MAXTAXI Magyarország Zrt. 6X6 Taxi Kft. TOP Taxi-2000000 Kft. MB ELIT LUXURY Kft. RT 5 TAXI HOLDING Kft. Jelenleg – a beadott kérelmek alapján – a Tele 5 Taxi Hungary Kft., a MAGyar TAXI Kft. és a TaxiLike Hungary Kft. előzetes megfelelőségét vizsgáljuk. A Centrum Taxi Szolgáltató Kft. 2014. augusztus 5-én fuvarszervezői tevékenységét befejezte, erről értesített bennünket. Az ellenőrzések részletei Taxiellenőreink három műszakban, munkanapokon és hétvégén is folyamatosan, széles körű együttműködéssel, a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező állami és önkormányzati szervek bevonásával ellenőrzik a taxiszolgáltatók tevékenységét, a taxirendeletben foglaltak megtartását, kiemelt figyelemmel a rögzített hatósági árak betartására. Taxiszolgáltatás-ellenőrző munkatársaink az érintett hatóságokkal közösen végzett ellenőrzésen túl önállóan is ellenőrzik, hogy a személytaxi-szolgáltatók megfelelnek-e a taxirendelet előírásainak. A taxiellenőrök a megállapításaikat, tapasztalataikat jegyzőkönyvben rögzítik, amit a BKK további intézkedésre az illetékes közlekedési felügyelőségnek vagy más hatóságnak továbbít, illetve súlyos jogsértés esetén intézkedik a taxiállomás-használati megállapodás felmondására, mely a budapesti taxiengedély visszavonását is magával vonja. Az elmúlt egy évben taxiellenőreink 10.631-szer voltak próbautazáson; ellenőrzéseik alkalmával 19.596 szabálytalanságot állapítottak meg. A leggyakoribb jogsértések típusai és következményei A taxamatér befolyásolása

Sokkal kiszámíthatóbb a taxiszolgáltatás Budapesten

 • A személytaxikra előírt magasabb műszaki követelmények – így különösen a legalább 55 kW motorteljesítmény és az EURO 4 környezetvédelmi besorolás, a minimum 2550 mm tengelytávolság, a csomagtartó minimális mérete és a működőképes légkondicionáló berendezés kötelező előírása – eredményeként nagymértékben javult az utasok kényelmi kiszolgálása. A gépjárművek életkorának korlátozása, illetve a téli gumiabroncs használatának október 15. és március 15. közötti kötelezővé tétele növelte a személytaxik biztonságát. A taxirendelet a szolgáltatóknak nyújtott átmeneti türelmi ideje 2015. július 1-jén lejár. Ettől kezdve minden személytaxi-gépjármű maximum 10 éves vagy annál fiatalabb kell hogy legyen. Mindezek fejleménye, hogy a fővárosi utasok a taxirendelet hatályba lépése óta eltelt egy évben magasabb biztonsági követelményeknek megfelelő magasabb színvonalú szolgáltatást kapnak.
 • Fontos változás, hogy Budapesten immár minden taxi köteles elfogadni bank- és hitelkártyákat a fizetés során. Ezáltal Budapest a világ élvonalához csatlakozott, hiszen számos világvárosban sem biztosított mind a mai napig a kötelező bankkártya-elfogadás a taxikban.
 • A gépkocsi cseréjére vállalkozó taxiszolgáltatók a taxirendelet műszaki előírásait megismerve hozhatták meg döntésüket a tevékenység folytatásáról, és vásárolhattak olyan gépkocsit, amelyik már megfelel az elvárásoknak.
 • Kiszűrtük azokat, akik rossz minőségű szolgáltatást nyújtottak. A korábbinál szigorúbb minőségi szabályozás, a magasabb műszaki és pénzügyi követelmények és a taxirendelet előírásainak folyamatos ellenőrzése következtében a taxiszolgáltatók száma a korábban indokolatlanul magas 5600-ról ötezerre, a fuvarszervező vállalkozásoké 21-ről kilencre csökkent.
 • A havi fuvarszám Budapesten nem csökkent: havonta körülbelül egymillió megrendelés történik, ami éves szinten 35-40 milliárd forint árbevételt eredményez a taxiszolgáltatóknál.
 • A taxirendeletnek köszönhetően a világ számos nagyvárosához hasonlóan most már Budapestre is jellemző az egységes arculatú taxik megjelenése. A sárga taxik jól megkülönböztethető, minősített szolgáltatási színvonalat képviselnek Budapest közlekedésében. (A taxirendelet alapján még 150 taxis szeptemberben – a szerződés lejártáig – a taxija korábbi színével dolgozhat. Ők tavaly augusztusban kötöttek 1 évre szerződést a BKK-val a taxiállomás-használatról, ezért a számukra előírt egységes „sárga arculat” teljesítési határideje 2014. szeptember 18. Ezen dátumot követően csak sárga taxik lesznek forgalomban, egységes arculattal, minimálisra korlátozott reklámfelületekkel, egységes utastájékoztató és utasjog-tájékoztató feliratokkal belül és kívül.)

Előzetes ellenőrzés és megfelelőségi vizsgálat

A személytaxi üzemeltetője a tevékenységi engedély megszerzése előtt köteles a személyszállítási szolgáltatásokról szóló törvény szerinti előzetes igazolás kiadásához szükséges, a taxirendeletben meghatározott iratokat benyújtani a BKK-nak. Az előzetes igazolást közlekedésszervezőként – a vállalkozások előzetes vizsgálatát és a járművek minősítését követően – a taxirendelet szerinti taxiállomás-használati hozzájárulással egyidejűleg adjuk ki.

A taxiállomás-használati hozzájárulás kiadását megelőzően a vállalkozások komplex ellenőrzését és a személytaxi előzetes jármű-megfelelőségi vizsgálatát végezzük el.

2013. szeptember 1-je óta
 • 6908 darab jármű minősítését végeztük el, melyben 5432 darab gépkocsi elsőre „megfelelt” minősítést kapott;
 • pótszemlére 1457 darab járművet rendeltünk vissza, melyek az újabb minősítésen megfeleltek;
 • véglegesen 19 darab személytaxi szolgáltatói megfelelőségét utasítottuk vissza.

Taxiellenőreink 528 esetben a taxaméter olyan külső befolyásolását észlelték, amely az utasok megkárosítását eredményezte. Az érintett taxiszolgáltatóval kötött taxiállomás-használati megállapodást 313 esetben azonnal felmondtuk, és kezdeményeztük az illetékes közlekedési hatóságnál a taxiszolgáltató engedélyének visszavonását.

Az árdrágítást nem eredményező, ám a taxirendelet megsértését jelentő esetekben az alábbi, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságoknál kezdeményeztünk eljárást:

 • Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelőség: 340;
 • Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége: 839;
 • Nemzeti Adó és Vámhivatal: 680.

Nyugtaadás elmulasztása

A jogsértések közül kiemelt a számla-, illetve a nyugtaadás elmulasztása. Az elmúlt egy évben folytatott ellenőrzéseinken összesen 1971 ilyen esetet regisztráltunk, vagyis az ellenőrzések 18 százalékában tapasztaltunk efféle hiányosságot. Meglátásunk szerint ez a jogsértés visszaszorulóban van, ugyanis a 2013-ra jellemző havi több százas nagyságrendűhez képest a nyáron csupán 10-15 esetben tapasztaltuk.

Engedély nélküli taxiszolgáltatás

Az érvényes taxiállomás-használati megállapodással nem rendelkező szolgáltatást végző taxisok lejárt, más jogsértés miatt felmondott, vagy Budapestre ki nem terjesztett engedéllyel vállalnak fuvart. Az elmúlt egy évben 586 darab ilyen esetet regisztráltunk, és megállapítható, hogy bár az egyéb jogsértések száma folyamatosan csökken, az érvénytelen taxiállomás-használati megállapodással szolgáltatást végzők száma folyamatosan emelkedik.

Taxiellenőreink a próbautazásaikon többször találkoztak taxiengedéllyel egyáltalán nem rendelkező, magukat interneten hirdető – 'feketén' fuvarozó – szolgáltatókkal is. Emiatt 195 vállalkozónál kezdeményeztünk eljárást az illetékes hatóságoknál, és fejenként 600.000 forint bírságot kapnak.

A panaszokat mindig kivizsgáljuk

A taxirendelet értelmében mind a szolgáltatást igénybe vevő utasoknak, mind a vállalkozásoknak lehetőségük van arra, hogy a taxiállomásokkal és üzemeltetésükkel vagy az ügyintézéssel kapcsolatos észrevételeiket, panaszaikat jelezzék ügyfélszolgálatunkon. A panaszokat mindig kivizsgáljuk. Amennyiben az abban foglaltakat megalapozottnak találjuk, az érintett taxis vállalkozás taxiállomás-használati megállapodását azonnali hatállyal felmondjuk, illetve – a vizsgálat anyagának átadásával – kezdeményezzük az illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál vagy a taxivállalkozást foglalkoztató fuvarszervező társaságnál az eljárást.

A taxirendeletről

2013. szeptember 1-jén lépett életbe a Fővárosi Önkormányzat által megalkotott új budapesti taxirendelet – a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás és a személytaxi-szolgáltatást közvetítő és szervező szolgálat működtetésének feltételeiről, a taxiállomások létesítésének és igénybevételének rendjéről és a személytaxi-szolgáltatás hatósági áráról szóló 31/2013. (IV. 18.) Főv. Kgy. rendelet  –, melynek értelmében a taxik az eddigi maximált ár helyett fix viteldíjjal fuvaroznak. Az alapdíj 450 forint; kilométerenként 280 forintot, várakozásnál pedig percenként 70 forintot kell fizetni. A rendelet előírásai betartásának ellenőrzésére – különösen a fix ár alkalmazására – közös ellenőrzésbe kezdett a Fővárosi Önkormányzat Rendészeti Igazgatósága, a Budapesti Közlekedési Központ, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala Fogyasztóvédelmi Felügyelősége. Budapesten 2014. január 16-ától a gyártási évtől számított 15 évesnél idősebb gépkocsikkal nem lehet személyszállítást végezni.

Kapcsolódó anyagok: