Megtartotta alakuló ülését a Balázs Mór Bizottság

Június végén a BKK vezérigazgatója összehívta a Balázs Mór Bizottság alakuló ülését, ahol a Főváros és agglomerációjának közlekedésfejlesztésében érdekelt minden fél képviseltette magát. A Balázs Mór Bizottság újjáalakulásával nagy lépést tett a Főváros egy konszenzuson alapuló új, felülvizsgált Budapesti Mobilitási Terv megvalósítása felé.

Balázs Mór Bizottság

A Balázs Mór Bizottságot (BMB) a jelenleg is érvényes 2019-ben elfogadott Budapesti Mobilitási Tervvel (BMT) összefüggésben 2018-ban hívta össze a terv készítéséért felelős BKK. A BMB a terv kidolgozása során az intézményi és szakmai egyeztetések alapvető fóruma, amelyre a jelenlegi felülvizsgálat során is fontos szerep hárul. Tagjait Budapest Főváros Önkormányzata, a Budapesti Közlekedési Központ és a tervezési folyamatban érintett közigazgatási és szakmai szereplők delegáltjai, továbbá független szakértők alkotják. A BMT teljes felülvizsgálata során több alkalommal kerül sor a bizottság összehívására és az aktuális fontosabb témák megvitatására, ezzel is garantálva a teljeskörű szakmai részvételt és konszenzust.

Lánchíd

 

Alakuló ülés

A BKK által rendezett fórumon a jelenlévők megtárgyalták a BMB ügyrendjét, főbb céljait, a budapesti SUMP-tól elvárt eredményeket, elfogadták a BMB munkatervét, valamint a BMT felülvizsgálatának ütemtervét is. Az ülésen egyhangú döntést hoztak a résztvevők a különböző Budapestet és az agglomerációját érintő közlekedésfejlesztési projektek összegyűjtéséről, annak érdekében, hogy az elkészült dokumentum egy átfogó képet nyújtson a térséget érintő mobilitásfejlesztési beruházásokról.

A BMT felülvizsgálathoz kötődő szakmai programok 2021-es ütemezése: