Híreink

Kiírtuk a tendert a Budai fonódó villamoshálózat kivitelezésére

A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezőjeként nyílt közbeszerzési eljárást írt ki a Budai fonódó villamoshálózat megvalósítására, kivitelezésére. Sikeres tender esetén a 4-es és 6-os villamosvonal Széna tér–Margit híd budai hídfő közötti szakaszát részlegesen, a 17-es villamosvonal Germanus Gyula park–Nagyszombat utca közötti szakaszát pedig teljesen felújítjuk, egyúttal a Bem rakparton új vágányok építésével összekötjük az óbudai 17-es és a 19/41-es villamosok vonalát, valamint az új Török utcai kapcsolaton keresztül a 17-es és a 61-es vonalát a Margit körúton át. A fejlesztéshez szükséges forrásokat biztosító európai uniós támogatási szerződéseket dr. Vér Iván, a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt. vezérigazgatója és Vitézy Dávid, a BKK vezérigazgatója 2012. március 12-én írták alá. A sikeres pályázati eljárást lezáró döntést követően a munkálatok 2014 tavaszán kezdődhetnek el.

A fejlesztés célja, hogy a jelenleg széttagolt budai villamosvonalak ismét egységes hálózatot alkossanak, új átszállásmentes kapcsolatok jöjjenek létre Észak-, Közép- és Dél-Buda között. A projektben a 17-es villamos egyesül három budai járattal, így hosszú, észak–déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek létre. Óbudáról átszállásmentes, az autós közlekedéssel szemben is versenyképes kötöttpályás kapcsolat létesül a Batthyány tér, a Széll Kálmán tér, a BAH-csomópont, a Móricz Zsigmond körtér, Albertfalva, valamint Kelenföld felé. A fejlesztés érinti a Széll Kálmán tér vágányhálózatát is kapcsolódva a tér rekonstrukciójához. Ez utóbbi beruházáshoz kapcsolódó pályázatokat külön eljárásban hirdetjük meg.

A projekt a kilencvenes években is felmerült, de uniós forrásból való megvalósításának ötlete 2008-ból származik, amiben akkor a VEKE is részt vett.

A vasúthatósági építési engedélyeket a Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala mindkét ágra 2013. október 29-én adta ki.

Az ajánlati felhívásban, valamint a dokumentációban kidolgozott alkalmassági feltételek és értékelési szempontok biztosítják, hogy a kivitelezők nyílt versenyében olyan referenciákkal rendelkező vállalkozót választhassunk, aki bizonyítottan képes a szükséges feladatok minőségi, határidőben történő elvégzésére. Ennek érdekében a leendő pályázóknak a BKK felé alkalmassági feltételként vállalkozásuk tőkeerősségét és a jelenlegi beruházás volumenének megfelelő kivitelezési referenciákat kell igazolniuk az elmúlt öt évből.

A projekt a Közlekedési Operatív Program keretében európai uniós és hazai forrásból valósul meg 83,4%-os támogatási intenzitás mellett. A kivitelezési munkák a szerződéskötést követően, 2014. II. negyedévében kezdődhetnek meg, a Budai fonódó villamosközlekedés megteremtésének megvalósítási végső határideje 2015. június 30.

A beruházás kivitelezését egy tenderen belül két részben írtuk ki az alábbiak szerint:

1. Széll Kálmán téri ág és a 17-es vonal felújítása

A Budai fonódó Széll Kálmán téri ágának felújításakor

A 17-es villamos vonalát összekötjük a 4-es és 6-os villamoséval a Frankel Leó utcán és a Török utcán keresztül

Új vágánykapcsolat létesül a Margit krt.–Frankel Leó úti csomópontban a 17-es és a 4-es, 6-os villamosvonal csatlakozásának biztosításához. Megállóhely épül a Török utcában és Frankel Leó utcában, és többféle korszerű felépítmény készül annak érdekében, hogy a jelenlegi zaj- és rezgésértékek ne emelkedjenek. Megtörténik a Széna téri kitérők cseréje, mely a kivitelezési határ is egyben, ezen a ponton csatlakozik a Széll Kálmán tér fejlesztése és a Budai fonódó Széll Kálmán téri ági projekt. A tér rekonstrukciója külön, párhuzamos beruházás-elemként valósul meg, várható kezdési idő ott is 2014 tavasza.

A jelenlegi nyomvonalon a Margit hídtól a Tímár utcáig megújul a villamospálya

A jelenlegi 17-es villamosvonal pályájának részleges felújítását követően nő az utazási sebesség, így csökken az utazási idő. A Margit körút és a Nagyszombat utca között felújítjuk a Frankel Leó utca és a Bécsi út rossz állapotú, kockaköves útburkolatát, továbbá a járdákat és a zöldfelületeket is.

Forgalmi zavarok idején a vonal szakaszos üzemét lehetővé tevő vágánykapcsolatokat hozunk létre a Szent Lukács gyógyfürdő megállóhelynél, és a Nagyszombat utcánál.

Korszerűsítjük a megállóhelyeket, ezzel párhuzamosan az útépítési, forgalomtechnikai, közműépítési, műtárgyépítési munkákat is elvégezzük

A Frankel Leó utca és a Török utca csomópontját és az ott található kis teret teljes egészében rekonstruáljuk, több helyen cserje- és fatelepítéssel tesszük barátságosabbá a környezetet. Ugyancsak megújul a Zsigmond tér, a csomópont teljes átalakításával tehát kedvezőbbé válik a kereszteződésben való átjutás, az átépítéssel kellemes, élhető közteret alakítunk ki. Megváltozik az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcai kereszteződés forgalmi rendje: balra kanyarodási lehetőséget biztosítunk a Batthyány tér felől érkező autósoknak. Az Árpád fejedelem útja–Komjádi Béla utca csomópontban szintén biztosítjuk a balra kanyarodási és megfordulási lehetőséget a déli irányból érkezők számára, ezzel együtt megszüntetjük a balesetveszélyes, jelzőlámpás szabályozás nélküli megfordulási lehetőséget.

A felújítást követően a villamosvonal megállóhelyei a Margit híd és a Tímár utca között, továbbá a Váradi utcánál, és a Vörösvári úti végállomáson akadálymentesekké válnak, a villamosvonal környezete pedig új arculatot kap ezen a szakaszon, köszönhetően a „faltól falig” történő felújításnak, a megújuló  utastájékoztatásnak, az átépülő Zsigmond térnek, amely új forgalmi rendjével valódi köztérré alakul majd.

A Vörösvári útig megújul az áramellátó rendszer is

A vonalszakasz áramellátásának felújításakor három áramátalakító állomást is korszerűsítünk, ezenkívül teljes hosszában megújul a felsővezeték-hálózat, valamint kicseréljük az energiaellátást biztosító kábeleket. Az energiaellátás fejlesztésének köszönhetően növekszik az energiahatékonyság és az üzembiztonság.

A frissen felújított vonalon részben a járműbeszerzési projektünk keretében beszerzésre kerülő új, alacsonypadlós korszerű villamosok állnak forgalomba.

2. Bem rakparti ág

Budapest az 1970-es évekig összefüggő fonódó-elágazó villamoshálózattal rendelkezett: a nagyobb forgalmú útvonalakat több járat szolgálta ki, így egy pontból többfelé lehetett átszállás nélkül utazni. Az elavult járművek és a korszerűtlen forgalomirányítás miatt azonban ezt a rendszert később felszámolták, a hangsúlyt a gyorsvasutakra és a ráhordó járatokra helyezték. A metróépítéseket követően egyszerűsítették a hálózatot, és számos villamosvonalat megszüntettek. Többek között olyanokat is, amelyek értékes elemei voltak a főváros közlekedési rendszerének. Erre a sorsra jutott a Bem rakparti vonal is: 1970-ben a hév föld alatti szakaszának építése miatt megszűnt a villamosforgalom a Batthyány tér és a Margit híd között.

A Budai fonódó villamosközlekedés Bem rakparti ágának kivitelezésével

a jelenlegi 17-es villamosvonal egyesül a két rakparti járattal, így hosszú, észak–déli irányban egész Budát átszelő vonalak jönnek majd létre.

A 17-es villamosvonal vágányai a Germanus Gyula parki jelenlegi végállomást elhagyva haladnak át a Margit híd alatt, ahol a vágányok egy rövid szakaszon egymásba fonódnak. A Margit hídnál az óbudai irányú megálló a Vidra utcában lesz, közel a Széll Kálmán tér felől érkező villamosok megállójához. Az alsó rakparti lehajtó és a Margit hídi felhajtó között a pálya áttér a Duna felőli oldalra, majd a kerékpárút mellett halad a Batthyány tér felé, a Bem téren pedig új megálló létesül. A rakparton lévő fasort ezzel a vonalvezetéssel nem kell kivágni. Az új városi vasúti nyomvonal létesítéséhez számos közmű, egyebek között vízvezeték, csatorna, elektromos és távközlési kábelek kiváltása szükséges.

A gyors és megbízható villamosjáratok létrehozásával az autóforgalom reményeink szerint csökken, a torlódások és a környezetterhelés mérséklődik. A 86-os busz Batthyány tértől délre eső ágára a Bem rakparti ág megépítését követően nem lesz szükség, a Fő utcai buszsáv feleslegessé válik, ezért megszüntetjük. A Csalogány utca és a Clark Ádám tér közötti szakaszon a rakparti járdán kijelölt közös gyalog- és kerékpárút alternatívájaként irányhelyes kerékpársávokat, illetve egy rövid szakaszon új önálló kerékpárutat hozunk létre a Bem rakparton, és a Fő utcában.

A fentiek megvalósulásával a Batthyány tér és a Clark Ádám tér közötti szakaszon újabb parkolóhelyeket alakítunk ki.

A tervezéskor a hév födémének statikai vizsgálat alapján a Batthyány tértől északra lévő szakaszon a födém teherbírását sűrűn elhelyezett acélszelvények beépítésével növeljük majd meg.

Ezzel párhuzamosan a hévfödém felső oldali utólagos vízszigetelésére is sor kerül, hogy megnöveljük az alagút élettartamát.

A két projektben a megállóhelyeket utaskényelmi berendezések telepítésével tesszük kényelmesebbekké: megújulnak a hangosítók, az utasvárók, a padok, a támaszkodók, a szemetesek és az utastájékoztató berendezések. A jelenleginél magasabb, 26 centiméteresre tervezett peronok nem csupán a mozgásukban korlátozottak számára teszik egyszerűbbé a megállókban a le- és felszállást, hanem a babakocsis anyukák és az idősek közlekedését is nagyban megkönnyítik.

Tarlós István főpolgármester hivatalba lépése, és a BKK létrejötte óta több mint 100 milliárd forint értékben kötöttünk támogatási szerződést közlekedésfejlesztési beruházásokra. Ezekből az elmúlt két évben elnyert európai uniós forrásokból és vissza nem térítendő támogatásokból épül az 1-es villamos új szakasza, korszerűsödik az 1-es és 3-as villamos vonala, fejlesztjük a budai villamosközlekedést, veszünk új villamosokat és trolibuszokat, valósítjuk meg a MOL Bubi projektet, valamint a következő évek fejlesztésein dolgozunk.


Kapcsolódó cikkek:

Budai fonódó villamoshálózat

Széll Kálmán tér átalakítása

A fogaskerekű fejlesztése

1-es és 3-as villamos fejlesztése

Villamos és trolibusz járműbeszerzési projekt

Érezhető minőségi javulás: 150 új autóbusz áll forgalomba 2013 tavaszán Budapesten

Lakossági fórumon mutattuk be a Budai fonódó villamos terveit

Ismét lakossági fórumot tartottunk a Budai fonódó villamosprojektről

A megújuló Széll Kálmán tér: szilárd alap a későbbi fejlesztésekhez

Megmutatjuk, milyen lesz az új Széll Kálmán tér!

Lezárult a Széll Kálmán téri tervpályázat

Kategória: Híreink, Közlemények | A közvetlen link.
Email This PostAdd to favourites Nyomtatás

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.