2022-ben folytatódik a Budapesti Mobilitási Terv felülvizsgálata

A BKK 2022-ben is folytatja a BMT felülvizsgálatát, a BMT célrendszer-, és a stratégiai célokhoz tartozó monitoring- és értékelési rendszer újradefiniálásával. Ezzel egyidőben megkezdődik a felülvizsgálat széleskörű társadalmi egyeztetésének előkészítése is.

2022 első félévében a BKK mobilitástervezői értékelik a több mint 250 közlekedésfejlesztési projektet. A projektértékeléshez alkalmazott vizsgálatok: célrendszeri illeszkedés vizsgálat, környezeti és fenntarthatósági vizsgálat, költség-haszon elemzés, többszempontú és megvalósíthatósági értékelés, valamint a projektek egymásközti szinergiáinak vizsgálatával. Az értékelések a célrendszeri illeszkedésvizsgálattal kezdődnek, melynek során részletesen értékeljük a projektek BMT stratégiai céljaihoz való megfelelését. A vizsgálatok elvégzése után a BKK összeállítja és társadalmi egyeztetésre bocsájtja a BMT új beruházási programjának tervezetét.

A BMT felülvizsgálat 2022-es tervezett ütemezése: