SMART-MR

Nagyvárosi régiók rugalmas közlekedésének eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések

Projekt neve: SMART-MR (Sustainable measures for achieving resilient transportation in metropolitan regions)

Projekt neve magyarul: Nagyvárosi régiók rugalmas közlekedésének eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések

Időtartam: 2016. 04. 01. – 2021. 03. 31.

 

Ismertető

A SMART-MR projekt célja a helyi és regionális önkormányzatok támogatása a közlekedéspolitikájuk fejlesztése, rugalmas, alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedés és mobilitás eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések megtétele érdekében. Ahhoz, hogy megoldjuk ezt a problémát, 8 nagyvárosi régió (Oslo, Göteborg, Helsinki, Budapest, Ljubljana, Róma, Porto és Barcelona) 10 projekt partnere megosztja egymással tapasztalatait a közlekedés és mobilitás tervezésének kérdéseiben szakmai workshopok keretében.

A megbeszéléseken a partnerek bemutatják és megvitatják a gyakorlati tapasztalatokat, valamint szakpolitikai ajánlásokat fogalmaznak meg. A SMART-MR a projekt eredményein keresztül (pl. a nagyvárosi régiók rugalmas közlekedésének eléréséhez szükséges fenntartható intézkedések összefoglalója, kiválasztott jó gyakorlatok leírása, szakpolitikai ajánlások) valamint tájékoztató rendezvények segítségével (pl. politikai ülés, záró konferencia, regionális partnertalálkozók) járul hozzá az Európa 2020 célok eléréséhez, a kohéziós politikához, és az Interreg Europe programhoz az irányító hatóságok, helyi és regionális hatóságok új közlekedési és mobilitási stratégiák megalkotásában való támogatásával.

A projektben résztvevő nagyvárosi régiók akcióterveket készítenek elő és hajtanak végre, hogy fejlesszék a közlekedéspolitika és a 8 szakpolitikai eszköz megvalósítását az alábbi témákban:

  • integrált közlekedési vagy fenntartható városi mobilitási tervek elkészítése;
  • alacsony károsanyag-kibocsátású közlekedésfejlesztés megvalósítása intermodális csomópontok és állomás melletti várostérségek létrehozatala formájában;
  • érintettek bevonása a projekt tevékenységekbe, az akciótervek kifejlesztésébe és megvalósításába.

A BKK a projekt során olyan innovatív társadalmi és intézményrendszeri egyeztetési módszertant és eszközöket fog kidolgozni és tesztelni, amelyek segíteni fogják az IKOP által finanszírozott projektek tervezését, megvalósítását, és átadás utáni nyomon követését. A módszertan és az eszközök sikeres alkalmazása esetén a jövőben minden budapesti lakos és intézmény hozzájárulhat a Budapesti Mobilitási Terv célkitűzéseinek megvalósulásához.

 

Projekthonlap: https://www.interregeurope.eu/smart-mr

Vezető partner: A Szlovén Tudományos és Művészeti Akadémia Tudományos Kutató Központja

Partnerek: Ljubljana városi régió fejlesztési ügynöksége, Szlovénia; Oslo város környezetvédelmi ügynöksége, Norvégia; Akershus megye közgyűlése, Norvégia; Göteborg régió önkormányzatainak szövetsége, Svédország; Helsinki régió környezetvédelmi hatósága, Finnország; BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt., Magyarország; Metropolitan City Róma regionális hatóság, Olaszország; Portó városkörnyéki régió, Portugália; Barcelona városkörnyéki régió, Spanyolország.

A projekt összköltségvetése: 2 215 566 €, BKK költségvetése a projektben: 219 073 €

Támogatási szerződés azonosító: PGI00100

Támogatók: Európai Unió Interreg Europe keretprogramja, Európai Regionális Fejlesztési Alap 85% mértékben, Széchenyi Programiroda 10% mértékben

BKK szerepe a projektben: Projektpartner