Nemzetközi kapcsolatok

A BKK nemzetközi szakmai együttműködései és K+F+I projektjei

A Budapesti Közlekedési Központ a Fővárosi Önkormányzat integrált közlekedésszervezőjeként aktívan részt vesz minden olyan nemzetközi közlekedésszakmai hálózatban, közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos, tapasztalatcserét és innovációt segítő projektben, amelyet Budapest számára hasznosnak ítél. A világ nagyvárosai, de különösen az európai fővárosok alapvetően azonos, a közlekedéssel kapcsolatos kihívásokkal néznek szembe. Ezért különösen fontos és szükséges a nemzetközi kitekintés a lehetséges fejlesztési irányok, illetve a konkrét projektek meghatározásánál.

Budapesten évszázados hagyománya van az aktív részvételnek a nemzetközi közlekedésszakmai szervezetekben, ezt a gyakorlatot folytatja a BKK 2010-es létrejötte óta a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. A BKK nemzetközi tagságai révén szerves része a legjelentősebb – az alábbiakban felsorolt – nemzetközi közlekedésszakmai szervezeteknek, amelyek segítségével folyamatosan tájékozódik a világszerte megjelenő innovatív megoldásokról és közlekedési trendekről, valamint megosztja saját tapasztalatait a budapesti közlekedésszervezés és -fejlesztés eredményeiről.

 

A BKK tagságai nemzetközi szakmai szervezetekben

 

Az EMTA (European Metropolitan Transport Authorities/Európai Nagyvárosi Közlekedési Hatóságok) szövetség a tapasztalatok és az információk cseréjét mozdítja elő a közlekedésszervezés, -tervezés és -finanszírozás területén. A BKK 2011-től tagja a szervezetnek, elnökségi tagja a BKK vezérigazgatója is. A szervezet évente két alkalommal ül össsze valamelyik tagvárosban, a tagok jórészt felsővezetői szintű képviseletet biztosítanak. További információ a szervezet honlapján érhető el angol nyelven: www.emta.com

 

 

EUROCITIES városszövetséget hat nagyváros – Barcelona, Birmingham, Frankfurt, Lyon, Milánó és Rotterdam – polgármestere alapította 1986-ban. A szakmai tapasztalatcserén kívül olyan közös platform létrehozása volt a cél, amely megkönnyíti és egyúttal hangsúlyosabbá teszi a városok kommunikációját az Európai Unió intézményeivel. A brüsszeli székhelyű szövetség ma már több mint 30 ország 130 városát számlálja tagjai között, Budapestet 1996 óta. A nemzetközi szakmai munka tematikus fórumokban (pl. mobilitás, kultúra, környezet) munkacsoportokra bontva folyik. A BKK rendszeres résztvevője a Mobilitás Fórumnak. A EUROCITIES-együttműködésben a BKK feladata különböző szakpolitikák véleményezése, adatszolgáltatás nemzetközi benchmarkokhoz, aktív részvétel szemináriumokon és konferenciákon, valamint potenciális kutatási feladatok meghatározása. A EUROCITIES évente egy alkalommal többnapos szakmai konferenciát is szervez. További információ a szervezet honlapján érhető el angol nyelven: www.eurocities.eu

 

UITP (L’Union internationale des transports publics/Nemzetközi Tömegközlekedési Szövetség), a szakma egyetlen nagy világszervezete, 2015-ben lett 130 éves. A brüsszeli székhelyű UITP a közösségi közlekedési hatóságok, vállalatok, tudományos intézetek és a közlekedésben érdekelt versenypiaci szereplők, illetve szolgáltatók nemzetközi hálózata. Tevékenysége a közösségi közlekedés valamennyi ágazatát – metró-, busz-, villamos-, elővárosi vasúti és vízi közlekedés – lefedi. A 92 országból 3400 tagot számláló szövetség egyrészt platformot nyújt a tagok közötti világszintű kooperációnak és tapasztalatcserének, másrészt a közösségi közlekedés ügyét képviseli és népszerűsíti szerte a világon. Ennek legfőbb fóruma a kétévente megrendezett UITP-világkongresszus és -kiállítás. A 2015-ben Milánóban megrendezett UITP-világkongresszuson a „The Global Public Transport Awards” díj „Legjobb Közösségi Közlekedési Stratégia” kategóriában 200 pályázat közül a 6 döntős közé választották és elismerésben részesítették Budapest első fenntartható városi mobilitási tervét, a Balázs Mór-tervet. További információ a szervezet honlapján érhető el angol nyelven: www.uitp.org

 

Polis – Cities and Regions for Better Transport (Városok és régiók a jobb közlekedésért) olyan európai városok és régiók hálózata, amelyek 1989 óta közösen dolgoznak innovatív közlekedési megoldások létrehozásán. A brüsszeli székhelyű szervezet fő célja a tagok közti tapasztalat- és információcsere elősegítése, valamint a városok és régiók érdekeinek képviselete a közlekedéssel kapcsolatos európai uniós szabályok kidolgozásában és előkészítésében az Európai Unió intézményeinél. A Polis a szakmai hálózatépítésen és a nemzetközi együttműködés koordinálásán túlmenően számos, az Európai Unió által finanszírozott kutatási és innovációs projekt előkészítésében és végrehajtásában vesz részt. Közülük többhöz a BKK is sikerrel csatlakozott az elmúlt években, több száz ezer eurós támogatást szerezve ezzel Budapestnek. A POLIS 2015-ben megnyitotta a csatlakozás lehetőségét az Európán kívüli városok számára is. Elsők között csatlakozott az európai városok hálózatához Sao Paolo (Brazília) és Jeruzsálem (Izrael). A szervezet a tagok közül 2 évre választott elnökséggel működik. 2013 és 2015 között a BKK Zrt. Budapest képviseletében a POLIS alelnökeként segítette a szervezet munkáját. A nemzetközi szakmai munka tematikus munkacsoportokban zajlik (aktív közlekedés és egészség, tiszta járművek és levegőminőség, mobilitás és közlekedéshatékonyság, parkolás, hozzáférhetőség, közlekedésbiztonság, irányítás és integráció, valamint városi teherszállítás), amelyeknek a BKK rendszeres résztvevője. A Polis évente egy alkalommal többnapos szakmai konferenciát is szervez. További információ a szervezet honlapján érhető el angol nyelven: www.polisnetwork.eu

 

 

 

A BKK nemzetközi K+F+I tevékenysége

Megalakulása óta a BKK aktívan részt vesz számos nemzetközi kutatás-fejlesztési-innovációs (K+F+I) projektben, amelyek eredményeiből a hazai és nemzetközi közlekedési szakma egyaránt profitálhat. Az Európai Unió támogatásával zajló K+F+I projektek fő célja, hogy elősegítse a városok közötti tudástranszfert, és hozzájáruljon az új, innovatív technológiák és közlekedési megoldások elterjedéséhez. Az együttműködésnek két fő formája létezik:

  • projektpartnerként a BKK aktuális fejlesztési, innovációs munkája összekapcsolódik az adott projekt célkitűzéseivel, és a nemzetközi együttműködés kapcsán átfogó megoldások születhetnek;
  • szakmai támogatóként pedig a BKK munkatársai más európai projektekben külső szakértőként, közreműködőként vehetnek részt.

 

A BKK részvételével jelenleg is futó valamint sikerrel lezárt európai uniós támogatású K+F+I projektekről ide kattintva tudhatsz meg többet.