KÖVET rendszer – közösségi közlekedést érintő változási igények bejelentése

Ez a közösségi közlekedést érintő ideiglenes közlekedésváltozási igények bejelentésének KÖVET rendszer információs aloldala. Amennyiben olyan tevékenységet végzel, amely ideiglenesen korlátozza a közösségi közlekedési infrastruktúrát, megváltoztatja a közlekedési rendet, vagy többletszolgáltatást igényelsz, a KÖVET rendszerben bejelentést kell tenned.

Ilyenek a rendezvény, útépítés vagy közmű miatti korlátozások, például:

  • vágányzár
  • útzár
  • megállóhely-áthelyezés
  • többletszolgáltatás igénylése (pl. sűrítés, üzemidő-bővítés, útvonal-meghosszabbítás stb.)
  • egyéb közösségi közlekedést érintő tevékenységek stb.

Filmforgatás esetén további információkat itt olvashatsz.

A BKK Zrt. a közösségi közlekedési infrastruktúra korlátozásához, illetve a közlekedési rend módosításához kapcsolódó közlekedésszervezési intézkedések költségeit a változtatási igény bejelentőjével, azaz a kapcsolódó közösségi közlekedési szolgáltatások megrendelőjével szemben érvényesíti. Az ÁSZF-ről és a bejelentési feltételekről bővebben itt olvashatsz.

 

Milyen ügyben kell bejelentést tenni a KÖVET rendszerben?

A közösségi közlekedési infrastruktúra (ideértve különösen: járatok útvonalai, menetrendje, megállóhelyei, kapcsolódó gyalogos-útvonalak, jegyautomata, MOL Bubi, FUTÁR-kijelző stb.) korlátozása esetén az ahhoz kapcsolódó közösségi közlekedési szolgáltatásokat (pl. járatterelés, járatpótlás, utastájékoztatás stb.), valamint többletszolgáltatás igénylése esetén (pl. járat sűrítése, üzemidejének bővítése, útvonalának meghosszabbítása stb.) meg kell rendelni a BKK Zrt.-től a KÖVET rendszer online bejelentő felületen keresztül.

 

Hogyan és mikorra tervezhetem a közlekedési infrastruktúra korlátozását?

A munkákat a lehető legkisebb mértékű közösségi közlekedés zavartatással, a legrövidebb szakaszon történő lezárással kell tervezni, meg kell vizsgálni, hogy adott esetben fenntartató egyéb módon a közösségi közlekedés (pl. csak BKK részére a munkaterület mellett biztosított forgalom, váltakozó irányú közlekedés fenntartása stb.).

A közösségi közlekedést érintő munkák időtartamát a lehető legrövidebb időszakokra kell tervezni az alábbi prioritás szerint:

  1. Üzemszünetekre (éjszaka kb. 0.00 – 04.00 óra között, egyes viszonylatok esetében hétvége);
  2. Nyújtott esti üzemszünetekre (pl. 20.00 – 04.00 óra között);
  3. Hétvégékre (szombatra, vasárnapra), ünnepnapokra vagy egyéb csekély forgalmú időszakokra;
  4. Iskolaszünetekre (nyári, őszi, téli, tavaszi szünetekre, vagy egyéb tanítási szünet napjaira) essenek.

Tanítási hétköznapokon a közösségi közlekedést érintő munkák igénybejelentéseit a minimálisra szükséges csökkenteni, azokat elsősorban a fenti szempontsorrend szerinti időszakokra kell megtervezni!

További információkat az ÁSZF-ben bővebben itt olvashatsz.

 

A korlátozásokhoz kapcsolódó forgalomtechnikai terveket és a közútkezelői hozzájárulásokat itt kell benyújtani? 

Budapest Főváros Önkormányzata kezelésében lévő úthálózat, gyalog- és kerékpárutak, hidak, valamint aluljárók kezelési és üzemeltetési feladatait a Budapest Közút látja el. Forgalomtechnikai hozzájárulással és közterület-használattal kapcsolatos ügyekben keresd fel a Budapest Közút honlapját!