Hamarosan indulhat a Budai fonódó villamoshálózat kivitelezése

Mérföldkövek

Hamarosan elkezdődhetnek azok a vágányépítési, -felújítási, valamint út- és közműépítési munkák, amelyeknek eredményeképpen a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak ismét egységes hálózatot alkotva új, átszállásmentes kapcsolatot biztosítanak majd Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A Budai fonódó villamoshálózat létrejöttével – amely a tavaly decemberben kiírt és most lezárult tender által valósulhat végre meg – a korábbi 17-es villamos vonalát összekötjük a 19-es, a 41-es és a 61-es járatokéval, így hosszú, észak-déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre, és Óbudáról átszállásmentes, az autós közlekedéssel szemben is versenyképes kötöttpályás kapcsolat létesül, többek között a Széll Kálmán térre, a BAH-csomóponthoz, a Móricz Zsigmond körtérre, Albertfalvára, valamint Kelenföldre, az M4-es metró vonalához. A munkákhoz szorosan kapcsolódik Széll Kálmán tér fejlesztésének programja is. A Fővárosi Önkormányzat kiemelt projektjéről, a Budai fonódó jelentőségéről bővebben honlapunkon olvashatnak.

A Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezőjeként a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a villamoshálózat Bem rakparti ága tekintetében a nettó 4,4 milliárd forintos ajánlatot beadó BEM Tram Konzorciumot hirdette ki nyertesnek. A kivitelezés során új villamosvágányt építünk a Germanus Gyula park és a Batthyány tér között. A villamosok az új Germanus Gyula parkban létesülő megállóhelyet elhagyva haladnak majd át a Margit híd alatt, ahol az addig egymás mellett haladó vágányok egy rövid szakaszon „egymásba fonódnak” (azaz a kétirányú villamosforgalmat egy vágány szélességben vezetjük el), ezáltal nem csökken lényegesen a jelenlegi közúti kapacitás. Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a pálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé, a Bem téren pedig új megállót létesítünk. A rakparton lévő fasor kivágása ezzel a vonalvezetéssel nem szükséges. Mindezen felül a Germanus Gyula parkot is megszépítjük. Az új városi vasúti nyomvonal létesítéséhez számos közmű, egyebek mellett vízvezeték, csatorna, elektromos és távközlési kábelek kiváltása szükséges.

A Széll Kálmán téri ág kivitelezésével – azaz a már nem közlekedő 17-es és a 4-6-os villamos vonalának összekötésével, a Török utcai és a Frankel Leó utcai új megállóhelyek megépítésével, valamint a 17-es eddigi villamospályájának felújításával a Margit hídtól a Tímár utcáig – a nettó 8,2 milliárd forintos ajánlatot beadó ÓBUDA Tram Konzorciumot bízzuk meg és hirdettük ki az eljárás nyertesének. A vágányépítésen túl a kivitelező feladata a megállóhelyek és az áramellátás korszerűsítése, a kapcsolódó út- és közműépítési, forgalomtechnikai, műtárgyépítési munkák elvégzése. Átépül a Frankel Leó utca és a Török utca csomópontja, valamint megszépül az ott található kis tér csakúgy, mint a Zsigmond tér, mely az új forgalomtechnikai renddel egy letisztult, tágas térré válik majd. A felújítást követően a villamosvonal megállóhelyei a Margit híd és a Tímár utca között, továbbá a Váradi utcánál, és a Vörösvári úti végállomáson akadálymentesekké válnak, a villamosvonal környezete pedig új arculatot kap ezen a szakaszon, köszönhetően a „faltól falig” történő felújításnak.

  • A Budai fonódó villamosközlekedés projektje a kilencvenes években is felmerült, de érdemi megvalósítása 2012-ben kezdődhetett el, miután sikerült lezárni a vitás kérdéseket az érintett kerületi  önkormányzatokkal.
  • A fejlesztéshez szükséges forrásokat biztosító európai uniós támogatási szerződéseket dr. Vér Iván, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. vezérigazgatója és Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója 2012. március 12-én írták alá.
  • A projekt a Közlekedési Operatív Program keretében európai uniós és hazai forrásból valósul meg 90,4 százalékos (Széll Kálmán téri ág), illetve 63,8 százalékos (Bem rakparti ág) támogatási ráta mellett.
  • A vasúthatósági építési engedélyeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala mindkét ágra 2013. október 29-én adta ki.
  • A kivitelezési tendert 2013. december 5-én írtuk ki, az eljárást lezáró összegezés megküldésére 2014. július 3-án került sor. A közbeszerzési eljárásra jelentkező másik pályázót a tenderből ki kellett zárnunk, mivel az EU-s források felhasználását ellenőrző szerv felhívta a BKK figyelmét arra, hogy korábban, egy másik uniós forrásból megvalósult közbeszerzés során az egyik konzorciumi tagcég hamis nyilatkozatot tett, ezért a kötelezően alkalmazandó  kizáró okok hatálya alatt áll. Ezt a Közbeszerzési Hatóság aktuális nyilvántartása és a független közbeszerzési tanácsadó álláspontja is megerősítette.
  • A Budai fonódó villamoshálózat kiépítését megelőző víz- és csatornarekonstrukciós munkák a fejlesztési területen ez év április 14-én kezdődtek meg.
  • A tíz napos szerződéskötési moratórium leteltét követően – amennyiben előzetes vitarendezési vagy jogorvoslati kérelem nem érkezik – megköthető a kivitelezői szerződés. Mintegy egy hónappal ezután kezdődnek majd meg a helyszíni munkálatok. A pontos időpont attól függ, lesz-e jogorvoslati eljárás a kizáró okok hatálya alatt álló ajánlattevő részéről.
  • A kivitelezési munkák teljes körűen  2015 végére valósulhatnak meg.