DREAM_PACE

Projekt neve: DREAM_PACE (Demand REsponsive trAnsport integrating regional Mobility networks for PAssengers in Central Europe) 

Projekt neve magyarul: Az igényvezérelt közlekedési szolgáltatások integrálása a regionális közlekedési hálózatokba Közép-Európában

Időtartam: 2023.03.01. – 2026.02.28. 

 

Ismertető

Közép-Európa területét egyenlőtlen közlekedési kapcsolatok és mobilitási lehetőségek jellemzik a régiók között és a régiókon belül, valamint a városi környezet, a vidéki és peremterületek között. A projekt közös kihívása az elérhetőség és az összeköttetés javítása a közép-kelet-európai periférikus és vidéki területeken a közösségi közlekedési hálózatok és az igényvezérelt közlekedési szolgáltatások (IVK) jobb integrációja révén; az irányítási, tervezési, digitális és működési innovációk közös fejlesztésére és végrehajtására építve. A DREAM_PACE a regionális mobilitási hálózatokat kiegészítő innovatív IVK-koncepciókat fog kidolgozni. A projekt javítani fogja a hatóságok és az üzemeltetők IVK-tervezési és -szolgáltatási kapacitásait. Az IVK-szolgáltatások új generációja a regionális mobilitási hálózatok funkcionális és szerves részévé válik, javítva a lakosok hozzáférhetőségét, a területi kohéziót és a társadalmi befogadást. A partnerek közösen fogják kidolgozni az IVK stratégiáját, valamint közösen tervezik meg, tesztelik és hajtják végre a mobilitási hálózatokat erősítő innovatív IVK-megoldásokat. A projekt végrehajtása a nemzetközi együttműködésre épül, annak érdekében, hogy a projekt eredményei megfelelően reagálni tudjanak a mobilitási ökoszisztémák sajátos jellemzőire a közép-kelet-európai vidéki és periférikus területeken.

A BKK a 2022. június 30-án lezárult SMACKER projekt folytatásaként a jelenlegi igényvezérelt szolgáltatás fejlesztését valósítja meg az igényvezérelt vonalak rugalmassági fokának növelésével, valamint innovatív informatikai megoldások támogatásával.

A konzorciumot 5 ország 12 partnere alkotja.

 

Projekthonlap: https://www.interreg-central.eu/projects/dream-pace/

Vezető partner: SRM Networks and Mobility (IT)

Partnerek: Redmint Social Enterprise (IT), Autoguidovie Spa (IT), Mobilissimus (HU), BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (HU), Dyvolve d.o.o. (HR), Split-Dalmatia County (HR), AustriaTech - Federal Agency for Technological Measures Ltd. (AT), Regional Management East Tyrol (AT), Technische Universität Berlin (DE), nexus Institute for Cooperation Management and Interdisciplinary Research (DE), Rupprecht Consult (DE)

A projekt összköltségvetése: 2 821 943 €, BKK költségvetése a projektben: 228 100 €

Támogatási szerződés azonosító: CE0100046

Támogatók: Interreg Central Europe (80%) + Magyar Állam (15%)

BKK szerepe a projektben: Projektpartner