SMART-MR

Nagyvárosi régiók rugalmas közlekedésének eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések

Projekt neve: SMART-MR (Sustainable measures for achieving resilient transportation in metropolitan regions)

Projekt neve magyarul: Nagyvárosi régiók rugalmas közlekedésének eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések

Időtartam: 2016. 04. 01. – 2021. 03. 31.

Vezető partner: A Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutató Központja

Partnerek: Ljubljana városi régió fejlesztési ügynöksége, Szlovénia; Oslo város környezetvédelmi ügynöksége, Norvégia; Akershus megye közgyűlése, Norvégia; Göteborg régió önkormányzatainak szövetsége, Svédország; Helsinki régió környezetvédelmi hatósága, Finnország; BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Magyarország; Metropolitan City Róma regionális hatóság, Olaszország; Portó városkörnyéki régió, Portugália; Barcelona városkörnyéki régió, Spanyolország.

A projekt összköltségvetése: 2 215 566 €

BKK költségvetése a projektben: 219 073 €

Támogatási szerződés azonosító: PGI00100

Támogatók: Európai Unió Interreg Europe keretprogramja, Európai Regionális Fejlesztési Alap 85% mértékben, Széchenyi Programiroda 10% mértékben

BKK szerepe a projektben: Projektpartner

Projekthonlap: https://www.interregeurope.eu/smart-mr/

 

Ismertető

A városi térségek, különösen a nagyvárosi régiók közlekedése torlódásokat, emiatt hatalmas károsanyag-kibocsátást okoz, ami óriási kihívást jelent az illetékes hatóságoknak az egészséges lakókörnyezet és a vonzó vállalkozási környezet megteremtésében. A SMART-MR projekt általános célja, hogy támogassa a helyi és regionális önkormányzatokat közlekedéspolitikájuk fejlesztése, rugalmas, alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedés és mobilitás megszervezésének érdekében.

Hogy megoldjuk ezt a problémát, ahhoz 8 nagyvárosi régió (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Ljubljana, Róma, Porto és Barcelona) 10 projektpartnere megosztja egymással tapasztalatait a közlekedés és mobilitás tervezésének kérdéseiben 7, egymással tematikusan összefüggő szakmai workshop keretében. A partnerek minden workshophoz kapcsolódóan összeállítanak egy-egy szakmai helyzetértékelést, összegyűjtik a jó gyakorlatokat, és szakmai látogatásokat is szerveznek. A megbeszéléseken bemutatják és megvitatják a gyakorlati tapasztalatokat, valamint szakpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg. A SMART-MR a projekt eredményein keresztül, valamint tájékoztató rendezvények segítségével járul hozzá az Európa 2020 céljai eléréséhez, a kohéziós politikához és az Interreg Europe programhoz. Ezt az irányító hatóságok, helyi és regionális hatóságok új közlekedési és mobilitási stratégiák támogatásával valósítják meg.

A projektben részt vevő nagyvárosi régiók akcióterveket készítenek elő és hajtanak végre, hogy fejlesszék a közlekedéspolitika és a 8 szakpolitikai eszköz megvalósítását az alábbi témákban:

  • integrált közlekedési vagy fenntartható városi mobilitási tervek elkészítése;
  • alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedés fejlesztésének megvalósítása intermodális csomópontok és állomás melletti várostérségek létrehozatala formájában;
  • érintettek bevonása a projekt tevékenységekbe, az akciótervek fejlesztésébe és megvalósításába.

A BKK a projekt során olyan innovatív társadalmi és intézményrendszeri egyeztetési módszertant és eszközöket dolgoz ki és tesztel, amelyek segítik az IKOP által finanszírozott projektek tervezését, megvalósítását, valamint az átadásuk utáni nyomon követést. A módszertan és az eszközök sikeres alkalmazása esetén a jövőben minden budapesti lakos és intézmény hozzájárulhat a Budapesti Mobilitási Terv célkitűzéseinek megvalósulásához.