CATCH-MR

Projekt neve: CATCH-MR (Cooperative Approaches to Transport CHallenges in Metropolitan Regions

Projekt neve magyarul: A közlekedés kihívásainak kooperatív megközelítései a nagyvárosi régiókban

Időtartam: 2010.01.01. - 2012.12.31.

 

Leírás


Hét európai nagyvárosi régió cserélt tapasztalatot abban, hogy:

  • A nagyváros és a környező régiója között hogyan csökkenthető a személyközlekedés a mobilitás korlátozása nélkül?
  • Hogyan válhatnak vonzóvá az egyéni közlekedés alternatívái?
  • Hogyan növelhető a környezetbarát technológiák aránya a közlekedés területén?

A projekt célja, hogy javítsa a nagyvárosi régiók életszínvonalát és a versenyképességét. E cél eléréséhez szükséges a nagyvárosok és környező területeik közötti hatékony és környezetbarát személyközlekedési szolgáltatások erősítése. A projekt, a résztvevő nagyvárosi régiókban, jó példaként szolgál a fenntartható területés közlekedésfejlesztésre, valamint vizsgálta az eredmények más régiókban történő alkalmazhatóságát is.

A közlekedés hatékony, megbízható és fenntartható jellege képezi a gazdasági növekedés egyik legfőbb feltételét. Ez különösen érvényes a nagyvárosi régiókra, mint a területfejlesztés motorjaira. A nagyvárosi régiók a helyi, regionális és nemzetközi közlekedés központi csomópontjai, melyeknek kezelniük kell a közlekedés folyamatosan növekvő igényeit.


A nagyvárosi régiók a közlekedési infrastruktúrák fejlesztésének és a szolgáltatások megszervezésének komoly kihívásaival szembesülnek. A pénzügyi követelmények mellett figyelembe kell venniük a demográfiai változások kérdését, valamint a környezet- és klímavédelemmel kapcsolatos elvárásokat egyaránt. A jövőben a sikeres példák ismereteiből levont tanulságok segíthetik a jobb együttműködést az európai várostérségek és a városok érintettjei között.

A CATCH-MR résztvevői nagyvárosi régiók között tapasztalatcserét szerveztek, valamint információkat nyújtottak és ajánlásokat tettek az alábbi területekkel kapcsolatban:

  • a közlekedési igények csökkentésére, különös tekintettel a településfejlesztés és a közlekedés tervezésének koordinációjára;
  • közlekedési módok közötti váltás (intermodalitás), különösen a helyi közösségi közlekedés vonzerejének fokozására;
  • hatékony és alacsony szennyezőanyag-kibocsátású technológiák fokozottabb használata az egyéni- és a közösségi közlekedésben.

Az integrált megközelítés alkalmazása különösen a következő kérdések vizsgálata során lényeges:

  • a városok szétterülésének okai és a lehetséges beavatkozási eszközök;
  • a helyi közösségi közlekedés vonzerejének növelése jobb keretfeltételek biztosításával;
  • megfizethető technológiák és a szükséges infrastruktúra kialakításával a megújuló energiaforrások intenzívebb használatának előmozdítása a személyszállításban;
  • fokozottabb tervezési együttműködés a nagyvárosok és régióik között.

 

Projekthonlap: http://www.catch-mr.eu/

Vezető partner: Közös Területrendezési Osztály (JSP)-Berlin-Brandenburg

Projektmenedzser: Frank Segebade

Partnerek: Ljubljana városi régió fejlesztési ügynöksége, Szlovénia; Szlovén Tudományos és
Művészeti Akadémia Tudományos Kutató Központja, Szlovénia; Oslo város, Norvégia;
Akershus megye közgyűlése, Norvégia; Göteborg régió önkormányzatainak szövetsége,
Svédország; Budapest Főváros Önkormányzata, Főpolgármesteri Hivatal, Magyarország;
BKK Budapesti Közlekedési Központ, Magyarország; Bécs városa, Ausztria; Alsó-Ausztria
tartományi kormány, Ausztria; Róma provincia, Olaszország; Üzleti Innovációs Központ
(BIC), Lazio, Olaszország

Összköltségvetés: 2.004.602 €, BKK költségvetés: 57.686 €

Támogatási szerződés azonosító: 0619R2

Támogatók: Európai Unió Interreg IVC keretprogramja, Európai Regionális Fejlesztési Alap 85 %
mértékben, Magyar Állam 10 % mértékben

BKK szerepe a projektben: Projektpartner

BKK kapcsolattartó: Fejes Balázs, Innovációs szakértő, SMART-MR projektmenedzser
[email protected]